V žádné kanceláři nesmí chybět prostorný pracovní nebo počítačový stůl, kancelářské křeslo, dostatečně prostorné úložné prostory a další doplňky, jako je například stolní lampa a odpadkový koš. Kancelářské vybavení od českých i zahraničních výrobců.

Výroba nábytku Veľkoobchod so zmiešaným tovarom Obchodná a sprostredkovateľská činnosť

Počítačové služby Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Výroba bižutérie a suvenírov Reklamné a marketingové služby Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Reklamné služby Spracovanie údajov Kopírovacie služby Fotografické služby Sprostredkovanie obchodu Upratovacie a čistiace služby Služby súvisiace s databázami Projektovanie elektrických zariadení Grafické práce a počítačová grafika Prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky Poradenské služby k technickému vybaveniu počítača Poradenské ...

Kovoobrábanie Colný deklarant Reklamná činnosť Vodoinštalatérstvo Sprostredkovanie dopravy Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Výskum trhu verejnej mienky Prenájom motorových vozidiel Maloobchodný predaj zo skladov Projekčná činnosť (okrem stavebníctva) Kancelárske a sekretárske služby, preklady Sprostredkovanie obchodných ...

Prieskum trhu Reklamná činnosť Výroba predmetov z plastov Sprostredkovanie obchodu a služieb Prenájom technologických zariadení Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod - kancelárska technika a pomôcky Veľkoobchod - kancelárska technika a pomôcky Montáž, oprava a údržba elektronických ...

Vedenie účtovníctva Poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Činnosť účtovných a ekonomických poradcov Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a zariadení pre výpočtovú techniku

Brúsenie nožov Zásielkový predaj Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Predaj použitého tovaru Výroba nožiarskeho tovaru Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kultúrnych podujatí Veľkoobchod a maloobchod s nožiarskym tovarom Nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní Nákup, predaj, prenájom alebo úschova ...

Reklamná a propagačná činnosť Čistenie budov, upratovacie práce Organizovanie školení a seminárov Prevádzkovanie garáží a parkovísk Prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností s ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Činnosť súvisiaca s výpočtovou technikou Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenstvo vo veci technických zariadení počítača (hardware) Dodávanie počítačových programov (software) a súvisiace poradenstvo Výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie údajov Predaj tovaru ...

Sprostredkovanie obchodu Montáž,oprava,údržba vyhr. el.zariadení Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Oprava počítačov a prístrojov na spracovanie dát Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a výpočtovou technikou Veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti

Automatizované spracovanie dát Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu ...

Reklamná činnosť Čistenie budov, upratovacie práce Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na ...

Oprava karosérií Prenájom motorových vozidiel Prenájom výpočtovej techniky Opravy cestných motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Spracovanie údajov Inžinierska činnosť Skladovanie a uskladňovanie Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Kancelárske a sekretárske služby Maliarske, natieračské a sklenárske práce Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch Prenájom strojov a zariadení pre stavebníctvo Protipožiarna ...

Finančný leasing Omietkárske práce Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Pomocné stavebné práce Výroba pekárskych výrobkov Výroba cukrárskych výrobkov Maliarske a natieračské práce Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kurzov, školení a vzdelávacích aktivít Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj výpočtovej techniky (maloobchod a veľkoobchod) Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky a spotrebnej elektroniky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Kúpa ...

Textilná výroba Realitná činnosť Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Nákup ...

Prieskum trhu Reklamná činnosť Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť Prenájom kancelárskej techniky Poskytovanie sociálnych služieb Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Školiaca činnosť v rozsahu predmetu podnikania Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Prevádzkovanie strelnice Počítačové poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblati obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a ...

Databanky Reklamné činnosti Leasingové činnosti Vydavateľská činnosť Prenájom strojov a zariadení Automatizované spracovanie dát Nakladateľstvo v oblasti software Činnosti súvisiace s databázami Organizovanie kurzov, školení a seminárov Výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky Opravy a údržba kancelárskych strojov a ...

Colná deklarácie Finančný leasing Upratovacie práce Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Administratívne práce Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie parkoviska Prenájom motorových vozidiel Maloobchod s použitým tovarom Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti dopravy Uskutočňovanie ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom strojov a zariadení Reklamné a propagačné činnosti Prevádzkovanie nevýherných automatov Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných ...

Návrh interiérov Reklamné činnosti Fotografické služby Propagačná činnosť Margetingové činnosti Vydavateľská činnosť Výskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Grafické a kresličské práce - navrhovanie v rozsahu voľných ...

Spracovanie údajov Vedenie účtovnej evidencie Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Služby súvisiace s činnosťou počítačov Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a ...

Kopírovacie služby Vedenie účtovnej evidencie Reklamná a inzertná činnosť Maloobchod s alko a nealko nápojmi Administratívne a sekretárske služby Maloobchod - počítače a príslušenstvo Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Veľkoobchod - počítače a príslušenstvo Maloobchod - CD a LP platne, nahraté a čisté audio, video pásky Nákup, ...