NEXO HB s.r.o.

Průmyslové chemikálie, jako jsou organické a anorganické kyseliny, aminy, ethylen, propylen, polypropylen, polyethylen, fungicidní a insekticidní přípravky, čpavek, benzen, močovina a další chemikálie jsou hojně využívány nejenom v chemickém průmyslu.

Preprava zbraní Preprava streliva Reprografické práce Špedičná činnosť Nákup a predaj streliva Vývoj, výroba streliva Znehodnocovanie streliva Prenájom motorových vozidiel Bezpečnostnotechnické služby Preprava zbraní /vojenskej techniky/ Preprava streliva /vojenskej techniky/ Nákup, predaj a požičiavanie zbraní Vývoj, výroba streliva ...

Baliace činnosti Realitná agentúra Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Výroba farbív a pigmentov Výroba lepidiel a želatiny Výskum trhu a verejnej mienky Výroba základných chemických látok Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo Sprostredkovanie kúpy a predaja ...

Reklamné činnosti. Výroba hier a hračiek. Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť. Výroba drobných kovových obalov. Vykonávanie ohňostrojových prác. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín. Maloobchod v rozsahu voľných živností. Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností. Výroba ...

Námořní a pobřežní nákladní vodní doprava Výroba výbušnin

Reklamná činnosť Demolácie a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Prípravné práce k realizácii stavby Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Sprostredkovateľská ...

Výroba hračiek a hier Prenájom motorových vozidiel Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Organizovanie kurzov, školení a seminárov Vývoj a znehodnocovanie vojenského streliva Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami Výskum, vývoj, výroba, spracovanie a ničenie vojenských ...

Predaj kníh, antikvariátna a vydavateľská činnosť Výroba anorganických a organických chemických látok Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Výskum, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti prírodných a technických vied Výčap - predaj piva, vína, destilátov a nealkoholických nápojov na priamu ...

Výroba obalov Výroba lepidiel Výskum a vývoj Baliace činnosti Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Výroba agrochemických výrobkov Výroba kozmetických prípravkov Výroba náterových hmôt a lakov Veľkoobchod s papierenským tovarom Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Veľkoobchod so ...

Baliace činnosti Výroba píliarska Leasingová činnosť Výroba tovaru z plastov Prenájom nehnuteľností Prieskum trhu a verejnej mienky Výskum a vývoj v oblasti chémie Úprava a predaj priemyselnej vody Nákup a predaj motorových vozidiel Veľkoobchod s drevom a výrobkami z dreva Výroba ovocných a zeleninových nápojov Výroba, úprava a rozvod ...

Maloobchodný predaj pohonných látok v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi Skladovanie a uskladňovanie okrem prevádzkovania verejných skladov Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel a náhradných dielov Prekladateľské a tlmočnícke služby z a do ruského, nemeckého a anglického ...

Výroba oleja Výroba bionafty Pohostinská činnosť Praženie a spracovanie kávy Výrova dýh, preglejky, latovky Reklamná a propagačná činnosť Výkup olejnatých semien a plodov Výkup a spracovanie semien zo soje Výroba rafinérskych ropných produktov Výkup a predaj poľnohospodárskych plodín Píliarska výroba, výroba drevených obalov a ...

Faktoring a forfaiting Výroba pecí a horákov Dekorovanie skla a keramiky Výroba ozdobných predmetov Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Maloobchod mimo riadnej predajne Sprostredkovanie obchodu s drevom Reklamná a propagačná činnosť Tvarovanie a spracovanie plochého skla Výroba jednoduchých výrobkov z ...