NEXO HB s.r.o.

Průmyslové chemikálie, jako jsou organické a anorganické kyseliny, aminy, ethylen, propylen, polypropylen, polyethylen, fungicidní a insekticidní přípravky, čpavek, benzen, močovina a další chemikálie jsou hojně využívány nejenom v chemickém průmyslu.

Výroba kozmetických prípravkov Výroba a odbyt destilovanej - demineralizovanej vody Výroba a odbyt saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Výroba chemických látok v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Výroba základných látok pre výrobu farmaceutických prípravkov Výroba organických a anorganických látok v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná a poradenská činnosť pri výrobe organických a anorganických látok Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti

Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť vo výstavbe Poradenská činnosť v predmetoch podnikania Výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov Predaj technických plynov a príslušných aparatúr Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Inžinierska činnosť okrem vybraných činností v ...

Stolárstvo Montáž drevených výrobkov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Lektorská činnosť Natieračské práce Faktoring a forfaiting Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a školení Reklamná a propagačná činnosť Povrchová úprava kovov a betónových plôch Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi Sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy ...

Váženie Výskum trhu Reklamná činnosť Prečerpávanie vody Vodoinštalatérstvo Čistenie komunikácií Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Automatizované spracovanie dát Výroba a predaj umelého kameňa Technické testovanie, meranie a analýzy Sprostredkovanie cestnej motorovej dopravy Výroba a predaj oxidov neželezných ...

Zváračské práce v rozsahu voľnej živnosti Výroba a spracovanie plastov v rozsahu voľnej živnosti Výroba a spracovanie uhlíkových vlákien v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Výroba a spracovanie organických a anorganických látok v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Výroba lampového oleja Vyfukovanie predmetov zo skla Príprava demineralizovanej vody a vodných roztokov Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti

Výroba lepidiel a želatiny Výroba iných chemických látok Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Výroba základných anorganických a organických látok Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti prírodných vied

Prenájom vozidiel, cisterien a ich čistenie - výskum, vývoj, výroba, spracovanie výbušnín Dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy Poradenstvo v oblasti životného prostredia a environmetálnej politiky Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied a ich zavádzanie do praxe Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými ...

Poradenská činnosť v oblasti chémie Predaj jedov a žieravín v maloobchode Nákup a odbyt zvlášť nebezpečných jedov Výroba chemických látok a chemických prípravkov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba a predaj jedov s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných Výroba ...

Analýza chemických látok a prípravkov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Výroba organických a anorganických látok v rozsahu voľnej živnosti Výroba chemických látok a chemických prípravkov pre výrobné a laboratórne účely Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Skladovanie Leasingová činnosť Preprava zbraní a streliva Prevádzka muzeí a galérií Upratovacie a čistiace práce Sprostredkovateľská činnosť Prenájom dopravných prostriedkov Reklamná a propagačná činnosť Vývoj a výroba zbraní alebo streliva Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej ...

Výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov Sprostredkovateľská činnosť v investičnej výstavbe Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj Výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných Inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve a strojárstve Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických zariadení - ...

Výroba zdravotníckych pomôcok Reklamná a propagačná činnosť Výroba laboratórnych chemikálií Poradenská činnosť v rozsahu predmetov podnikania Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Vykonávanie trhacích prác Sprostredkovanie obchodu a služieb Činnosť vykonávaná banským spôsobom Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu Výskum, vývoj, výroba, spracovanie a uvádzanie výbušnín do obehu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...