Využijte projektování, dodávku a montáž závlahových systémů typu mikrozávlaha, podpovrchové zavlažování nebo lineární zavlažování. V sortimentu vybavení k zavlažování je možné najít ovládací jednotky, ventily, postřikovače, potrubí nebo filtrační jednotky.

- T - ZAHRADY Kompletní realizace obytných i okrasných zahrad a projekty zeleně veřejných prostorů. Zahradní architektura. Projekty, realizace, závlahové systémy zahrad.