Nezbytnou součástí topných, solárních a chladících soustav jsou tlakové expanzní nádoby, jež zajišťují udržování tlaku. Konkrétně se mohou použít pro zásobníky vody, domácí vodárny, průmyslové aplikace, domácí či průmyslové kotelny i zavlažovací systémy.

Revize, kontroly: - elektrických zařízení - plynových zařízení - tlakových zařízení - komínů a spalinových cest - zdvihacích zařízení - regálů a polic - požární zabezpečení.

Firma Jaromír Tomšovic, Dis. z Bolíkovic v okrese Prachatice provádí kontroly kotlů a klimatizací pro zákazníky z celého Jihočeského kraje. Provádíme: - kontroly kotlů - kontroly klimatizací, klimatizačních systémů - revize tlakových zařízení - práce termokamerou - činnost koordinátora BOZP. Zajišťujeme: - provedení energetického ...

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBORU VÝROBY A ÚPRAVY TLAKOVÉHO VZDUCHU: -kompresory -sušiče -filtry -kompresorové stanice "na klíč" Přímé zastoupení a odborný prodej zařízení firem -POWER SYSTEM, FIAC, FRIULAIR, ETHAFILTER PRODEJ A SERVIS: -KOMPRESORY ŠROUBOVÉ A PÍSTOVÉ: -šroubové stacionární -pístové-odhlučněné, bezolejové, ...

Revize tlakových nádob, chladící zařízení, velkoobchod s obaly, inženýring. Provoz solárního studia.

Jaroslav Veselý provádí revize TNS (tlakové nádoby stabilní). Revize tlakových nádob stabilních skupiny A, B: - provozní revize - výchozí revize - vnitřní revize - zkoušky těsnosti - tlakové zkoušky - školení obsluh tlakových zařízení.

Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, tlakových nádob stabilních a kotlů. Odborné vzdělávání v oboru plynových zařízení.

Regionální středisko bezpečnosti práce Revize vyhrazených technických zařízení: elektrické zařízení, hromosvody a nářadí kotle a tlakové nádoby plynové zařízení zdvihací zařízení Obecná bezpečnost práce, požární ochrana Přezkoušení: elektrikářů z vyhl. č.50/1978, topič kotlů, obsluhovatel tlakových nádob, obsluhovatel plynových zařízení, ...

Výroba, prodej: -ocelové konstrukce -průmyslové tlakové nádoby -ocelové nádrže -silniční přepravníky sypkých materiálů -odlučovače a zařízení pro čištění vzduchu -suché cyklonové odlučovače -mokré hladinové odlučovače prachů slévárenských, hutních a keramických provozů -průmyslové odlučovače prachu a kouře -radiální ...

Dodávka, montáž, opravy, servis, revize tlakových a elektrických zařízení - potrubní rozvody - tlakové nádoby - parní a kapalinové kotle

Opravy, servis, revize: -jeřáby -zdvihací zařízení -tlakové nádoby

Technické revize: -tlakové nádoby -kotle třída III a IV -elektro do 1000 V, třída A, B -hromosvody -plyn.

Servis požární techniky. Revize, opravy, prodej: -prostředky požární ochrany -protipožární nátěry -požární bezpečnost staveb -tlakové lahve -požární vodovody -bezpečnostní tabulky -hasící přístroje -oxid uhličitý pro potravinářství a sváření -sorbenty, havarijní prostředky. Služby: -škola sportovního potápění

Služby: -čerpadla - filtry, úprava vody, tlak. nádoby, těsnění, potrubí, hadice, vodováhy -poradenství.

Služby, servis: -revize, montáž, servis plynových zařízení -revize, montáž, servis elektrických zařízení -revize, montáž, servis tlakových zařízení -revize zdvihavích zařízení -školení BOZP -požární ochrana.

Služby: -montáž, opravy, servis, zkoušky a revize plynových zařízení na LPG a CNG k pohonu motorových vozidel -opravy a servis motorových vozidel -revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení -revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení -autoservis -pneuservis -montáž LPG.

Výroba tlakových nádob dle mezinárodních standardů: -odlučovače oleje pro šroubové kompresory -zásobníky chladivy -jiné procesní tlakové nádoby. Výroba objemných ocelových svařenců včetně strojního obrábění. Výroba tepelných deskových výměníků z nerezavějící oceli pro zásobníky ledové vody. Certifikace dle 3838-2, AD-2000 ...

Firma má oprávnění vykonávat: - revize a zkoušky plynových zařízení, zařízení pro rozvod plynů domovních a průmyslových, zařízení pro spotřebu plynu spalováním. - revize a zkoušky tlakových zařízení, revize a zkoušky těsnosti a tlak zkoušky. - revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení. Firma poskytuje služby v oblasti bezpečnosti a ochrany ...

Strojírenská výroba: -obrábění, svařování -řezání laserem, vodou, plazmou, propanem -zpracování plechu -výroba průmyslových ventilátorů, svařovaných tlakových nádob, mechanických uzávěrů, podavačů a ostatních strojních součástí.

Výroba: -kovové konzervové obaly -víčka na sklenice -šroubovací uzávěry -krytky.