Pro logistické i přepravní potřeby slouží papírové obaly a krabice. Jednodílné a klopové stěhovací krabice, kartónové a lepenkové paletové boxy, tubusy, minikrabice, vysekávané krabice či poštovní obálky jsou určeny jak pro lehčí, tak pro těžší předměty.

Maloobchod s papierenským tovarom Veľkoobchod s papierenským tovarom Výroba papierenského tovaru z vlnitej a hladkej lepenky

Prieskum trhu Reklamná činnosť Spracovanie údajov na PC Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výroba vysekávacích nástrojov na spracovanie papiera a lepenky

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výroba kartónových obalov z vlnitej a hladkej lepenky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť

Sprost.činnosť v oblast.výr.lep.a výrob.z papier.,kart.a lep Kúpa tov.za účel.jeho ďalš.predaja a predaj v rozsah.voľ.živ Sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba v oblasti výroby lepenky a výrobkkov z papiera, ...

Výroba výrobkov z kovu Výroba obalov a paliet z dreva Piliarska výroba, pílenie a obrábanie dreva Služby v rámci údržby miestnych komunikácií Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Úprava dreva sušením, parením, impregnáciou a farbením Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie špeciálnych vozidiel pri ...

Murárske práce Klampiarske práce Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z betónu Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Výroba nábytku neremeselná Zatepľovanie striech a budov Výroba stavebných materiálov Výroba tovaru z papiera a lepenky Maloobchod s výpočtovou technikou Výroba pilarska a impregnácia dreva Maloobchod v ...

Ubytovacie služby Veľkoobchod s farbami Výroba a spracovanie lepeniek Maloobchod so zmiešaným tovarom Miešanie flexofarieb vodou riediteľných Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva

Výskum trhu Reklamná činnosť Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Výroba tovaru z papiera a lepenky Ubytovanie v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľností, strojov a zariadení Podnikateľské poradenstvo a obchodný ...