V žádné kanceláři nesmí chybět prostorný pracovní nebo počítačový stůl, kancelářské křeslo, dostatečně prostorné úložné prostory a další doplňky, jako je například stolní lampa a odpadkový koš. Kancelářské vybavení od českých i zahraničních výrobců.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb Výkon služieb v oblasti automatického spracovávania dát a informatiky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového ...

Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Výroba nábytku a ostatných výrobkov z dreva, kovu a plastu v rozsahu voľných živností Montáž, oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov, prístrojov a elektrických strojov, prístrojov pre domácnosť Reklamná činnosť Montáž sadrokartónu Vedenie ...

Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Správa výpočtovej techniky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo Návrh a optimalizácia informačných technológií Montáž, údržba a opravy ...

Faktoring a forfaiting Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Kúpa, predaj a prenájom motorových vozidiel Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Publik relation (činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou) Poradenská a ...

Spracovanie dát a súvisiace činnosti Prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky Maloobchod s výpočt.a kancel.technikou a príslušenstvom Veľkoobchod s výpočt.a kanc.technikou a príslušenstvom Sprostredkovanie obch.s výpočt. a kanc. technikou a prísl. Predaj, zavádzanie a údržba software

Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Finančný a operatívny leasing Kúpa a predaj motorových vozidiel Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Forfaiting a faktoring - odkup a predaj pohľadávok Kúpa a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov ...

Skladovanie Manažérska činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a administratívne práce Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Organizačné, účtovné a ekonomické poradenstvo Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Upratovacie práce a čistenie budov Správa bytového a nebytového fondu Prípravné práce k realizácii stavby Skladovanie (v rozsahu voľnej živnosti) Organizovanie kurzov, školení a seminárov Výroba, distribúcia a požičiavanie videa Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Činnosť organizačných a účtovných poradcov Poradenská činnosť v rozsahu ...

Distribúcia videa Reklamná činnosť Podnikatelské poradenstvo Software - prenájom a predaj Prenájom prístrojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej činnosti Veľkoobchod ná činnosť v rozsahu voľnej činnosti Výroba, kompletovanie a servis elektronických zariadení Poradenstvo ohľadne ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení - ...

Prieskum trhu Prenájom motorových vozidiel Kancelárske a sekretárske služby Nákup a predaj motorových vozidiel Predaj nápojov na priamu konzumáciu Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Konzultačná činnosť v obalsti reklamy Producentská činnosť v oblasti videotvorby Leasingová činnosť v rozsahu voľnej ...

Leasingová činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Organizovanie kurzov a školení Reklamné, propagačná a výstavnícka činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávanie služieb spojených so ...

Sklenárske práce Čistiace a výsadbové práce Oprava kancelárskych strojov a počítačov Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Výroba kovových konštrukcií a ich častí Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Demolácie, zemné práce a prípravne práce pre stavbu Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností Opravy a údržba ...

Tvorba www stránok Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Predaj motocyklov, náhradných súčiastok a príslušenstva Predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Kúpa ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Reklamné a marketigové služby Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Predaj pyrotechnických predmetov tried I - II a podtriedy T0 - T1 Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov Poskytovanie ...

Vedenie účtovníctva Reklamná a propagačná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti hardware a software Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Reklamná činnosť Demolácie a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Výroba a montáž plastových okien Výroba a montáž plastových výrobkov Sprostredkovanie ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Technicko-poradenská činnosť Predaj nápojov na priamu konzumáciu Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej ...

Reklamná činnosť Komisionálny predaj Poriadanie kultúrnych podujatí Predaj nápojov na priamu konzumáciu Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Nákupa prdaj kancelárskej a výpočtovej techniky Nahrávanie a vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Vývoj software Automatizované spracovanie dát Propagácia, reklama, inzercia a marketing Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Servis, opravy a inštalácia výpočtovej a kancelárskej techniky Organizovanie školení a kurzov v oblasti ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Kúpa tovaru pre účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Kúpa tovaru pre účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

Komisionálny predaj Maloobchod mimo riadnej predajne Reklamné činnosti,kopírovanie Maloobchod s učebnými pomôckami Viazanie kníh a konečné spracovanie Výroba,montáž hračiek a detských pomôcok Sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom Predaj interiérových a exteriérových doplnkov Maloobchod so zmiešaným ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Fotografické služby Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Overovanie určených meradiel Reklamné a marketingové služby Nákup a predaj výpočtovej techniky Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu ...