V zemědělství nachází uplatnění traktory, krmné vozy, postřikovače, pícninářské stroje, secí stroje, půdozpracující stroje, manipulátory, rozdružovače, nakladače, sklizňové stroje a další zemědělská technika. Usnadní vám práci a zefektivní produkci.

Pro efektivní zemědělství
Zemědělství se neobejde bez zemědělských strojů, které usnadní práci. Přesně takové najdete v Zemědělském družstvu vlastníků Fryšták. Pronajímáme zejména stroje pro rostlinnou výrobu jako mlátičky, řezačky, ale i mnoho dalších. Naši mechanici provádí generální opravy, běžné opravy a repase značek TATRA, ZETOR a dalších.
Pro efektivní zemědělství
Rosiče a mulčovače TOP kvality
Rosiče vysoké kvality a výkonu zn. WANNER a zn. TURBMATIC pro sady, vinohrady a chmelnice dodává společnost FORSCH, s.r.o. Mulčovače a další výrobky zn. PERFECT, trysky LECHLER, čerpadla UDOR, náhradní díly pro postřikovou techniku doplňují širokou nabídku TOP dodávaných výrobků společnosti. Servis i o volných dnech je samozřejmostí.
Rosiče a mulčovače TOP kvality
Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy Inžinierska činnosť, dodávateľsko-montážna činnosť Vnútorné inštalácie vodovodov, kanalizácií a ústredného kú- renia-bez zásahu do elektrických častí Nákup a predaj - stavebný materiál,inštalačný materiál,stroje a ...

Vedenie účtovníctva Operatívny a finančný leasing Sprostredkovanie obchodu a výroby Nákup a predaj motorových vozidiel Nákup a predaj strojov a zariadení Nákup a predaj priemyselného tovaru Ekonomické a organizačné poradenstvo Sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj autopríslušenstva pre automobilový ...

Kovoobrábanie Galvanizácia kovov Výroba výrobkov z plastov Výroba športového tovaru Výroba drevených výrobkov Výroba prívesov a návesov Prípravné práce pre stavbu Prenájom strojov a prístrojov Výroba kovových konštrukcií Výroba nábytku (neremeselná) Sprostredkovanie obchodu a služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v ...

Ambulantný predaj Upratovacie práce Reklamná činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prenájom strojov a zariadení Prenájom športových zariadení Organizovanie športových podujatí Maloobchod v rozsahu voľných živností Príprava a predaj nápojov na priamu konzumáciu Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Poskytovanie dátových služieb - ...

Predaj jedov v maloobchode Výroba pracovných odevov Podnikateľské poradenstvo Predaj motorových vozidiel Výroba športového tovaru Konečná úprava textílií Predaj v stánkoch na trhoch Skladovanie a uskladňovanie Výroba mliečnych výrobkov Výroba dopravných zariadení Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzka športových zariadení Chov ...

Zámočníctvo; Výroba sušiarní; Veľkoobchod s kovmi; Zušľachťovanie kovov; Sprostredkovanie obchodu; Výroba zariadení pre teplárne Výroba drobných kovových obalov; Výroba ostatného kovového tovaru; Výroba kovových prefabrikátov pre stavby; Výroba kovových konštrukcií a ich častí; Výroba nádrží, zásobníkov, kontajnerov z kovov Výroba ...

Podlahárstvo Čalúnnictvo Ubytovacie služby Kopírovacie služby Administratívne služby Pomocné stavebné práce Montáž plastových okien Podnikateľské poradenstvo Výroba výrobkov z plastov Prenájom hnuteľného majetku Montáž nábytku z dodaných častí Demolačné, zemné a výkopové práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v ...

Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Práce s poľnohospodarskými mechanizmami Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Kaderníctvo Zemné práce Sprostredkovanie obchodu Prípravné práce pre stavbu Čistiace a upratovacie práce Obchodná činnosť s textilom,odevami Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Obchodná činnosť s papierenským tovarom Obchodná činnosť s obuvou,koženým tovarom Obchodná činnosť s drevom a stavebným materiálom Podnikanie v oblasti ...

Sprostredkovanie obchodu obchod s ovocím a zeleninou Obchod - stojárenské výrobky Obchod-potraviny, nápoje, tabakové výrobky Obchod - kuchynské potreby, želez.tovar. šijacie stroje Predaj dvojstopových motorových vozidel a príslušenstva Obchod - priemyselný a spotrebný tovar, elektro, sklo-porcel Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v ...

Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, alkoholických nápojov, zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a krémy, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 ...

Nákup a predaj nehnuteľností Reklamná a propagačná činnosť Správa bytového alebo nebytového fondu Prenájom nehnuteľných a hnuteľných vecí Nákup a predaj potravín, výrobných technológií, poľnohospodárskej techniky, priemyselného a spotrebného tovaru, dreva, výrobkov z dreva, stavebného materiálu, kameňa, inštalačného a elektroinštalačného ...

Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby Vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby Vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov) Vykonávanie bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídl. celkov) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi- maloobchod v rozsahu voľných ...

Reklamná činnosť Prevádzkovanie cukrárne Predaj motorových vozidiel Skladovanie a uskladňovanie Služby súvisiace s databázami Maloobchod v rozsahu voľných živností Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku Príprava a predaj nápojov na priamu ...

Nákup a predaj odevov Nákup a predaj palív Nákup a predaj textilu Nákup a predaj nápojov Nákup a predaj kozmetiky Nákup a predaj potravín Nákup a predaj suvenírov Nákup a predaj rúd a kovov Nákup a predaj nehnuteľnosti Nákup a predaj skla a porcelánu Nákup a predaj motorových vozidiel Nákup a predaj nerastných surovín Nákup a predaj ...

Výroba obuvi Kopírovacie práce Fotografické služby Počítačové služby Výroba textilného tovaru Sprostredkovateľská činnosť Výroba pracovných odevov a doplnkov Výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru Veľkoobcho a maloobchod - papier, hračky, kozmetika, hygienické a čistiace potreby, farby, laky, poľnohospodárske potreby a produkty, ...

Veľkoobchod s poľnoh. výrobkami Sprostredkovanie obchodu a služieb Veľkoobch.so zariadením pre poľn.a potrav.priemysel

Čalúnnictvo Hydroizolácie Ubytovacie služby Odťahovacia služba Výroba zámkov a kovaní Prenájom hnuteľného majetku Organizovanie športových podujatí Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie služieb, obchodu a dopravy Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Montáž žalúzií, roliet a ...

Prenájom stavebných strojov a zariadení Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba skrutiek, klincov, reťazí a pružín Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Oprava, údržba a montáž elektrických rozvodov Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých ...

Výčap Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Maliarske a natieračské práce nákup a predaj ovocia a zeleniny Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba,nákup a predaj drevených ...

Skladovanie Finančný leasing Spracovanie údajov Obkladačské práce Prenájom automobilov Pohostinská činnosť Výroba drevených obalov Výroba polotovarov z dreva Ťažba a približovanie dreva Prenájom strojov a prístrojov Veľkoobchod s uvedenými druhmi tovaru Výroba píliarska a impregnovanie dreva Činnosť odborného lesného ...

Stolárstvo Výroba nábytku Reklamné činnosti Maloobchod - potraviny, nápoje, zelenina, ovocie a tuky, cukor, čokoláda, cukrovinky, káva, čaj, korenie, kakao, ryby, tovar pre domácnosť, textil, odevy, obuv, elektrické prístroje pre domácnosť včítane rozhlasových a televíznych prístrojov, porcelán a výrobky zo skla, tapety, laky, lepidlá, náterové ...

MURÁRSTVO TESÁRSTVO STOLÁRSTVO KOVOOBRÁBANIE OBKLADAČSKÉ PRÁCE Inžinierska činnosť SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ DEMOLÁCIA A ZEMNÉ PRÁCE OPRAVA MTOROVÝCH VOZIDIEL ŤAŽBA A PRIBLIŽOVANIE DREVA NÁKUP A PREDAJ NENHUTEĽNOSTÍ SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ AUTOMATIZOVANÉ SPRACOVANIE DÁT LEASING SPOJENÝ S FINANCOVANÍM VÝROBA ...

Sušenie ovocia Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy Prekladateľské a tlmočnícke služby Výroba nealko náúojov a ovocných vín Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Výroba iných ...

Vedenie účtovníctva Nákup a predaj kvetín Výroba kŕmnych zmesí Opravy pracovných strojov Konzervovanie ovocia a zeleniny Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovanie obchodu a služieb Prenájom poľnohospodárskej techniky Organizovanie seminárov, kurzov a školení Približovanie dreva pri zvoze drevnej hmoty Šitie odevov, ochranných ...