Chemikálie jsou nezbytnou součástí každé chemické a farmaceutické laboratoře. Je do nich potřeba pořídit chemické látky, organické a anorganické přípravky, zkušební proužky, odměrné roztoky, desinfekční přípravky a další nezbytné chemikálie pro práci.

Reklamná činnosť Vedenie účtovníctva Prenájom strojov a prístrojov Poskytovanie služieb internetom Služby súvisiace s databázami Automatizované spracovanie údajov Vydávanie neperiodických publikácií Prevádzkovanie internetových kaviarní Počítačová grafika a kresličské práce Prevádzkovanie počítačových herní a učební Činnosť organizačných ...