Chemikálie jsou nezbytnou součástí každé chemické a farmaceutické laboratoře. Je do nich potřeba pořídit chemické látky, organické a anorganické přípravky, zkušební proužky, odměrné roztoky, desinfekční přípravky a další nezbytné chemikálie pro práci.

Dow Europe GmbH - inovativní produkty a řešení
Společnost Dow Europe GmbH je dodavatelem produktů a řešení pro zákazníky v obalovém, infrastrukturním a spotřebitelském průmyslu. Našim zákazníkům nabízíme základní plasty a chemikálie pro řadu odvětví, včetně obalových materiálů. Dále pak elastomery, speciální plasty, polyuretany, stavební materiály a materiály pro automobilový průmysl.
Dow Europe GmbH - inovativní produkty a řešení
FAGRON a.s.
Firma FAGRON a.s. so sídlom v Olomouci je firmou z Českej republiky. Radí sa ako svetová jednotka na trhu magistraliter a spolupracuje nielen s farmaceutmi, ale aj s lekármi a univerzitami. V oblasti farmácie je odborníkom predovšetkým na chemikálie, farmaceutický materiál, suroviny a lieky, ktoré poskytuje pre celú Českú a Slovenskú republiku a ...
Administratívne služby Výroba farieb, lakov a náterov Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov ...

Sprostredkovanie obchodu. Maliarske a natieračské práce. Reklamná a propagačná činnosť. Výroba maliarskych hmôt a náterov. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Nakladanie s odpadmi s výnimkou nebezpečných odpadov. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností.

Výroba kozmetických prípravkov Výroba a odbyt destilovanej - demineralizovanej vody Výroba a odbyt saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Výroba a regenerácia farbiacich kaziet pre tlačiarenské, počítačové a písacie stroje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych ...

Inžinierska činnosť Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Nákup a predaj výpočtovej a ...

Zasielateľstvo Výroba biopalív Reklamná činnosť Výroba rastlinných olejov Výroba éterických olejov Výroba ekologických palív Sprostredkovateľská činnosť Výroba surových olejov a tukov Výroba stužených jedlých tukov Výroba rafinérskych olejov a tukov Výroba rafinérskych ropných produktov Výroba minerálnych olejov - metylesteru Prenájom ...

Výroba chemických látok v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Výroba základných látok pre výrobu farmaceutických prípravkov Výroba organických a anorganických látok v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná a poradenská činnosť pri výrobe organických a anorganických látok Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Administratívne práce Nákup a predaj motorových vozidiel Marketing, prieskum trhu a verejnej mienky Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prenájom osobných motorových vozidiel a motocyklov Obchodná činnosť s nerudnými surovinami - ...

Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poskytovanie softvare - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Výroba farieb, lakov a náterov Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti

Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť vo výstavbe Poradenská činnosť v predmetoch podnikania Výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov Predaj technických plynov a príslušných aparatúr Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Inžinierska činnosť okrem vybraných činností v ...

Reklamná činnosť Vedenie mzdovej agendy Vedenie účtovníctva Výroba umelých kameňov. Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Výroba izolačných materiálov Poradenská činnosť v stavebníctve Administratívne a kancelárske práce Inžinierska činnosť v stavebníctve Sprostredkovanie obchodu,služieb a výroby Obchodné poradenstvo ...

Výroba farieb Inštalatérske práce Maliarske a natieračske práce Sprostredkovateľská činnosť Omietkárske a betonárske práce Montáž sadrokartónových prvkov Výmena plastových okien a dverí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výkopové, zemné, demolačné práce Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu Obkladanie stien a kladenie dlážkových ...

Reklamná a propagačná činnosť Maliarske, natieračské, lakovacie a sklenárske práce Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Výroba a predaj darčekových a upomienkových predmetov, suvenírov zo skla, papiera, dreva, textilu Výroba náterových hmôt, lakov a podkladových ochranných vrstiev, tlačiarenských černí ...

Poradenská činnosť v predmete podnikania Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Príprava, výroba, regenerácia, inovácia a predaj náterových ekologických hmôt Povrchová úprava nekovových predmetov a objektov ekologickými náterovými hmotami Technicko-poradenská činnosť v ...

Výroba farieb, lakov a náterov Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Reklamné a marketingové služby Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným ...

Marketing Skladová činnosť Manipulácia s tovarom Administratívne práce Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy Obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Výroba náterových hmôt, ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Zámočníctvo Natieranie kovových konštrukcií Vodorovné značenie komunikácií Výroba lepidiel a náterových hmôt Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Výroba pogumovaných/potieraných/ textilov a tmelov Servis strojov a zariadení-opravy a údržba /mechanických častí/ Technicko-inžinierska činnosť v oblasti rozvoja inovácií gumárenských ...

Stolárstvo Montáž drevených výrobkov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Lektorská činnosť Natieračské práce Faktoring a forfaiting Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a školení Reklamná a propagačná činnosť Povrchová úprava kovov a betónových plôch Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi Sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy ...

Váženie Výskum trhu Reklamná činnosť Prečerpávanie vody Vodoinštalatérstvo Čistenie komunikácií Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Automatizované spracovanie dát Výroba a predaj umelého kameňa Technické testovanie, meranie a analýzy Sprostredkovanie cestnej motorovej dopravy Výroba a predaj oxidov neželezných ...

Zváračské práce v rozsahu voľnej živnosti Výroba a spracovanie plastov v rozsahu voľnej živnosti Výroba a spracovanie uhlíkových vlákien v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Výroba a spracovanie organických a anorganických látok v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho ...