Plechovky, konzervy ale i sudy či nádrže lze zařadit mezi kovové obaly. Výroba a prodej kovových obalů najde využití nejenom v oblasti potravinářského průmyslu, ale také jako obaly pro různé výrobky z ropy, a to jak sypké, tak tekuté či pevné konzistence.

Zámočníctvo,zváračské práce Oprava a údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia

Manažment Predaj áut Potlač plechov Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Nákup a predaj nehnuteľností Recyklovanie kovového odpadu a šrotu Výroba obalov a častí obalov z plastu Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov Výroba sklenených obalových materiálov Podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom Výroba drobných kovových ...

Sprostredkovanie obchodu. Prenájom hnuteľných vecí Predaj hasiacích prístrojov a príslušenstva Obrábanie kovov, stavebno - zámočnické práce. Kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístr.kontr.hydrantov Obchodná činnosť: potraviny, elektrotechnika, želez.tovar, textil, odevy, obuv, stavebný materiál, motorové vozidlá.

Sklenárske práce Montáž sadrokartónu Pomocné stavebné práce Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Montážne a inštalatérske práce Zámočnícke a zváračské práce Predaj na trhoch, ambulantný predaj Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamné činnosti Zváračské práce Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Zušľachťovanie kovov Povrchová úprava kovov Výroba tovaru z plastov Podnikateľské poradenstvo Podnikateľské poradenstvo Výroba prívesov a návesov Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Výroba iného kovového ...

Prevádzkovanie hracích nevýherných automatov, biliardových stolov, music boxov, video automatov Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, kurzov, seminárov a školení Prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom) Nákladná cestná doprava vykonávaná ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Vydavateľská činnosť Požičiavanie videokaziet Podnikateľské poradenstvo Prenájom odstavných plôch Skladovanie a uskladňovanie Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba kovových konštrukcií Poskytovanie služieb cez ...

Výroba obalov a obalových materiálov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Maloobchod: potraviny, poľnohospodárske produkty, mäso, mäsové výrobky, ovocie, zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, drevo, výrobky z dreva, rudy, pohonné hmoty, nerastné suroviny, kovy, hutnícke výrobky, nábytok, elektronika, výpočtová technika, obuv, športové potreby, obrábacie stroje, železiarsky tovar, kozmetika, konfekcia, textil, ...

Klampiarske práce Sprostredkovanie obchodu Pomocné stavebné práce Čistiace služby - upratovanie Reklamná a propagačná činnosť Zámočnícke a zváračské práce Montáž a opravy sanitárnej inštalácie Inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Obchodná činnosť - maloobchod v ...

Výroba iných výrobkov z dreva Výroba kovových konštrukcií - atypická výroba kovo-drevo

Viazanie železa Kováčske práce Oprava karosérií Lakírnické práce Omietkárske práce Zváračské práce Kopírovacie služby Obkladačské práce Fotografické služby Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Vedenie motorového vozidla Zhotovovanie videozáznamov Čistiace a upratovacie práce Výroba drobných kovových ...

Akvizičná činnosť. Zámočnícke a zváračské práce. Nákup a predaj potravinárskeho, priemyselného a spotrebného tovaru.

Lešenárske práce Zváračské práce Obkladačské práce Zámočnícke práce Stavebné zámočníctvo Pomocné stavebné práce Ručné výkopové práce Kladenie zámkovej dlažby Výroba kovových konštrukcií a ich častí Maliarske a natieračské práce, sklenárstvo Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako ...

Zásielkový predaj Lesingová činnosť Prenájom zariadení Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba zámkov a kovania Demolácie a zemné práce Prípravné prace pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prieskumné a podzemné práce Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch triedy A E1.1 ...

Klampiarstvo Zámočníctvo Výroba a predaj výrobkov z plechu

Kovovýroba Sprostredkovateľská činnosť Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

Rekonštrukcie, servis hydraulických hadíc Výroba a montáž hydraulických agregátov Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Výroba drôtených výrobkov (pletivo, siete) Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu Výroba drobných kovových obalov (plechovice, tuby ) Montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení Montáž, rekonštrukcie, ...

Kúrenárske práce Povrchová úprava kovov Vodoinštalatérske práce Výroba kovových konštrukcií Výroba účelových zariadení a strojov Obchodná a sprostredkovateľská činnosť Výroba strojov pre potravinársky priemysel Výroba nástrojov,drobných kovových obalov Výroba a montáž poľnohospodárskej techniky Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie ...

Zámočníctvo Výroba výrobkov z plastov Výroba prívesov a návesov Sprostredkovanie obchodu a služieb Montáž nízkozdvižných paletových vozíkov Výroba a montáž manipulačných vozíkov a rudlí Servis nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíkov Predaj sučiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidiel Maloobchod so zmiešaným tovarom ...

Čistenie budov Upratovacie práce Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Reklamné a propagačné činnosti Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí Mechanické úpravy na ...

Výroba malty Výroba betónu Výroba píliarská Sprostredkovanie obchodu Výroba drevených obalov Výroba zámkov a kovaní Demolácia a zemné práce Pomocné práce v stavebníctve Vykonávanie dopravných stavieb Výroba drobných kovových obalov Výroba stavebných prvkov zo sádry Obchodná činnosť so stavebnými strojmi Obchodná činnosť so strojmi pre ...

Ubytovanie Odevná výroba Finančný leasing Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Výroba drobných kovových obalov Kancelárske a sekretárske služby Kopírovacie a rozmnožovacie služby Výroba kovových konštrukcií a ...

Reklamné činnosti Výroba obrábacích strojov Sprostredkovateľská činnosť Výroba ovocných a zeleninových nápojov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba kovových a plastových obalov a uzatváracích viečok Spracovanie potravinárskych ...

Opravy karosérií Reklamná činnosť Zámočnícke práce Sprostredkovanie obchodu v podnikanej oblasti Údržba a oprava motorových vozidel a motocyklov Maloobchod s potravinami, mäsom a mäsovými výrobkami, ovocím a zeleninou, alko a nealko nápojmi, tabakovými výrobkami, kozmetikou, čistiacími a pracími prostriedkami, odevmi, obuvou, nábytkom, ...