Provoz strojů a zařízení, stejně jako vytápění různých objektů a domácností je možný díky palivům. Fosilní paliva, jako je uhlí, koks nebo ropa, plynná paliva typu LPG nebo CNG, vodík či biopaliva je možné zakoupit u tuzemských i mezinárodních dodavatelů.

Faktoring. Forfaiting. Prieskum trhu. Inzertné služby. Upratovacie práce. Leasingové služby. Pohostinská činnosť. Administratívne práce. Sprostredkovanie obchodu. Prenájom nehnuteľností. Sprostredkovanie služieb. Prenájom hnuteľných vecí. Prenájom motorových vozidiel. Organizovanie výstav a veľtrhov. Reklamná a propagačná ...

Garfický dizajn. Lakovacie práce. Vedenie účtovníctva. Zemné výkopové práce. Pomocné stavebné práce. Prenájom motorových vozidiel. Výroba keramických výrobkov. Čistiace a upratovacie práce. Čistenie a drenáž staveniska. Maliarske a natieračské práce. Reklamná a propagačná činnosť. Výroba, oprava a prenájom bicyklov. Činnosť účtovných a ...

Vedenie účtovníctva. Predaj motorových vozidel. Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Inžinierska činnosť v stavebníctve Prípravné práce k realizácii stavby Predaj jedov a žieravín v maloobchode. Obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prevádzkovanie čerpacej stanice. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej prevádzky v rozsahu voľnej živnosti.

Faktoring. Forfaiting. Prieskum trhu. Inzertné služby. Upratovacie práce. Leasingové služby. Pohostinská činnosť. Administratívne práce. Prenájom nehnuteľností. Prenájom hnuteľných vecí. Prenájom motorových vozidiel. Organizovanie výstav a veľtrhov. Reklamná a propagačná činnosť. Prevádzkovanie čerpacích staníc. Sprostredkovanie ...

Prenájom hnuteľných vecí. Prenájom nehnuteľných vecí. Osobná doprava nespĺňajúca podmienky taxislužby. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Zhotovovanie tlačiarenských predlôh pomocou výpočtovej techniky. Poradenské služby v oblasti prevádzky technológie a verejno - prospešných služieb. Poskytovanie informačných a ...

Sklenárske práce. Upratovacie práce. Inzertná činnosť. Krajčírske práce. Kopírovacie služby. Fotografické služby. Lízingová činnosť. Administratívne práce. Sprostredkovanie služieb. Prieskum trhu a verejnej mienky. Reklamná a propagačná činnosť. Požičiavanie strojov a zariadení. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Sprostredkovateľská ...

Záložňa. Finančný lízing. Upratovacie práce. Inzertná činnosť. Faktoring a forfaiting. Zemné výkopové práce. Prenájom motorových vozidiel Prevádzkovanie autoumyvárne. Mechanické demolačné práce. Prieskum trhu a verejnej mienky. Maliarske a natieračské práce. Prevádzkovanie čerpacej stanice. Výroba nealkoholických nápojov. Reklamná a ...

Faktoring. Forfaiting. Finančný leasing. Upratovacie práce. Kresličské práce. Fotografické služby. Vedenie účtovníctva. Administratívne práce. Výroba tovaru z plastov. Pomocné stavebné práce. Prevádzkovanie parkoviska. Automatizované spracovanie dát. Požičiavanie jazdeckých koní. Činnosť ekonomických poradcov. Poskytovanie služieb ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Administratívne služby Reklamné a ...

Pohostinská činnosť. Vedenie účtovníctva. Upratovacie a čistiace práce Prevádzkovanie autopožičovne Organizovanie kurzov a školení Prevádzkovanie čerpacej stanice. Reklamná a propagačná činnosť. Požičiavanie a prenájom hnuteľných vecí. Sprostredkovanie doprava v rozsahu voľnej živnosti. Prenájom priemyselného tovaru, strojov a ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb. Prenájom čerpacej techniky, strojov a technických zariadení Montáž, údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov. Výroba a predaj priemyselných armatúr v rozsahu remeselnej živnosti. Servis, montáž, údržba a opravy priemyselných a komerčných čerpadiel. Prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovou ...

Faktoring. Forfaiting. Prieskum trhu. Inzertné služby. Upratovacie práce. Leasingové služby. Pohostinská činnosť. Administratívne práce. Prenájom nehnuteľností. Sprostredkovanie služieb. Prenájom hnuteľných vecí. Prenájom motorových vozidiel. Organizovanie výstav a veľtrhov. Reklamná a propagačná činnosť. Prevádzkovanie čerpacích ...