Chemikálie jsou nezbytnou součástí každé chemické a farmaceutické laboratoře. Je do nich potřeba pořídit chemické látky, organické a anorganické přípravky, zkušební proužky, odměrné roztoky, desinfekční přípravky a další nezbytné chemikálie pro práci.

Dow Europe GmbH - inovativní produkty a řešení
Společnost Dow Europe GmbH je dodavatelem produktů a řešení pro zákazníky v obalovém, infrastrukturním a spotřebitelském průmyslu. Našim zákazníkům nabízíme základní plasty a chemikálie pro řadu odvětví, včetně obalových materiálů. Dále pak elastomery, speciální plasty, polyuretany, stavební materiály a materiály pro automobilový průmysl.
Dow Europe GmbH - inovativní produkty a řešení
STAVĚT S PŘÁTELI Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2001, ISO 14001:2005. Výroba na CNC. Velkoobchod, maloobchod, velkosklad příjezd (pro kamiony), obchod, prodej, dodávky, montáže: -celohliníkové světlíky GA-SYSTÉM® i světlíky DOSTING® -bodové světlíky z PMMA nebo polykarbonátu -výplně stavebních otvorů -hliníkové ...

Prenájom hnuteľných vecí Výroba farieb, lakov a náterov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa ...

Colný deklarant Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Sprostredkovateľská činnosť Výskum a vývoj v oblasti chémie Výroba polymérov a spracovanie plastov Propagačná, reklamná a inzertná činnosť Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Výroba výrobkov organickej a anorganickej chémie Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu ...

Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť Výroba farieb, lakov a náterov Služby pre spoločnosť ako celok Výroba ostatných chemických látok Prenájom iných dopravných zariadení Malovanie,lakovanie a sklenárske práce Veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Výroba textilných a kožiarskych ...

Výskum trhu Sprostredkovanie obchodu Výroba destilovanej vody Výroba kozmetických prípravkov Výroba vykurovacích olejov (z dechtu) Výroba nemrznúcich zmesí a rozpúšťadiel Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich ...

Prieskum trhu Výroba sviečok Reklamná činnosť Drobná textilná výroba Papierenská výroba (výroba umelých kvetov) Výroba stromkov, kytíc a ozdobných predmetov Potlač, nažehľovanie, vyšívanie reklamných predmetov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie a sprostredkovanie vzdelávacích aktivít v oblasti ďalšieho ...

Prenájom automobilov Výroba výrobkov z gumy Predaj prívesov a návesov Výroba výrobkov z plastov Výroba prívesov a návesov Výroba strojov a zariadení Prenájom strojov a zariadení Lisovanie,zváranie a lakovanie Maloobchodný predaj pohonných hmôt Výroba gumových pneumatík a duší Predaj automobilov a iných motorových vozidiel Výroba ...

Priemyselné čistenie Kancelárske a sekretárske služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania Výroba iných základných organických chemikálií Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výroba iných základných anorganických chemikálií Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom ...

Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Zhotovovanie webových stránok Služby súvisiace s databázami Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Technické testovanie, meranie a analýzy Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied Výroba základných organických chemikálií Výroba základných anorganických chemikálií Poradenská činnosť v rozsahu ...

Podnikateľské poradenstvo Výskum a vývoj v oblasti chémie Výroba základných organických chemikálií Výroba základných anorganických chemikálií Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba chemických výrobkov v rozsahu voľných živností

Výroba hmot pre finálne povrchové úpravy interiéru a exteriéru vstavebníctve Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Lešenárske práce Omietkárske práce Zváračské práce Zámočnícke práce Montáž ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť - maloobchod v rozsahu voľných živností Obchodná činnosť - veľkoobchod v rozsahu voľných živností Chemická výroba - výroba lepidiel - v rozsahu voľných živností

Propagácia Skladovanie Spracovanie benzénu Výroba kaprolaktánu Marketingová činnosť Výroba priemyselných hnojív Výroba výrobkov anorganickej chémie Spracovanie dát a súvisiace činnosti Poradenská a informačná činnosť v predmete podnikania Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti ...

Výroba lepidiel Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konštruovanie a výroba pracovných strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Obchodná činnosť v plnom rozsahu okrem koncesovaných živn. Výroba čistiacich, odmasťovacích,protikoróznych prípravkov Výroba a odbyt prípravkov na ochranu konštrukčných a stavebných materiálov pred biologickými škodcami,pred hubovým a mikrobiologickým poškodzovaním a proti vplyvu ...

Prenájom hnuteľných vecí Výroba farieb, lakov a náterov Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii ...