Chemikálie jsou nezbytnou součástí každé chemické a farmaceutické laboratoře. Je do nich potřeba pořídit chemické látky, organické a anorganické přípravky, zkušební proužky, odměrné roztoky, desinfekční přípravky a další nezbytné chemikálie pro práci.

Dow Europe GmbH - inovativní produkty a řešení
Společnost Dow Europe GmbH je dodavatelem produktů a řešení pro zákazníky v obalovém, infrastrukturním a spotřebitelském průmyslu. Našim zákazníkům nabízíme základní plasty a chemikálie pro řadu odvětví, včetně obalových materiálů. Dále pak elastomery, speciální plasty, polyuretany, stavební materiály a materiály pro automobilový průmysl.
Dow Europe GmbH - inovativní produkty a řešení
Preprava zbraní Preprava streliva Reprografické práce Špedičná činnosť Nákup a predaj streliva Vývoj, výroba streliva Znehodnocovanie streliva Prenájom motorových vozidiel Bezpečnostnotechnické služby Preprava zbraní /vojenskej techniky/ Preprava streliva /vojenskej techniky/ Nákup, predaj a požičiavanie zbraní Vývoj, výroba streliva ...

Záložňa Skladovanie Ťažba dreva Piliarska výroba Finančný leasing Operatívny leasing Faktoring a forfaiting Marketing a management Vedenie účtovníctva Administratívne práce Sprostredkovanie dopravy Vydavateľská činnosť Požičiavanie videokaziet Prevádzkovanie parkoviska Predaj motorových vozidiel Výroba výrobkov z plastov Baliace a ...

Kováčstvo Skladovanie Podlahárstvo Vulkanizácia Výroba obuvi Výroba teplomerov Maloobchod s kvetmi Reklamné činnosti Výroba bižutérie Komisionálny predaj Stavba člnov a lodí Vedenie účtovníctva Veľkoobchod s textilom Výroba hier a hračiek Výroba tovaru z plastov Výroba výrobkov z gumy Brúsenie a leptanie skla Farbenie látok a ...

Služby osobného charakteru - vodičské služby Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Výroba motorových vozidiel vrátane ich motorov Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností Výroba dielov a príslušenstva pre ...

Skladovanie Upratovacie práce Omietkarské práce Prevádzkovanie sauny Montáž sadrokartónu Správa trhových miest Manipulácia s nákladom Výroba farbív a pigmentov Servis športového náradia Prenájom strojov a prístrojov Predaj nápojov na priamu konzumáciu Organizovanie príležitostných trhov Prenájom stavebných strojov a ...

Baliace činnosti Realitná agentúra Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Výroba farbív a pigmentov Výroba lepidiel a želatiny Výskum trhu a verejnej mienky Výroba základných chemických látok Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo Sprostredkovanie kúpy a predaja ...

Sprostredkovanie obchodu Poskytovanie leasingových služieb Chemicko-fyzikálne merania a analýzy Prenájom zariadení, strojov a nástrojov Veľkoobchod, maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť s priemyselným tovarom a strojárenskými výrobkami Poradenské služby v oblasti chemických výrobkov a polygrafickýchmateriálov Výroba ...

Výroba farieb, lakov a náterov Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa ...

Výroba stavebných hmôt Sprostredkovateľská činnosť Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu Výroba náterových látok, lakov a podobných krycích materiálov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ...

Skladovanie Výcvik psov Čistenie budov Masérske služby Omietkarske práce Upratovacie práce Spracovanie údajov Fotografické služby Montáž sadrokartónu Priemyselné čistenie Výroba ovocného vína Manipulácia s nákladom Výroba drevených obalov Demolácia a zemné práce Predaj v stánkoch na trhoch Služby domáceho personálu Prípravné práce ...

Reklamné činnosti. Výroba hier a hračiek. Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť. Výroba drobných kovových obalov. Vykonávanie ohňostrojových prác. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín. Maloobchod v rozsahu voľných živností. Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností. Výroba ...

Námořní a pobřežní nákladní vodní doprava Výroba výbušnin

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

Sprostredkovanie obchodu Výroba drobných výrobkov z dreva Prípravné práce pre stavbu-Interiérové úpravy Miešanie akrylátových a silikónových farieb a omietok Maloobchod - predaj bicyklov, športového a zmiešaného tovaru Maloobchod mimo predajne v rámci voľných živností-mimo drahých kovov Skladovanie Reklamné činnosti Natieračské ...

Reklamná činnosť Demolácie a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Prípravné práce k realizácii stavby Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Sprostredkovateľská ...

Výroba hračiek a hier Prenájom motorových vozidiel Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Organizovanie kurzov, školení a seminárov Vývoj a znehodnocovanie vojenského streliva Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami Výskum, vývoj, výroba, spracovanie a ničenie vojenských ...

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Predaj pyrotechnických predmetov tried II a podtriedy T1 Výroba náterových látok, lakov a podobných krycích materiálov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

Predaj kníh, antikvariátna a vydavateľská činnosť Výroba anorganických a organických chemických látok Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Výskum, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti prírodných a technických vied Výčap - predaj piva, vína, destilátov a nealkoholických nápojov na priamu ...

Výroba obalov Výroba lepidiel Výskum a vývoj Baliace činnosti Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Výroba agrochemických výrobkov Výroba kozmetických prípravkov Výroba náterových hmôt a lakov Veľkoobchod s papierenským tovarom Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Veľkoobchod so ...

Reklamné činnosti Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Maliarske a natieračské práce Administratívne a sekretárske práce Výroba ochranných chemických látok Prekladateľské a tlmočnícke služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Interiérové a exteriérové úpravy ...

Upratovacie práce Sprostredkovanie obchodu Výroba náterových látok Vykonávanie dopravného označenia Prenájom strojov a strojných zariadení Osadzovanie a údržba dopravného značenia Výroba a inštalovanie dopravných značiek Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov Zimná a letná ...

Baliaca činnosť. Výroba farbív a pigmentov. Prenájom strojov a zariadení. Nákup a predaj výpočtovej techniky. Miešanie farieb okrem jedov a žieravín. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností. Podnikateľské poradenstvo v oblasti manažmentu. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických ...

Baliace činnosti Výroba píliarska Leasingová činnosť Výroba tovaru z plastov Prenájom nehnuteľností Prieskum trhu a verejnej mienky Výskum a vývoj v oblasti chémie Úprava a predaj priemyselnej vody Nákup a predaj motorových vozidiel Veľkoobchod s drevom a výrobkami z dreva Výroba ovocných a zeleninových nápojov Výroba, úprava a rozvod ...

Spracovanie údajov Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba malty a betónu Demolácie a zemné práce Služby domáceho personálu Čistenie a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Výroba stavebných materiálov Maloobchod mimo riadnej predajne Poskytovanie dátových ...