Průmyslové či zahradní kovové nádrže a zásobníky mohou pojmout všechny možné látky. Kapaliny, pevné anebo sypké materiály, tím vším můžete tyto kontejnery či jiné úložné kapacity naplnit. Kovové zásobníky nachází uplatnění ve všech odvětvích průmyslu.

Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Opracovanie drevnej hmoty Plynoinštalatérske práce Prípravné práce pre stavbu Maloobchod so stavebným a iným materiálom Vyrezávanie a orezávanie stromov a kríkov Čistenie a údržba cestných komunikácií Výroba kovových konštrukcií a ich častí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Reklamné činnosti Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie vodného skútra Opravy cestných motorových vozidiel Vodoinštalatérske a kúrenárske práce Výskum a vývoj tepelnoklimatizačných zariadení výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia Sprostredkovanie nákupu, ...

Skladovanie Zámočníctvo Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Odber vzoriek odpadových vôd Výskum a vývoj v oblasti technických vied Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba čistiarní odpadových vôd a ich montáž Prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie Prevádzkovanie verejných kanalizácií III. kategórie Realizácia strojno-technologických ...