Chemikálie jsou nezbytnou součástí každé chemické a farmaceutické laboratoře. Je do nich potřeba pořídit chemické látky, organické a anorganické přípravky, zkušební proužky, odměrné roztoky, desinfekční přípravky a další nezbytné chemikálie pro práci.

Dow Europe GmbH - inovativní produkty a řešení
Společnost Dow Europe GmbH je dodavatelem produktů a řešení pro zákazníky v obalovém, infrastrukturním a spotřebitelském průmyslu. Našim zákazníkům nabízíme základní plasty a chemikálie pro řadu odvětví, včetně obalových materiálů. Dále pak elastomery, speciální plasty, polyuretany, stavební materiály a materiály pro automobilový průmysl.
Dow Europe GmbH - inovativní produkty a řešení
Kopírovacie služby. Sprostredkovateľská činnosť. Výroba drevených bytových dolpnkov sústružených,frézovaných. Kovoobrábanie-zhotovovanie kovových výrobkov a bytových doplnkov. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, kovu, kože, sádry, textilu, skla, papiera. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo na účely jeho predaja ...

Záložňa Nakladanie s odpadmi Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Prevádzkovanie strelnice Preprava zbraní a streliva Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie trhacích prác Reklamno-propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie sauny a solária Prevádzkovanie cestovnej agentúry Vykonávanie ohňostrojových prác Prenájom ...

Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

Skladovanie Finančný leasing Faktoring a forfaiting Prenájom nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Výroba farieb, lakov a náterov Akvizičná a reklamná činnosť Čistenie budov a upratovacie práce Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Organizovanie kurzov, školení a ...

Factoring. Realitná kancelária. Sprostredkovanie obchodu. Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Maliarske a natieračske práce. Prenájom dopravných zariadení a predaj /okrem živnosti koncesovaných/. Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb. Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Obchodná činnosť-kúpa ...

Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, automatizované spracovanie údajov Spracovanie rýb a výroba rybacích výrobkov vrátane konzervovania, spracovanie ovocia, zeleniny, zemiakov a medu Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania / mimo účtovného, ekonomického a organizačného poradenstva / Výroba ...