NEXO HB s.r.o.

Průmyslové chemikálie, jako jsou organické a anorganické kyseliny, aminy, ethylen, propylen, polypropylen, polyethylen, fungicidní a insekticidní přípravky, čpavek, benzen, močovina a další chemikálie jsou hojně využívány nejenom v chemickém průmyslu.

Reklamná činnosť Podnikateľské poradenstvo Vykonávanie leasingovej činnosti Výroba a odbyt plastických hmôt Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba a odbyt membránových ultrafiltrov Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Výroba a odbyt priemyselných hnojív a dusikatých zlúčenín Výroba, skladovanie, nákup a odbyt zvlášť ...

Baliace činnosti Prevádzkovanie WC Pohostinská činnosť Reprografické služby Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie parkovísk Výroba lahôdkárskych výrobkov Výroba hotových jedál a polotovarov Organizovanie spoločenských podujatí Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prenájom spotrebného a ...

Výroba výrobkov z plastov Obchodná činnosť - potraviny Výroba výrobkov zo soli /na báze NaCl/ Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy Obchodná činnosť s drevom, stavebným materiálom Obchodná činnosť so strojno-technickými a stavebnými strojmi Obchodná činnosť s chemickými výrobkami (okrem jedov a žieravín) Obchodná činnosť -motocykle, ...

Výroba výbušnin Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Výroba farbív a pigmentov Výroba éterických olejov Výroba lepidiel a želatíny Výroba kozmetických prípravkov Výroba plastov v primárnej forme Výroba základných organických chemikálií Výroba pesticídov a agrochemických výrobkov Výroba základných anorganických chemikálií Zaobchádzanie so zvlášť nebezpečnými jedmi Výroba chemických výrobkov ...