V průmyslové výrobě najdete nespočet strojů a zařízení. Příkladem lze uvést obráběcí stroje, jako jsou soustruhy, vrtačky nebo frézky, dále potom třídící linky, hydraulické lisy, dopravníky, dávkovací systémy, čerpadla, tiskařská zařízení a další stroje.

ZEZ PRAHA, a.s. - elektrovýroba
Tradiční výrobce elektrotepelných zařízení - průmyslové, elektrické pece, sušárny na vysoušení elektrod pro svařování. Pronájem kanceláří skladových a výrobních prostor v průmyslovém areálu U Elektry 650/2, Praha 9 - Hloubětín.
ZEZ PRAHA, a.s. - elektrovýroba
EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., výrobce svařovací techniky
Naše společnost patří mezi světové lídry v oblasti výroby svařovací techniky. Nabízíme kvalitní svářečky MIG/MAG, svařovací přístroje WIG, plasmové svařovací přístroje i svařovací přístroje pro ruční svařování obalenou elektrodou. Samozřejmostí je údržba, servis i technické poradenství a školení k dodaným výrobkům.
EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., výrobce svařovací techniky
MicroStep - PA spol. s r.o.
Společnost MicroStep- PA® spol. s r. o. se specializuje na vývoj, výrobu vulkanizačních a vstřikovacích lisů pro plastikářský a gumárenský průmysl. Navrhuje a dodává technologické kalibrační linky pro automobilový průmysl. Vývoj, projekce, výroba, generální opravy a rekonstrukce: - vulkanizačních lisy a vstřikolisy na lisování výrobků z ...
MicroStep - PA spol. s r.o.
Provádíme generální opravy soustruhů od výrobce TOS Trenčín jako jsou soustruhy SV 18 RA, SV 18 RD, SV 18 R nebo soustruhy SN 40, SN 50, SUI 40 a SUI 50. Dále nabízíme servis strojů u zákazníka a prodej náhradních dílů pro soustruhy. Opravy provádíme v prostorách firmy ve městě Trenčín na území Slovenskej republiky.

Preprava zbraní Preprava streliva Reprografické práce Špedičná činnosť Nákup a predaj streliva Vývoj, výroba streliva Znehodnocovanie streliva Prenájom motorových vozidiel Bezpečnostnotechnické služby Preprava zbraní /vojenskej techniky/ Preprava streliva /vojenskej techniky/ Nákup, predaj a požičiavanie zbraní Vývoj, výroba streliva ...

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Prevádzkovanie strelnice Výroba reklamnej techniky Preprava zbraní a streliva Výroba strojov a zariadení Prenájom motorových vozidiel Leasing spojený s financovaním Výroba foriem a nástrojárstvo Vývoj a výroba zbraní alebo streliva Výroba zariadení pre úpravu textílií Výroba nepriebojných poistných ...

Projektovanie elektrických zariadení. Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov. Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcia strojov a zariadení pre všeobecné účely a pre určité hospodárske odvetvia. Technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania Výskum a vývoj v oblasti technických vied Výroba motorových a ostatných dopravných ...

Reklamné činnosti Sekretárske služby Faktoring a forfaiting Prevádzkovanie skladov Leasing strojov a zariadení Vedenie účtovnej evidencie Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Poriadanie kultúrnych akcii a výstav Prekladateľské a tlmočnícke služby Organizovanie kurzov, školení a ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie, výroba a montáž detských preliezok Výroba, servis, predaj a distribúcia hydraulických armovaných hadíc Prenájom nehnuteľností spojený s ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Zváračské práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Prenájom dopravných prostriedkov Reklamná a propagačná činnosť Chemicko tepelné spracovanie kovov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej ...

Výroba nástrojov Výroba tvarových dielcov. Prenájom strojov a nástrojov Sprostredkovateľská činnosť Stavba strojov s mechanickým pohonom Konštrukcia a výroba elektrotechnických zariadení Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ...

Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Montáž strojov a zariadení Výroba strojov s mechanickým pohonom Výroba jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu Zámočníctvo - nastavovanie a uvádzanie do chodu nových strojov Nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti Vývoj a ...

Reklamné činnosti Maloobchod v rozsahu voľných živností Výroba jednoduchých kovových výrobkov Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Veľkoobchod v rámci voľných živností Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Vzdelávanie a mimoškolská výchova v odbore lakovania a nanášania náterových ...

Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Výroba a montáž kancelárskych strojov a počítačov Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Prenájom nehnuteľností spojený s upratovacími službami Výroba, montáž a opravy zariadení spotrebnej elektroniky Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Výroba tlakových hadíc Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Požičiavanie motorových vozidiel Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Výroba strojov pre hospodárske ...

Upratovacie práce Zváračské práce Fotografické služby Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Spilovanie drevnej hmoty Výroba drevených paliet Rozmnožovanie písomností Prenájom motorových vozidiel Montáž elektrických zariadení Reklamná a propagačná činnosť Výroba reziva a palivového dreva Predaj hotových jedál bez prípravy Prenájom ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Počítačové služby Sprostredkovanie výroby Maloobchod a veľkoobchod Výroba pecí na tuhé palivo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba čistiarní odpadových vôd Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Projektovanie a konštruovanie ...

Skladovanie Terénne úpravy Preklad nákladov Upratovacie práce Zámočnícke práce Skladovanie potravín Počítačové služby Predaj náhradných dielov Oprava motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Požičiavanie strojov Sprostredkovateľská činnosť Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Čistiace a upratovacie služby Údržba ...

Skladovanie Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Veľtrhy a zábavné parky Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Sekretárske služby a preklady Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Maloobchod a veľkoobchod s jedmi a žieravinami Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Prenájom strojov a ...

Nástrojárstvo Počítačové služby Vedenie účtovníctva Opravy pracovných strojov Prenájom hnuteľných vecí Výroba kovových konštrukcií Vývoj strojárskej technológie Natieračské a lakovnícke práce Správa bytového alebo nebytového fondu Organizovanie kurzov, školení a seminárov Projektová činnosť v oblasti strojárstva Inžinierska činnosť v ...

Skladovanie Upratovacie práce Omietkarské práce Prevádzkovanie sauny Montáž sadrokartónu Správa trhových miest Manipulácia s nákladom Výroba farbív a pigmentov Servis športového náradia Prenájom strojov a prístrojov Predaj nápojov na priamu konzumáciu Organizovanie príležitostných trhov Prenájom stavebných strojov a ...

Prieskum trhu Výroba nástrojov Výroba tovaru z plastov Reklamné a propagačné činnosti Výroba drobných výrobkov z dreva Výroba drôtených výrobkov (klince) Výroba a stavba strojov s mechanickým pohonom Výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Komisionálny predaj, nákup a predaj ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamné činnosti Prieskum trhu a verejnej mienky Oprava strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva Prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez ...

Porez dreva Výroba kľúčov Zváračské práce Kopírovacie služby Úprava terénu a zelene Prenájom strojov a zariadení Maliarske a natieračské práce Práce s motorovou pílou a krovinorezom Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Výroba pracovných strojov a ...

Skladovanie Výskum a vývoj Finančný leasing Reklamná činnosť Nákup a predaj koní Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Výroba tovaru z plastov Prevádzkovanie jazdiarne Prenájom hnuteľných vecí Rekreačné jazdenie na koni Sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie ...

Kúrenárske práce Sprostredkovanie obchodu Vodoinštalatérske práce Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Revízia vyhradených elektrických zariadení Oprava, údržba elektrických kovoobrábacích strojných zariadení Poradenstvo v oblasti údržby kovoobrábacích strojných ...