Průmyslové chemikálie, jako jsou organické a anorganické kyseliny, aminy, ethylen, propylen, polypropylen, polyethylen, fungicidní a insekticidní přípravky, čpavek, benzen, močovina a další chemikálie jsou hojně využívány nejenom v chemickém průmyslu.

Baliace činnosti Realitná agentúra Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Výroba farbív a pigmentov Výroba lepidiel a želatiny Výskum trhu a verejnej mienky Výroba základných chemických látok Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo Sprostredkovanie kúpy a predaja ...

Námořní a pobřežní nákladní vodní doprava Výroba výbušnin

Výroba hračiek a hier Prenájom motorových vozidiel Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Organizovanie kurzov, školení a seminárov Vývoj a znehodnocovanie vojenského streliva Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami Výskum, vývoj, výroba, spracovanie a ničenie vojenských ...

Predaj kníh, antikvariátna a vydavateľská činnosť Výroba anorganických a organických chemických látok Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Výskum, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti prírodných a technických vied Výčap - predaj piva, vína, destilátov a nealkoholických nápojov na priamu ...

Maloobchodný predaj pohonných látok v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi Skladovanie a uskladňovanie okrem prevádzkovania verejných skladov Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel a náhradných dielov Prekladateľské a tlmočnícke služby z a do ruského, nemeckého a anglického ...