V žádné kanceláři nesmí chybět prostorný pracovní nebo počítačový stůl, kancelářské křeslo, dostatečně prostorné úložné prostory a další doplňky, jako je například stolní lampa a odpadkový koš. Kancelářské vybavení od českých i zahraničních výrobců.

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľných živností Výroba ...

Vedenie účtovnej prevádzky Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Projektovanie počítačových sietí Služby súvisiace s činnosťou databánk Servis profesionálnych osobných počítačov Dodávky a poradenské služby v oblasti programovania Služby a poradenská činnosť v oblasti počítačov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu ...

Spracovanie údajov Tvorba internetových stránok Organizovanie kurzov, školení a seminárov Propagačná,reklamná a inzerčná činnosť Poskytovanie služieb v oblasti telekomunikačnej techniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej publikácie Poradenská a konzultačná činnosť v ...

Databanky Sekretárske služby Vydavateľské činnosti Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Výuka anglického a ruského jazyka Prekladateľské a tlmočnícke služby Organizovanie kurzov a školení výpočtovej techniky Prenájom výpočtovej techniky, strojov a prístrojov Maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej ...

Reklamné činnosti Sekretárske služby Vedenie účtovníctva Výskum trhu a verejnej mienky Nákup a predaj nehnuteľností Činnosť účtovných poradcov Činnosti v oblasti nehnuteľností Organizovanie školení a seminárov Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností vrátane bytového ...

Vedenie účtovníctva Tvorba webových stránok Služby súvisiace s databázami Spracovanie údajov počítačom Nákup a predaj software, hardware Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Poradenská služba a dodávanie programového ...

Výroba videa Reklamné činnosti; Fotografické služby Podnikateľské poradenstvo; Prieskum trhu a verejnej mienky; Činnosť organizačných a ekonomických poradcov; Nákup a predaj výpočtovej techniky ( maloobchod a veľkoobchod) Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v ...

Obkladanie stien Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Sprievodca cestovného ruchu Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Búracie práce a demolácie bez použitia trhavín Prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľnej živnosti Vyučovanie cudzích jazykov - ...

Poskytovanie datových - internetových služieb a sprostredkovanie prístupu do siete Internet a služby s tým spojené v rozsahu voľných živností (DNS, e-mail, proxing, hosting, messaging, housing, e-commerce, multimedia streeming, virtuálne privátne siete a iné) Reklamné činnosti Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Administratívne ...

Výsadba zelene Údržba zelene Textilná výroba Aranžérske práce Krajčírske práce Omietkárske práce Komisionálny predaj Montáž sadrokartónu Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti dopravy Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba ...

Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Prevádzkovanie zariadenia na regeneráciu a rekondíciu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely ...

Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie zariadenia na regeneráciu a rekondíciu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej agentúry Prekladateľské a tlmočnícke služby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení,seminárov a vzdelávacích podujatí Organizovanie kultúrnych,spoločenských a zábavných podujatí Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná ...

Zámočníctvo Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne práce Povrchová úprava kovov Výroba kovového nábytku Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske ...

Reklamná a propagačná činnosť Kúpa a predaj výpočtovej techniky Marketing, prieskum trhu a verejnej mienky Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení Obchodná ...

Administratívne služby Reklamná a propagačná činnosť Služby súvisiace s činnosťou databánk Organizovanie kurzov, školení a seminárov Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Organizovanie kultúrnych a športových podujatí Dodávky a poradenské služby v oblasti programovania Služby a poradenská činnosť v oblasti počítačov Výskum a vývoj ...

Prenájom motorových vozidiel Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Organizovanie kurzov, seminárov a školení Prenájom priemyselného tovaru a kancelárskej techniky Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovateľská ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Databanky Výroba videa Reklamná činnosť Zásielkový predaj Fotografické služby Automatizované spracovanie dát Organizovanie kurzov a školení Veľkoobchod s motorovými vozidlami Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču Spostredkovanie obchodu s papierenským tovarom Sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom Maloobchod mimo predajne - ...

Reklamná činnosť Spracovanie údajov Automatizované spracovanie dát Poradenstvo v rozsahu voľných živností Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Prenájom strojov, prístrojov a zariadení, vrátane počítačov Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Poradenská ...

Reklamná činnosť; Zásielkový predaj; Vedenie účtovníctva; Producentská činnosť v oblasti videotvorby; Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku; Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu a zvuku; Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho presonálu; Nakladanie s výsledkami ...

Fotografické služby Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Overovanie určených meradiel Reklamné a marketingové služby Nákup a predaj výpočtovej techniky Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu ...

Vydávanie kníh; Vydávanie novín; Reklamné činnosť; Fotografické služby; Výroba hier a hračiek; Sprostredkovanie obchodu; Automatizované spracovanie dát; Výroba drobných kovových obalov; Sekretárske a tlmočnícke služby; Montáž a opravy výpočtovej techniky; Spracovanie dát a súvisiacej činnosti; Služby súvisiace s činnosťou ...

Grafické práce Finančný leasing Kopírovacie služby Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Viazanie kníh a knihárske práce Výroba a predaj úžitkovej a umeleckej ...

Spracovanie údajov Montáž počítačovej siete Poradenstvo v oblasti softwaru Tvorba programového vybavenia Správa počítačových sietí Veľkoobchod s poľnohospodárskymi potrebami Montáž,oprava,údržba elektrických zariadení Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením Školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky Návrh a realizácia ...