Nástrojárny nabízejí výrobu vstřikovacích forem, postupových střižných nástrojů, automatizovaných zařízení, svařovacích nástrojů, měřící techniky a děrovacích nástrojů. Nástrojářské práce zahrnují taktéž soustružení, frézování, řezání a další služby.

nástrojárna MATRIX s.r.o. - výroba nástrojů a jednoúčelových strojů
Stěžejní činností naší společnosti jak již naznačuje její název, je vývoj a výroba nástrojů, jednoúčelových strojů a přípravků. V našem výrobní programu tak může naleznout vstřikovací formy, střižné nástroje a jak již bylo uvedeno jednoúčelové stroje. Dále také lisujeme plastové a plechové výrobky. Dbáme na spokojenost našich zákazníků.
nástrojárna MATRIX s.r.o. - výroba nástrojů a jednoúčelových strojů
Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Sprostredkovanie obchodných činností Brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

Kovoobrábanie Zámočníctvo Predaj na trhoch Výroba nástrojov Reklamné činnosti Výroba kovového tovaru Výroba tovaru z plastov Demolácia a zemné práce Výroba výrobkov zo sádry Výroba nábytku (kovového) Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Výroba kovových konštrukcií Opravy ostatného spotrebného tovaru Výroba ...

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Nástrojárstvo Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Zušľachťovanie kovov Povrchová úprava kovov Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Prieskum trhu a reklamné činnosti Stavba strojov s mechanickým pohonom Výroba strojov pre papierenský priemyseľ Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Činnosť ...

Prenájom hnuteľných vecí; Výroba nástrojov a náradia; Sprostredkovateľská činnosť; Výroba mechanických strojov, prístrojov a strojárenských zariadení vrátane ich príslušenstva; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;

Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Výroba nástrojov Zámočnícke práce Výroba tovaru z plastov Kovoobrábanie a zušľachťovanie kovov Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom priemyselného tovaru Prenájom strojov a nástrojov Požičiavanie drobnej stavebnej mechanizácie, zariadení a ručného náradia

Kovoobrábanie Zámočníctvo Brúsenie kovov Výroba nástrojov Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Maloobchod s textilným ...

Zemné práce Reklamné činnosti Zámočnícke práce Práce s mechanizmami Vedenie účtovníctva Kosenie a úprava zelene Sprostredkovanie obchodu Výroba a odbyt náradia Podnikateľské poradenstvo Maliarske a natieračské práce Organizovanie kurzov a školení Maloobchod so zmiešaným tovarom Prekladištia nákladov; skladovanie Činnosť organizačných ...

Výroba a predaj výsekových nástrojov pre obalový priemysel Leasing - prenájom strojov a zariadení za účelom následného predaja Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Zámočníctvo Nástrojárstvo Technická údržba mechanických častí výrobných liniek Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Zváračské práce Brúsenie a leštenie kovov Prenájom priemyselného tovaru Vykonávanie izolácií proti vlhkosti a vibráciám Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti ...

Skladovanie Výskum trhu Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Reklamné činnosti Povrchová úprava kovov Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Výroba strojov pre papierenský priemyseľ Stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Činnosť organizačných a ...

Kovoobrábanie Nástrojárstvo Zámočnícke práce Vodoinštalatérstvo a kúrenárske práce Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ...

Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov

SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ KONZULTAČNÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ V STROJÁRENSTVE MALOOBCHOD A VEĽKOOBCHOD SO VŠETKÝMI DRUHMI TOVARU V ROZSAHU VOĽNEJ ŽIVNOSTI VÝROBA ODSTREKOV A ODLIATKOV Z FORIEM, VÝSTRIŽKOV A VÝLISKOV Z NÁSTROJOV A MONTÁŽ VÝROBKOV KONŠTRUKCIA A VÝROBA NÁSTROJOV, FORIEM, KOKÍL,PRÍPRAVKOV, JEDNOÚČELOVÝCH STROJOV A INÝCH STRIJNÝCH ...

Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodnej činnosti Výroba jednoduchých a dekoratívnych výrobkov z dreva Kúpa tov.za účel.jeho ďalš.predaja a predaj v rozsah.voľ.živ Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Kovoobrábanie Nástrojárstvo Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Fotokopírovacie služby Výroba náradí a nástrojov Výroba tesnení a tesniacich prvkov Strojárenská výroba z plastických hmôt výroba,armovanie a oprava tlakových hadíc Vykonávanie prác pomocnej stavebnej výroby Inžiniersko-poradenská a sprostredkovateľská činnosť Dodávka,montáž a servis poľnohospodárskej technológie Staviteľ - vykonávanie ...

Maliarske a natieračské práce Zámočnícke a sústružnícke práce, kovoobrábanie Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba kovových výrobkov a nástrojov, výroba a montáž strojov s mechanickým pohonom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Výroba, úpravy, skúšanie, kontrola, kompletizácia, triedeniea servis brúsiacich nástrojov /bez pripojenia na elektrické zariadenia/ Poradenstvvo v oblasti brúsiacich a žiaruvzdorných materiá- lov, nástrojov a ich polotovarov, ako i strojov, nástrojov a zariadení pre opracovanie materiálu Veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu a maloobchod s ...

Kováčstvo Prieskum trhu Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Zváračské práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne práce Opravy pracovných strojov Reklamná a propagačná činnosť Samostatné konštruktérstvo v strojárstve Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických ...