C connect s.r.o.

Lepenkové obaly kašírované, vlnité a hladké jsou nezbytné pro skladování zboží a jeho přepravu. Lepenka může být dvouvrstevná, třívrstvá, pětivrstvá nebo sedmivrstvá. Obaly je možné potisknout pomocí vícebarevného flexotisku nebo ofsetového tisku.

Klampiarske práce Sprostredkovanie obchodu Pomocné stavebné práce Čistiace služby - upratovanie Reklamná a propagačná činnosť Zámočnícke a zváračské práce Montáž a opravy sanitárnej inštalácie Inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Obchodná činnosť - maloobchod v ...

Maloobchod s papierenským tovarom Veľkoobchod s papierenským tovarom Výroba papierenského tovaru z vlnitej a hladkej lepenky

Predaj na trhoch Výroba zmrzliny Lešenárske práce Reklamné činnosti Tvorba www stránok Zváračské práce Zásielkový predaj Fotografické služby Montáž sadrokartónu Manipulácia s nákladom Vydavateľské činnosti Predaj montovaných domov Výroba drevených obalov Chov laboratórnych zvierat Podnikateľské poradenstvo Búracie a výkopové ...

Výroba výrobkov z dreva /drobný kuchynský tovar/ Veľkoobchod a sprostr. obchodu okrem konces. živností Vedľajšia a pomocná činnost v doprave,sprostredk.dopravy Výroba dýh, preglejk.výrobkov a aglomerov.drevár.výrobkov Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami Stravovanie závodné a stravovanie poskytované iným právnickým a ...

Prieskum trhu Reklamná činnosť Spracovanie údajov na PC Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výroba vysekávacích nástrojov na spracovanie papiera a lepenky

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výroba kartónových obalov z vlnitej a hladkej lepenky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť

Sprost.činnosť v oblast.výr.lep.a výrob.z papier.,kart.a lep Kúpa tov.za účel.jeho ďalš.predaja a predaj v rozsah.voľ.živ Sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba v oblasti výroby lepenky a výrobkkov z papiera, ...

Kovoobrábanie Práce vo výškach Maľovanie, natieranie Sprostredkovanie obchodu Prenájom strojov a nástrojov Maloobchod s kovovými výrobkami Veľkoobchod /okrem koncesných živností/ Maloobchod /okrem koncesovaných živností/ Maloobchod mimo riadnej predajne, predaj na trhoch Montáž strojov a zariadení s mechanickým pohonom Automechanik, ...

Výroba výrobkov z kovu Výroba obalov a paliet z dreva Piliarska výroba, pílenie a obrábanie dreva Služby v rámci údržby miestnych komunikácií Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Úprava dreva sušením, parením, impregnáciou a farbením Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie špeciálnych vozidiel pri ...

Murárske práce Klampiarske práce Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z betónu Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Výroba nábytku neremeselná Zatepľovanie striech a budov Výroba stavebných materiálov Výroba tovaru z papiera a lepenky Maloobchod s výpočtovou technikou Výroba pilarska a impregnácia dreva Maloobchod v ...

Murárstvo Zámočníctvo Obkladačské práce Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

Stolárstvo Predaj na trhoch Výroba obalov z plastov Výroba drevených obalov Demolácia a zemné práce Sprostredkovateľská činnosť Výroba upomienkových predmetov Výroba drobných kovových obalov Výroba tovaru z papiera a lepenky Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba kovového tovaru v rozsahu ...

Montáž sádrokartónu Stavebné zámočníctvo Sprostredkovanie autodopravy Sprostredkovanie obchodu a služieb Prípravné práce k realizácii stavby Výroba a montáž plastových a hliníkových okien a dverí Výroba a montáž priemyselných a garážových dverí, vrát a brán Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Obchodná činnosť ...

Kovovýroba Drobná stavebná činnosť Maloobchod so zmiešaným tovarom Ubytovacie služby /bez stravovania/ Iný špecializovaný maloobchod v predajniach-palivá Sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod /mimo koncesií/ Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Prenájom priemyselného tovaru /píly,vŕtačky,videokamera/ Podnikanie v ...

Pokrývačstvo Zámočníctvo Zváračské práce Maloobchod a veľkoobchod Výroba drevených obalov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služby vedenia motorového vozidla Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Dokončovacie stavebné práce pri ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba drevených obalov Výroba píliarska a impregnácia dreva Výroba výrobkov z dreva - drevených lisovaných hranolov Výroba dýh, preglejkových výrobkov a zpolomerovaných drevárskych výrobkov Výroba tovaru z dreva, výroba tovaru z korku, výroba košikárskych výrobkov Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a ...

Ubytovacie služby Veľkoobchod s farbami Výroba a spracovanie lepeniek Maloobchod so zmiešaným tovarom Miešanie flexofarieb vodou riediteľných Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva

Výskum trhu Reklamná činnosť Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Výroba tovaru z papiera a lepenky Ubytovanie v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľností, strojov a zariadení Podnikateľské poradenstvo a obchodný ...

Stolárstvo Drevovýroba Piliarske práce Výroba nábytku Zásielkový predaj Zámočnícke práce Stavebné stolárstvo Sprostredkovanie obchodu Výroba drevených obalov Podnikateľské poradenstvo Veľkoobchod /mimo koncesií/ Výroba a montáže interiérov Výroba tovaru z papiera a lepenky Maloobchodný predaj zmiešaného tovaru Montáž a opravy ...