Kovovýroba nabízí zakázkovou kusovou i velkosériovou výrobu kovových součástí. Je možné realizovat výrobky takřka z jakéhokoliv materiálu. Strojírny v ČR nabízí vysoký standard výrobu plynoucí z dlouhé tradice, a to v oblasti výroby materiálů i obrábění.

KOVONA SYSTEM, a.s. - specialisté na velkosériovou zakázkovou kovovýrobu
Ryze česká výrobní společnost KOVONA SYSTEM, a.s. se specializuje na velkosériovou zakázkovou kovovýrobu. Širokému spektru zákazníků, mimo jiné z řad automotive či nábytkářských řetězců, nabízí nejen samotnou produkci výrobků, ale i kompletní škálu služeb včetně vývoje, testování, optimalizace a logistiky. Kromě zakázkové kovovýroby nabízí i ...
KOVONA SYSTEM, a.s. - specialisté na velkosériovou zakázkovou kovovýrobu
Vedenie účtovníctva Administratívne služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Kúpa ...

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ...

Kuriérske služby Prenájom hnuteľných vecí Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Činnosť ...

Zváračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Dodávka a montáž nádrží k obilným skladom Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Dodávka a montáž technológií k nádržiam (bez elektrickej časti) Dodávka a montáž technológií k obilným skladom (bez elektrickej časti) Sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a ...

Prenájom hnuteľných vecí Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Poradenská činnosť v oblasti personálneho ...

Sťahovacie služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Výroba výrobkov z plastov Prenájom hnuteľných vecí Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Informatívne testovanie, meranie, analýzy ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Služby súvisiace s počítačovým ...

Výskum trhu Výroba reklamných panelov Sprostredkovateľská činnosť Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku Organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Počítačové služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zemné výkopové a búracie práce bez použitia výbušnín Reklamná a propagačná ...

Zasielateľstvo Colné deklarácie Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Organizačné a ekonomické poradenstvo Prevádzkovanie skladov /okrem verejných/ Prenájom stavebných strojov a mechanizmov Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Zámočníctvo Výroba kovov a kovových výrobkov

Prieskum trhu Administratívne práce Organizovanie školení Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Výroba súčiastok a produktov z kovu Konštrukcia súčiastok z kovu a plastov Výroba súčiastok a produktov z plastov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej ...

Sklenárske práce Administratívne práce Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Sprostredkovanie služieb v oblasti stavebníctva Terénne úpravy nepodliehajúce stavebnému konaniu Sprostredkovanie ...

Skladovanie Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Výroba strojov pre ...