Oleje a maziva zahrnují široké spektrum produktů. Od motorových olejů, přes hydraulické a převodové oleje, až po plastická maziva pro ložiska. Motorové oleje je možné zakoupit ve variantě pro dopravní prostředky, zahradní techniku i výrobní stroje.

Predaj špeciálnych mazív a tukov značiek Brugarolas - BESLUX - mazivá pre potravinársky, strojársky a automobilový priemysel a Costenoble (KRYTOX).

Společnost TBB Servis s. r. o. se zaměřuje na opravu, servis a prodej náhradních dílů na všechny typy stavebních strojů renomované značky JCB. Nabízíme také prodej olejů, mazacích přípravků i pneumatik pro tyto stroje. Sídlíme ve městě Nitra. Oprava, servis, služby: - stavební stoje JCB: - kolové nakladače - smykem řízené nakladače ...

Demolačné práce Asfaltérske práce Výroba živičných zmesí Vykonávanie trhacích prác Prenájom motorových vozidiel Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom technologických zariadení Prenájom stavebných strojov a prístrojov Reklamná, propagačná a inzertná ...

Záložňa Skladovanie Ťažba dreva Piliarska výroba Finančný leasing Operatívny leasing Faktoring a forfaiting Marketing a management Vedenie účtovníctva Administratívne práce Sprostredkovanie dopravy Vydavateľská činnosť Požičiavanie videokaziet Prevádzkovanie parkoviska Predaj motorových vozidiel Výroba výrobkov z plastov Baliace a ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba minerálnych olejov, mazív, palív, pohonných hmôt Výroba ekologických palív, pohonných hmôt a čistiacich prostriedkov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej ...

Sprostredkovateľská činnosť Spracovanie druhotných surovín Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie: - odber vzoriek ovzdušia v životnom a pracovnom prostredí, - kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie chemických škodlivín ...

Kováčstvo Skladovanie Podlahárstvo Vulkanizácia Výroba obuvi Výroba teplomerov Maloobchod s kvetmi Reklamné činnosti Výroba bižutérie Komisionálny predaj Stavba člnov a lodí Vedenie účtovníctva Veľkoobchod s textilom Výroba hier a hračiek Výroba tovaru z plastov Výroba výrobkov z gumy Brúsenie a leptanie skla Farbenie látok a ...

Výroba vína Prevádzkovanie píly Factoring a forfaiting Prevádzkovanie záložne Sprostredkovateľská činnosť Poskytovanie finančného leasingu Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov Výroba papierových a plastových obalov Výroba chemických výrobkov - palív a mazív Organizovanie plesov, diskoték a verejných zábav Prevádzkovanie čerpacích ...

Zasielateľstvo Výroba biopalív Reklamná činnosť Výroba rastlinných olejov Výroba éterických olejov Výroba ekologických palív Sprostredkovateľská činnosť Výroba surových olejov a tukov Výroba stužených jedlých tukov Výroba rafinérskych olejov a tukov Výroba rafinérskych ropných produktov Výroba minerálnych olejov - metylesteru Prenájom ...

Výroba ekologických palív Ekonomicko - organizačné poradenstvo Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba a montáž kotlov na vykurovanie a výrobu teplej vody Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa ...

Autoumýváreň Predaj pohonných hmôt Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy Veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, s obilím, osivom a krmivom, s kvetmi a rastlinami, s potravinami, nápojmi a tabakom, s tovarom pre domácnosť, s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, s kovmi a ...

Skladovanie. Spracovanie medu. Baliace činnosti. Reklamné činnosti. Zásielkový predaj. Realitná kancelária. Výroba škrobárskych výrobkov. Približovanie s spracovanie dreva. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Výroba ovocných a zeleninových nápojov. Stáčanie prírodnej a minerálnej vody do fliaš. Výroba rastlinných a živočišných olejov a ...

Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti Nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti a maloobchodného predaja doplnkového sortimentu, súvisiaceho s prevádzkou ...

Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov Obchod s prevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktami Poskytovanie software - predaj hotových progamov na základe zlmuvy s autorom Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností Obchod s chemickými výrobkami (priemyslené ...

Zasielateľstvo Poskytovanie software Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Potrubná doprava ropovodom Výroba minerálnych olejov Potrubná doprava plynovodom Rafinérske spracovanie ropy Vedenie účtovnej evidencie Poriadanie školení a kurzov Nákup a predaj biogénnych látok Nákup a predaj minerálnych olejov Maloobchod - predaj ...

Vodoinštalatérstvo Vedenie účtovníctva Výroba stlačeného vzduchu Projektovanie elektrických zariadení Spracovanie tuhých palív,ich distribúcia Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Sprostredkovanie vo výrobe, obchode a službách Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi Výroba, ...

Výroba bionafty Výroba výliskov a kŕmnych zmesí Nákup a predaj živej poľovnej zveri Výroba a predaj laminátových výrobkov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve Maloobchod v obl. poľnohosp.,potravinárskej a priem. výroby Nákup a predaj poľnohospodárskych strojov a technol. zariad. Veľkoobchod v obl. poľnohosp.,potravinárskej a priem. ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opravy cestných motorových vozidiel Poskytovanie tribotechnických služieb Výroba asfaltových hydroizolačných pásov Výroba asfaltových lakov, tmelov a suspenzií Výroba minerálnych olejov, mazadiel a vazelín Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Skladovanie Výroba nápojov Baliaca činnosť Preklad nákladov Faktoring a forfaiting Spracovanie tuhých palív Výroba éterických olejov Prenájom hnuteľných vecí Spracovanie plynných palív Výroba ekologických palív Výroba mlynských výrobkov Výroba surových olejov a tukov Reklamná a propagačná činnosť Výroba stužených jedlých tukov Výroba ...

Nákup a predaj palív a mazív Prevádzkovanie čerpacích staníc Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností Nákup tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živností - ...

Ťažba dreva Výroba pesticidov Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Výroba hroznového vína Spracovanie tuhých palív Výroba farbív a pigmentov Prípravné práce pre stavbu Prenájom strojov a prístrojov Činnosť realitnej kancelárie Leasing spojený s financovaním Poľnohospodárstvo a súvisiace ...

Zámočníctvo Strojárska výroba Reciklácia olejov, výroba paliva Maloobchod.a veľkoobchod.činn.-N,P:stroj.,hutného,staveb.mat Opravárenská činnosť-poľnoh.mechaniz.,osob.a náklad.vozidiel

Brúsenie skla Jemná mechanika Výroba nástrojov Výroba teplomerov Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Výroba tovaru z plastov Zásielkový predaj tovaru Rafinérske spracovanie ropy Výroba strojov a zariadení Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Prenájom dopravných zariadení Činnosť ...

Výroba kvapalných pohonných hmôt Výroba textilného tovaru,odevov,odev.doplnkou a ich predaj Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Výroba hnojív Baliace činnosti Upratovacie práce Fotografické služby Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Výroba textilných výrobkov Kladenie dlážkových krytín Výroba surového oleja a tukov Automatizované spracovanie dát Služby súvisiace s databázami Výroba a predaj kŕmnych zmesí Výroba ...