Kromě klasických pohonných hmot jako je benzín a motorová nafta se začínají hojně používat i alternativní paliva, jako je vodík, zemní plyn, dále propan-butan nebo letecký petrolej. Bezpečné pohonné hmoty jsou k zakoupení na benzinových stanicích.

Upratovacie práce Zváračské práce Zámočnícke práce Sprostredkovanie obchodu Výroba drevených obalov Demolácia a zemné práce Prenájom motorových vozidiel Zvoz dreva a píliarske práce Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchodný predaj pohonných látok Projektovanie elektrických zariadení Lepenie striech ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s pohonnými látkami Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Zvoz dreva Predaj na trhoch Videopožičovňa Upratovacie práce Montáž sadrokartónu Sprostredkovanie dopravy Výroba drevených obalov Demolácie a zemné práce Spracovanie dát a údajov Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Sklenárske a ...

Skladovanie Zastavárne Opravy odevov Výroba obuvi Oprava bicyklov Čistenie budov Predaj na trhoch Baliace činnosti Preklad nákladov Upratovacie práce Realitné činnosti Reklamné činnosti Zásielkový predaj Fotografické služby Výroba kožených odevov Výroba ventilov a armatúr Prenájom motorových vozidiel Nákup a predaj ...

Baliace činnosti Finančný leasing Upratovacie práce Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Výroba malty a betónu Kosenie a úprava zelene Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Maliarske, natieračské práce Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Výmena skiel motorových vozidiel Výroba a šitie pracovných ...

Kúrenárstvo Vodoinštalatérstvo Predaj pohonných hmôt Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu ...

Predaj na trhoch Videopožičovňa Finančný leasing Upratovacie práce Faktoring, forfaiting Závodné stravovanie Pohostinská činnosť Sprostredkovanie dopravy Výroba drevených obalov Demolácie a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Sklenárske a lakovacie ...

Databanky Zámočníctvo Výskum a vývoj Oprava karosérií Reklamná činnosť Zásielkový predaj Inžinierska činnosť Výroba kovového tovaru Výroba tovaru z plastov Opravy spotrebného tovaru Podnikatelské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Montáž oplotenia a zábradlí Prenájom strojov a prístrojov Vedľajšia ...

Oprava karosérií Zváračské práce Zámočnícke práce Predaj pohonných hmôt Demolácie a zemné práce Predaj motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Práce so stavebnými mechanizmami Oprava a údržba motorových vozidiel Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Stolárstvo Upratovacie a čistiace práce Predaj pohonných hmôt v rozsahu voľných živností Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Predaj na priamu ...

Sprostredkovateľská činnosť Nákup a predaj pohonných hmôt Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

Prenájom automobilov Predaj motorových vozidiel Výmena skiel motorových vozidiel Maloobchodný predaj pohonných hmôt Predaj motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Neverejná ...

Zámočníctvo Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie obchodu Činnosti v oblasti nehnuteľností Predaj pohonných hmôt, olejov a mazív Výroba kovových konštrukcií a ich častí Pripravné práce pre stavbu,demolačné a zemné práce Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu ...

Sprostredkovanie obchodu Predaj, údržba a oprava motor.vozidel Predaj sučiastok a prísluš. dvojstop. motorových vozidel Vedľajšia činnosť v doprave/umývanie áut,odťahová služba/

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť Reklamné činnosti Spracovanie údajov Prenájom automobilov Vedenie účtovníctva Prenájom snehových skútrov Výroba obuvnických výrobkov Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov Maloobchodný predaj ...

Baliace činnosti Finančný leasing Upratovacie práce Reklamné činnosti Fotografické služby Prenájom automobilov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Predaj motorových vozidiel Skladovanie a uskladňovanie Prieskum trhu a verejnej mienky Ostatné vydavateľské činnosti Viazanie a konečná úprava ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Maloobchodný predaj pohonných hmôt Umývanie a čistenie motorových vozidiel Predaj jednostopých, dvojstopých motorových vozidiel Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Predaj, údržba a oprava motorových ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s pohonnými látkami Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s ...

Reklamné činnosti Prenájom automobilov Skladovanie a uskladňovanie Výroba drobných výrobkov z dreva Maloobchodný predaj pohonných látok Poskytovanie služieb colného deklaranta Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Pomocné a prípravné práce pre stavbu Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov,koktailov,piva,vína a ...

Pohostinská činnosť Nákup a predaj pohonných hmot Sprostredkovateľská činnosť Predaj nápojov na priamu konzumáciu Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výroba nealkoholických nápojov bez ovocných štiav Pohostinská činnosť ( bez ubytovacích zariadení, do 8 miest ) Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním ...

Pneuservis Krajčírstvo Zámočníctvo Zváracie práce Pílčicke práce Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu: na zariadeniach na: znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0.3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu do 0.3 MPa vrátane, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0.5 MW. Píliarska ...

Výskum trhu Vybavovanie colnej deklarácie Prevádzkovanie čerpacích staníc Oprava cestných motorových vozidiel Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod / v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely ...

Predaj PHM Osobná nepravidelná doprava Medzinárodné a vnútroštátne zasielateľstvo Opravárenské služby pre mechanizmy, cestné vozidlá a autobusy Školenia, kurzy a preskúšavanie v oblasti mechanizácie a cestnej dopravy Predaj náhradných dielov a autopríslušenstva pre motorové vozidlá a autobusy Sprostredkovanie nákupu a predaja v obchodnej ...

Zvoz dreva Piliarske práce Vydávanie novín Finančný leasing Upratovacie práce Spracovanie údajov Verejné obstarávanie Výroba drevených obalov Podnikateľské poradenstvo Výroba výrobkov z plastov Prenájom motorových vozidiel Reklamné a propagačné činnosti Výkon činnosti stavebného dozoru Maloobchodný predaj pohonných hmôt Predaj ...