NEXO HB s.r.o.

Průmyslové chemikálie, jako jsou organické a anorganické kyseliny, aminy, ethylen, propylen, polypropylen, polyethylen, fungicidní a insekticidní přípravky, čpavek, benzen, močovina a další chemikálie jsou hojně využívány nejenom v chemickém průmyslu.

Preprava zbraní Preprava streliva Reprografické práce Špedičná činnosť Nákup a predaj streliva Vývoj, výroba streliva Znehodnocovanie streliva Prenájom motorových vozidiel Bezpečnostnotechnické služby Preprava zbraní /vojenskej techniky/ Preprava streliva /vojenskej techniky/ Nákup, predaj a požičiavanie zbraní Vývoj, výroba streliva ...

Výroba a odbyt žieravých látok a prípravkov Výroba a odbyt veľmi jedovatých látok a prípravkov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s ...

Výroba kozmetických prípravkov Výroba a odbyt destilovanej - demineralizovanej vody Výroba a odbyt saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Prenájom strojov a zariadení Vykonávanie chemických analýz, skúšok mechanických vlastností Vykonávanie špeciálnych testov a analýz pre externých odberateľov Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hodnotenia kovových anekovových materiálov Poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez ...

Kopírovacie služby. Sprostredkovateľská činnosť. Výroba drevených bytových dolpnkov sústružených,frézovaných. Kovoobrábanie-zhotovovanie kovových výrobkov a bytových doplnkov. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, kovu, kože, sádry, textilu, skla, papiera. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo na účely jeho predaja ...

Baliace činnosti Realitná agentúra Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Výroba farbív a pigmentov Výroba lepidiel a želatiny Výskum trhu a verejnej mienky Výroba základných chemických látok Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo Sprostredkovanie kúpy a predaja ...

Murárstvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Maliarske práce Výroba nástrojov Výroba tovaru z plastov Brúsenie a leštenie kovov Činnosť účtovného poradcu Automatizované spracovanie dát Balenie potravinárskych produktov Predaj jedov a žieravín v maloobchode Výroba, oprava a úprava zdravotníckej pomôcky Činnosť organizačného a ekonomického ...

Výroba chemických látok v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Výroba základných látok pre výrobu farmaceutických prípravkov Výroba organických a anorganických látok v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná a poradenská činnosť pri výrobe organických a anorganických látok Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Činnosti technických poradcov v oblasti chémie a strojárenstva Výroba a dovoz chemických látok a chemických prípravkov klasifikovaných ako oxidujúce, extrémne horľavé, vysoko horľavé, vysoko toxické, toxické, karcinogénne, toxické pre reprodukciu, nebezpečné pre životné prostredie a predaj chemických látok a chemických prípravkov klasifikovaných ...

Reklamné činnosti Výroba chemických látok Podnikateľské poradenstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Technické testovanie, meranie a analýzy Ostatné kompletačné a dokončovacie práce Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby Výroba zariadení pre riadenie priemyselných ...

Výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti

Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť vo výstavbe Poradenská činnosť v predmetoch podnikania Výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov Predaj technických plynov a príslušných aparatúr Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Inžinierska činnosť okrem vybraných činností v ...

Výroba bicyklov Výroba sviečok Baliace činnosti Výroba cestovín Reklamné činnosti Výroba bižutérie Fotografické služby Vedenie účtovníctva Výroba hier a hračiek Výroba hotových krmív Služby pre osobnú hygienu Výroba detských kočiarov Výroba metiel a kartáčov Výroba športového tovaru Výroba lepidiel a želatiny Výroba hudobných ...

Záložňa Nakladanie s odpadmi Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Prevádzkovanie strelnice Preprava zbraní a streliva Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie trhacích prác Reklamno-propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie sauny a solária Prevádzkovanie cestovnej agentúry Vykonávanie ohňostrojových prác Prenájom ...

Zasielateľstvo Poskytovanie software Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Potrubná doprava ropovodom Výroba minerálnych olejov Potrubná doprava plynovodom Rafinérske spracovanie ropy Vedenie účtovnej evidencie Poriadanie školení a kurzov Nákup a predaj biogénnych látok Nákup a predaj minerálnych olejov Maloobchod - predaj ...

Reklamné činnosti. Výroba hier a hračiek. Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť. Výroba drobných kovových obalov. Vykonávanie ohňostrojových prác. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín. Maloobchod v rozsahu voľných živností. Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností. Výroba ...

Reklamná činnosť Podnikateľské poradenstvo Vykonávanie leasingovej činnosti Výroba a odbyt plastických hmôt Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba a odbyt membránových ultrafiltrov Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Výroba a odbyt priemyselných hnojív a dusikatých zlúčenín Výroba, skladovanie, nákup a odbyt zvlášť ...

Colný deklarant Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Sprostredkovateľská činnosť Výskum a vývoj v oblasti chémie Výroba polymérov a spracovanie plastov Propagačná, reklamná a inzertná činnosť Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Výroba výrobkov organickej a anorganickej chémie Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu ...

Námořní a pobřežní nákladní vodní doprava Výroba výbušnin

Výroba žiaruvzdorných materiálov Výroba zariadenia na vzorkovanie tekutých kovov Hutnícke spracovanie surového železa a ocele odsírovaním Výroba komponentov pre hutnícke spracovanie surového železa a ocele Výroba odsírovacích zmesí Výroba produktov aplikovateľných v procese odsírovania Nákup a predaj surovín a materiálov pre hutnícke ...

Baliace činnosti Prevádzkovanie WC Pohostinská činnosť Reprografické služby Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie parkovísk Výroba lahôdkárskych výrobkov Výroba hotových jedál a polotovarov Organizovanie spoločenských podujatí Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prenájom spotrebného a ...

Výroba výbušnin Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

Reklamná činnosť Demolácie a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Prípravné práce k realizácii stavby Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Sprostredkovateľská ...

Chov mléčného skotu Výroba výbušnin Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách

Vykonávanie ohňostrojových prác Ničenie a zneškodňovanie výbušnín Organizovanie kurzov, školení, seminárov Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania Reklamná činnosť vrátane výroby okrem svetelnej reklamy Predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1 Nákladná cestná ...