V žádné kanceláři nesmí chybět prostorný pracovní nebo počítačový stůl, kancelářské křeslo, dostatečně prostorné úložné prostory a další doplňky, jako je například stolní lampa a odpadkový koš. Kancelářské vybavení od českých i zahraničních výrobců.

Vedenie účtovníctva Nákup a predaj nehnuteľností Sekretárske služby a administratívne práce Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Výroba a oprava výrobkov spotrebnej elektroniky Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej ...

Reklamná činnosť Pohostinská činnosť Prevádzkovanie solária Prevádzkovanie parkoviska Prenájom športových potrieb Maloobchod s výpočtovou technikou Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov Veľkoobchod s výpočtovou technikou Prevádzkovanie nevýherných automatov Predaj alko a nealko nápojov na priamu konzumáciu Poskytovanie datových služieb - ...

Úprava zelene Vedenie účtovníctva Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie služieb - zariaďovanie interiérov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Maloobchodná činnosť ...

Videopožičovňa Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Korektúra a úprava textov Podnikateľské poradenstvo Výskum trhu a verejnej mienky Leasing spojený s financovaním Automatizované spracovanie údajov Poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Montáž a opravy meracej a ...

Prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov Servis a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a kancelárskej techniky Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

Prenájom automobilov Projektovanie pozemkových úprav Geodetické a kartografické práce Prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky

Fotografické služby Tvorba webových stránok Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Služby súvisiace s databázami Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva Opracovanie drevnej hmoty a ...

Administratívne služby Vedenie účtovnej evidencie Sprostredkovateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Výroba obalov z plastov Výroba drevených obalov Sprostredkovateľská činnosť Výroba obalov z papiera a lepenky Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu Maloobchod a veľkoobchod s odevmi, textilom a bytovým ...

Reklamná činnosť Fotografické služby Grafické práce na počítači Servis fotografických strojov a prístrojov Špecializovaný maloobchod - audio a videokazety Špecializovaný maloobchod - foto potreby, fotoaparáty, hodinky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Podnikateľské poradenstvo v oblasti fotografovania, ...

Tvorba web stránok Kopírovacie služby Predaj výpočtovej techniky Automatizované spracovanie dát Služby súvisiace s databázami Spracovanie obrazu, videa a zvuku Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Prenájom kancelárskych prístrojov a zariadení Sprostredkovanie ...

Fotografické služby Viazanie vencov a kytíc Výroba pracovných odevov Zhotovovanie videozáznamov Prenájom výpočtovej techniky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Vedenie kurzov výpočtovej techniky Predaj nápojov na priamu konzumáciu Údržba a oprava kancelárskych strojov a počítačov Poskytovanie datových služieb - ...

Reklamné činnosti Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov, prístrojov, elektroniky a výpočtovej techniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu ...

Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie voľného času detí Prevádzkovanie nápojových automatov Organizovanie spoločenských podujatí Tlmočnícke a prekladateľské služby Podnikateľské poradenstvo v oblasti podnikania Predaj alko a nealko nápojov na priamu konzumáciu Prenájom počítačov, biliardových stolov, zábavných nevýherných automatov a ...

Realitné agentúry Vedenie účtovnej evidencie Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Výroba tovaru z papiera a lepenky Geodetické a kartografické činnosti Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Predaj dvojstopových motorových vozidiel Prenájom stavebných strojov a zariadení Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a ...

Oprava čerpadiel a kompresorov Maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

Obchodná činnosť s priemyselným tovarom, výrobkami chemického priemyslu, stavebných hmôt, originálne balenými poživatinami, tabakovými výrobkami, drogistickým tovarom, kozmetikou, odevami, obuvou, koženými výrobkami, kancelárskymi potrebami, elektrotechnikou, tlačivami a knihami - predaj tovaru mimo predajne Výroba zariadení a prístrojov na ...

Reklamná a propagačná činnosť Prenájom nevýherných hracích automatov Činnosť súvisiaca s prevádzkou počítačov Maloobchod - nákup a predaj výpočtovej techniky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru na účely ...

Výroba videa Fotografické služby Reprografické služby Návrhy a úpravy zelene Predaj výpočtovej techniky Vedenie účtovnej evidencie Prenájom motorových vozidiel Nákup a predaj nehnuteľností Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Činnosti v oblasti nehnuteľností Veľkoobchod s papierenským tovarom Kopírovanie a ...

Počítačové služby Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Reklamná činnosť Sprostredkovanie dopravy Vedenie účtovnej evidencie Umývanie motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Činnosť účtovných poradcov Kopírovacie a rozmnožovacie služby Poradenská činnosť v oblasti marketingu Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Činnosť organizačných a ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Výroba výrobkov z ...

Kresličské práce Tlmočnícke služby Fotografické služby Vydavateľské činnosti Prenájom motorových vozidiel Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Účtovné a ekonomické poradenstvo Nákup a predaj výpočtovej techniky Činnosti súvisiace so spracovaním dát Sprostredkovanie obchodu, služieb a ...

Počítačové služby Grafické a kresličské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Počítačové vizualizácie a grafický dizajn Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení Organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí Energetická certifikácia: Tepelná ochrana stavebých konštrukcií a budov Prenájom ...

Automatizované spracovanie dát Vývoj a výroba elektrotechnických zariadení Sprostredkovanie obchodu a služieb v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Obchodná činnosť - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie ...