Průmyslové chemikálie, jako jsou organické a anorganické kyseliny, aminy, ethylen, propylen, polypropylen, polyethylen, fungicidní a insekticidní přípravky, čpavek, benzen, močovina a další chemikálie jsou hojně využívány nejenom v chemickém průmyslu.

Poradenská činnosť v oblasti energetiky Získanie chemických látok chemickými postupmi Chemické analýzy odpadových a energetických vôd Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov, školení v rozsahu voľných živností Chemická úprava napájacích médií ...