Nástrojárny nabízejí výrobu vstřikovacích forem, postupových střižných nástrojů, automatizovaných zařízení, svařovacích nástrojů, měřící techniky a děrovacích nástrojů. Nástrojářské práce zahrnují taktéž soustružení, frézování, řezání a další služby.

nástrojárna MATRIX s.r.o. - výroba nástrojů a jednoúčelových strojů
Stěžejní činností naší společnosti jak již naznačuje její název, je vývoj a výroba nástrojů, jednoúčelových strojů a přípravků. V našem výrobní programu tak může naleznout vstřikovací formy, střižné nástroje a jak již bylo uvedeno jednoúčelové stroje. Dále také lisujeme plastové a plechové výrobky. Dbáme na spokojenost našich zákazníků.
nástrojárna MATRIX s.r.o. - výroba nástrojů a jednoúčelových strojů
Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Prevádzkovanie strelnice Výroba reklamnej techniky Preprava zbraní a streliva Výroba strojov a zariadení Prenájom motorových vozidiel Leasing spojený s financovaním Výroba foriem a nástrojárstvo Vývoj a výroba zbraní alebo streliva Výroba zariadení pre úpravu textílií Výroba nepriebojných poistných ...

Preprava zbraní Preprava streliva Reprografické práce Špedičná činnosť Nákup a predaj streliva Vývoj, výroba streliva Znehodnocovanie streliva Prenájom motorových vozidiel Bezpečnostnotechnické služby Preprava zbraní /vojenskej techniky/ Preprava streliva /vojenskej techniky/ Nákup, predaj a požičiavanie zbraní Vývoj, výroba streliva ...

Výroba presných odliatkov Mechanické opracovanie odliatkov Odlievanie kovov - zlievárenstvo Výroba zámočníckych výrobkov Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba kovových konštrukcií a ich častí Konštrukcia, výroba, oprava a úprava kovových foriem Sprostredkovateľská činnosť v oblasti zlievárenstva Výroba strojárenských súčiastok, ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Zváračské práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Prenájom dopravných prostriedkov Reklamná a propagačná činnosť Chemicko tepelné spracovanie kovov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Reklamné činnosti Výroba drevených obalov Výroba drobných výrobkov z dreva Kresličské a konštrukčné práce Výroba športového tovaru a výrobkov Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Predaj pohonných hmôt Sprostredkovanie obchodu Technik požiarnej ochrany Prenájom hnuteľných vecí Bezpečnostnotechnické služby Výroba drevených obalov a paliet Vykonávanie priemyselných stavieb Autorizovaný bezpečnostný technik Vzdelávanie - školenie údržbárov Maloobchod v rozsahu voľných ...

Odevná výroba Masérske služby Výroba nástrojov a náradia Prevádzkovanie svadobnej agentúry Dokončovacie práce v stavebníctve Výroba a montáž bytových doplnkov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Montáž garážových brán (mechanická časť) Montáž tieniacej techniky a roletových systémov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Kovoobrábanie Výroba nástrojov Kovanie,lisovanie, rezanie a valcovanie kovov Výroba kovových konštrukcií a ich častí Kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj (v rozsahu voľných živností) Výroba výrobkov z kože a usní Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba komponentov obuvi Výroba dielov a príslušenstva pre motorové ...

Kovovýroba Kovoobrábanie Výroba nástrojov Zváračské práce Zámočnícke práce Maľovanie a lakovanie Montáž kovových výrobkov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Rozmnožovanie tlačív a písomností Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v ...

Pedikúra Výskum trhu Zámočníctvo Výroba nástrojov Kozmetické služby Fotografické služby Sprostredkovanie dopravy Prevádzkovanie knižnice Výroba posteľného prádla Maliarske a natieračské práce Maloobchod mimo riadnej predajne Prenájom dopravných zariadení Reklamné a marketingové služby Výroba odevov a odevných doplnkov Výroba ...

Sprostredkovanie obchodu Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Výroba tovaru a obalov z plastov Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov Výroba drevených obalov,impregnácia dreva a drev.výr. Výr.vyk.telies,kotlov ÚK,nádrží,zásob.a kontaj.z kov. Zámočníctvo,výroba ...

Zámočníctvo Lisovanie kovov Lisovanie plastov Zušľachťovanie kovov Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Výroba strihacích nástrojov a foriem z kovov Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Výroba, stavba a oprava strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ Prenájom bytových a nebytových priestorov spojených s poskyto- vaním aj iných než základných služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu ...

Výroba a predaj náradia Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živnosti Výroba a predaj ložiskových súčiastok a komponentov ložísk Vývoj, výroba a predaj ložísk, celokaliteľných ložísk, otočí so štvorbodovým stykom a križovým uložením a špeciálnych ložík . Prenájom hnuteľných vecí

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Výroba nástrojov, foriem a prípravkov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Nástrojárstvo Sprostredkovanie obchodu Prenájom dopravných prostriedkov Maloobchod v rámci voľných živností Ostrenie a servis stolárského náradia

Kovoobrábanie Nástrojárstvo Odťahová služba Galvanizácia kovov Sprostredkovanie obchodu Nákup a predaj výpočtovej techniky Spracovanie kovového odpadu a šrotu Maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov Marketing - poradenstvo v stratégii podnikania, prieskum trhu Veľkoobchod s ...

Kovovýroba Kovoobrábanie Výroba nástrojov Zváračské práce Zámočnícke práce Maľovanie a lakovanie Montáž kovových výrobkov Prenájom hnuteľných vecí Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Rozmnožovanie tlačív a písomností Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie ...

Skladovanie Finančný leasing Faktoring a forfaiting Personálne poradenstvo Automatizovné spracovanie dát Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Organizačné a ekonomické poradenstvo Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Vedenie účtovníctva a účtovnej evidencie Výroba nástrojov, ...

Výroba pružín Výroba nástrojov Sprostredkovateľská činnosť Prenájom nehnuteľného majetku Výroba tvarových dielov z kovu Výroba a stavba strojov s mechanickým pohonom Prenájom strojov a prístrojov bez obslužného personálu Konštrukčné práce mechanických častí strojárenských výrobkov Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ...

Kovoobrábanie Výroba nástrojov Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Sprostredkovanie obchodu Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov Veľkoobchod mimo koncesovaných živností a drahých kovov

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba pružín Výroba nástrojov Sústruženie kovov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

Povrchová úprava kovov Vývoj v oblasti technických vied. Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Sprostredkovateľská činnosť Kovoobrábanie Prevádzkovanie skladu Výroba strojov, zariadení a ich súčastí pre elektrotechnický priemysel vrátane konečnej montáže /kompletovanie/ Výroba účelových strojov, zariadení a ich ...

Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Montáž a zariaďovanie exteriérov a interiérov v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti ...