Laboratorní chemikálie, jako jsou aceton, ethanol, amoniak, organické a anorganické kyseliny, anilin, octany, oxid manganičitý, redukční a oxidační činidla, katalyzátory, destilovaná voda a mnohé další jsou potřeba v každé chemické i biologické laboratoři.

Skladovanie Výroba nápojov Baliaca činnosť Preklad nákladov Faktoring a forfaiting Spracovanie tuhých palív Výroba éterických olejov Prenájom hnuteľných vecí Spracovanie plynných palív Výroba ekologických palív Výroba mlynských výrobkov Výroba surových olejov a tukov Reklamná a propagačná činnosť Výroba stužených jedlých tukov Výroba ...

Výroba izolovaných drôtov a káblov, akumulátorov, galvanických článkov a batérií, elektrónok, trubíc a elektronických súčiastok, rozhlasových a televíznych vysielačov Prenájom automobilov, pozemných dopravných prostriedkov, vodných, vzdušných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych strojov a zariadení, kancelárskych strojov a zariadení ...

Výroba sviečok Reklamné činnosti Výroba čaju a kávy Vydavateľské činnosti Spracovanie prírodného medu Výskum trhu a verejnej mienky - Automatizované spracovanie dát Výroba éterických olejov (silíc) Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Výroba ovocných a zeleninových nápojov Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy Výroba ...

Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, automatizované spracovanie údajov Spracovanie rýb a výroba rybacích výrobkov vrátane konzervovania, spracovanie ovocia, zeleniny, zemiakov a medu Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania / mimo účtovného, ekonomického a organizačného poradenstva / Výroba ...