C connect s.r.o.

Lepenkové obaly kašírované, vlnité a hladké jsou nezbytné pro skladování zboží a jeho přepravu. Lepenka může být dvouvrstevná, třívrstvá, pětivrstvá nebo sedmivrstvá. Obaly je možné potisknout pomocí vícebarevného flexotisku nebo ofsetového tisku.

Internetový obchod firmy OKENTĚS spol. s r.o. Vám v Českej republike aj na Slovensku ponúka veľkoobchodný predaj tesniacich prvkov okien, dverí, brán a bezbariérových vstupov, kovania, peny, tmelov, lepidiel, hmoždiniek a ďalších produktov. V rámci svojich služieb Vám ponúka výrobky, ktorých kvalita je overená renomovanými českými aj zahraničnými ...

Omietkárske práce Prenájom automobilov Pohostinská činnosť Zámočníctvo - výroba Oprava pracovných strojov Výroba obrábacích strojov Výroba drôtených výrobkov Výroba oceľových nádrží Prenájom strojov a zariadení Výroba dopravných zariadení Výroba strojov na všeobecné účely Výroba drobných obalov z ľahkých kovov Výroba strojov pre ...

Fotografické služby Prenájom hnuteľných vecí Výroba reklamných predmetov Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie kurzov a seminárov Reklamné a marketingové služby Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť podnikateľských, ...

Vedenie účtovníctva Povrchová úprava kovov Výroba kovového tovaru Výroba tovaru z plastov Podnikatelské poradenstvo Výskum trhu v rozsahu predmetov podnikania Prenájom hnuteľných i nehnuteľných vecí Reklamná, propagačná a inzertná činnosťi Práškové povlakovanie, maľovanie, natieranie Sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností Výroba ...

Murárstvo Zámočníctvo Sadrokartonovacie práce Zriaďovanie interiérov Demolácia a zemné práce Maliarske a natieračské práce Prípravné práce pre stavbu - lešenárske práce Obchodná činnosť v rámci voľných živností - maloobchod, veľkoobchod

Pílčicke práce Píliarska výroba Približovanie dreva Výroba drevených obalov Výroba drevených paliet Výroba bytových doplnkov Neremeselná výroba nábytku Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe, v rámci voľnej živnosti

Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Zabezpečovanie služieb potrebných na ...

Veľkoobchod so strojmi pre priemysel a obchod Podnikatelské poradenstvo v oblasti užitia ložísk a obalov Reklamné činnosti Maloobchod s ložiskami Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod s ložiskami Maloobchod so zmiešaným tovarom Výroba tovaru z papiera a lepenky Výroba výrobkov z plastov

Zvoz dreva Predaj na trhoch Videopožičovňa Upratovacie práce Montáž sadrokartónu Sprostredkovanie dopravy Výroba drevených obalov Demolácie a zemné práce Spracovanie dát a údajov Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Sklenárske a ...

Kovoobrábanie Približovnia dreva Výroba píliarská Veľkoobchod s drevom Sprostredkovanie obchodu Výroba drevených obalov Frézovanie, sústruženie Výroba drevených brikiet Výroba iných výrobkov z dreva Sprostredkovanie obchodu s drevom Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Výroba prvkov na ...

Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Výroba drevených obalov Kancelárske a sekretárske služby Výroba ošatenia a odevných doplnkov z textilného materiálu Výroba a predaj drobných úžitkových predmetov z dreva a kovu Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Maloobchodná - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Výroba, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenie s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, E 4.2 - elektrické rozvádzače Omietkárske práce Manipulácia s drevom Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Betonárske a armovacie práce Prenájom motorových vozidiel Prenájom ...

Klampiarske práce Sprostredkovanie obchodu Pomocné stavebné práce Čistiace služby - upratovanie Reklamná a propagačná činnosť Zámočnícke a zváračské práce Montáž a opravy sanitárnej inštalácie Inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Obchodná činnosť - maloobchod v ...

Výroba iných výrobkov z dreva Výroba kovových konštrukcií - atypická výroba kovo-drevo

Manipulácia s nákladom Výroba drevených obalov Veľkoobchod so stavebnými strojmi Vedľajšia činnosť v pozemnej doprave Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Výroba ostatných výrobkov z dreva (napr. štiepky) Sprostredkovanie obchodu s drevom a ...

Maloobchod s papierenským tovarom Veľkoobchod s papierenským tovarom Výroba papierenského tovaru z vlnitej a hladkej lepenky

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamná činnosť Zušľachťovanie kovov Sprostredkovateľská činnosť Výroba kovových konštrukcií a ich častí Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

Výroba obalov z papiera a lepenky Výroba výrobkov z papiera a lepenky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Prenájom nehnuteľností Výroba drevených obalov Demolácia a zemné práce Prenájom motorových vozidiel Výroba iných výrobkov z dreva Výroba píliarská a impregnácia dreva Maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Maloobch.se zmieš.tovar.hlavne potravinami, nápojmi,tabakom Predaj, údržba a oprava ...

Pílčické práce Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie odťahovej služby Zemné práce a výkopové práce Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výroba drevených obalov,drobných výrobkov z dreva, výroba paliet Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

Stolárstvo Výroba hier a hračiek Výroba športových potrieb Požičovňa športových potrieb Výroba drevených obalov a paliet Servis športového náradia a potrieb Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Predaj na trhoch Výroba zmrzliny Lešenárske práce Reklamné činnosti Tvorba www stránok Zváračské práce Zásielkový predaj Fotografické služby Montáž sadrokartónu Manipulácia s nákladom Vydavateľské činnosti Predaj montovaných domov Výroba drevených obalov Chov laboratórnych zvierat Podnikateľské poradenstvo Búracie a výkopové ...

Kovoobrábanie Výroba nástrojov Reklamné činnosti Inžinierska činnosť Automatizované spracovanie dát Poradenská činnosť v predmete podnikania Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

Pílčické práce Zváračské práce Približovanie dreva Skladovanie a uskladňovanie Zámočníctvo,kovoobrábanie Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a propagačné činnosti Oprava poľnohospodárskych strojov Mechanizačné práce v poľnohospodárstve Výroba piliarská a výroba drevených obalov Nakladanie s odpadmi mimo nebezpečných ...

Výroba výrobkov z dreva /drobný kuchynský tovar/ Veľkoobchod a sprostr. obchodu okrem konces. živností Vedľajšia a pomocná činnost v doprave,sprostredk.dopravy Výroba dýh, preglejk.výrobkov a aglomerov.drevár.výrobkov Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami Stravovanie závodné a stravovanie poskytované iným právnickým a ...