Provoz strojů a zařízení, stejně jako vytápění různých objektů a domácností je možný díky palivům. Fosilní paliva, jako je uhlí, koks nebo ropa, plynná paliva typu LPG nebo CNG, vodík či biopaliva je možné zakoupit u tuzemských i mezinárodních dodavatelů.

Pneuservis Vykonávanie lakovacích prác Vykonávanie autoklampiarskych prác Prevádzkovanie čerpacích staníc pohonných hmôt Oprava a údržba cestných motorových vozidiel, vrátane servisnej činnosti Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti Poskytovanie služieb súvisiacich s výmenou oleja, umývaním ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, najmä sprostredkovanie veľkoobchodnej činnosti s ropnými produktami - tekutými, kvapalnými, plynnými a uhlovodíkovými pohonnými hmotami, naftou, ľahkými a ťažkými vykurovacími olejmi, mazadlami, olejmi a benzínom Oprava cestných motorových vozidiel Prenájom a požičovňa motorových ...

Predaj pohonných hmôt; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;

Výroba výrobkov z plastov Montáž a demontáž nábytku Prenájom hnuteľného majetku Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Upratovacie služby a čistenie budov Prípravné práce k realizácii stavby Prevádzkovanie automatov na predaj tovaru Výroba kovových konštrukcií a ich častí Konzultačná a poradenská činnosť v ...

Výskum a vývoj Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Demolácia a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Výskum trhu a verejnej mienky Preklad nákladov a skladovanie Sekretárske služby a preklady Leasing spojený s financovaním Reklamné a propagačné činnosti Nákup a predaj pohonných hmôt, palív a ...

Kopírovacie služby; Administratívne práce; Búracie a zemné práce; Podnikateľské poradenstvo; Prípravné práce pre stavbu; Prieskum trhu a verejnej mienky; Automatizované spracovanie údajov; Prekladateľské a tlmočnícke služby; Servis softwaru v rozsahu voľnej živnosti; Reklamná, propagačná a inzertná činnosť; Leasingová činnosť v rozsahu ...

Výroba hroznového vína Maloobchod mimo riadnej predajne Maloobchod s ovocím a zeleninou Maloobchodný predaj pohonných hmôt Veľkoobchod s obilím, osivom a krmivom Výroba píliarská a impregnácia dreva Prenájom nehnuteľností vr. bytového hospodárstva Predaj sučiastok a prísluš. dvojstop. motorových vozidel Veľkoobchod s poľnoh. základ. ...

Zámočníctvo Inseminačné práce Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Výroba kŕmnych zmesí Výroba hroznového vína Prenájom hnuteľných vecí Maloobchod s nápojmi /vínom/ Maloobchod s ovocím a zeleninou Maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami Opravy a servis poľnohospodárskych strojov Zemné, demolačné a pomocné stavebné práce Poradenstvo v ...

Sprostredkovanie obchodu Nákup a predaj pohonných hmôt Prenájom výrobných prostriedkov Nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov Poskytovanie služieb pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely predaja iným ...

Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Sprostr.obch.poľ.základ.surovín,živ.zvier.,text.sur.a polot. Veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami

Reklamná činnosť Maloobchod - propan - butan Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Maloobchodný predaj pohonných hmôt Predaj nápojov na priamu konzumáciu Predaj ojazdených motorových vozidiel Umývanie a čistenie motorových vozidiel Prestavba motorových vozidiel na propan-butan Údržba a oprava dvojstopových motorových ...

Prípravne práce pre stavbu Maloobchod s drahými kovmi a šperkami Veľkoobchod s drahými kovmi a šperkami Nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností a pozemkov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Predaj jedno a dvojstopových motorových a nemotorových vozidiel Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných ...

Umývanie áut Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Predaj pohonných hmôt Prenájom motorových vozidiel Leasing spojený s financovaním Predaj jednostopých a dvojstopových motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Predaj opotrebovaných náhradných dielov na motorové vozidlá Predaj súčiastok a príslušenstva ...

Oprava bicyklov; Demolácie a zemné práce; Výroba metiel a kartáčov; Prípravné práce pre stavbu; Výskum trhu a verejnej mienky; Reklamná a propagačná činnosť; Chov exotických zvierat a vtáctva; Požičiavanie motorových vozidiel; Čistenie budov, upratovacie práce; Prekladištia nákladov, skladovanie; Maloobchodný predaj pohonných ...

Prieskum trhu Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu Prenájom strojov a zariadení Upratovacie a čistiace práce Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Podnikanie ...

Izolatérstvo Omietkárske práce Reklamné činnosti Zváračské práce Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Maloobchodný predaj pohonných hmôt Lešenárske práce a prenájom lešenia Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Zateplovanie budov v rozsahu voľných živností Montáž plastových a hliníkových okien a dverí Maliarske, natieračské, ...

Reklamná činnosť Prevádzkovanie predajne pohonných hmôt - čerpacia stanica Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ...

Práce zemnými strojmi Sprostredkovanie obchodu Pomocné stavebné práce Prenájom hnuteľných vecí Prevádzka malých plavidiel Maloobchod so stavebným materiálom Veľkoobchod so stavebným materiálom Prevádzkovanie športových zariadení Veľkoobchod s pevnými,tekutými a plynovými palivami Sprostredkovanie obchodu s pevnými a plynovými ...

Autoumyváreň Realitná agentúra Inžinierska činnosť Predaj pohonných hmôt Prevádzkovanie parkoviska Sprostredkovateľská činnosť Činnosť v oblasti nehnuteľností Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné ...

Zasielateľstvo Náterové práce Prenájom motorových vozidiel Maloobchodný predaj pohonných hmôt Prenájom stavebných strojov a zariadení Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel Sprostredkovanie obchodu v rámci voľnej živnosti Nákup a predaj náhradných dielov motorových vozidiel Nákup,predaj všetkých druhov tovarov okrem vyhradených

Prevádzkovanie parkovísk Výkup nebezpečných odpadov Umývanie motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Recyklácia stavebných odpadov Údržba a čistenie kanalizácie Záhradnícke a sadovnícke práce Prevádzkovanie medziskladov odpadov Zemné, výkopové a búracie práce Prevádzka kompostovacieho zariadenia Dodávka a osadenie dopravného ...

Vnútroštátne zasielateľstvo Vykonávanie odťahovej služby Prekladištia nákladov; skladovanie Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia Umývanie cestných motorových vozidiel Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel,doprav.zariadení,strojov Podnikanie v oblasti ...

Asanačný podnik Výroba hotových krmív Veľkoobchod so surovými kožkami a kožami Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá Sprostr.obch.poľ.základ.surovín,živ.zvier.,text.sur.a polot. Veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami Prenájom hnuteľných vecí - strojov, zariadení a ...

Zámočníctvo Výroba a montáž plastových okien Montáž fasádnych systémov /Slovinyl syding/ Zemné práce, práce s bagrom, pretláčanie otvorov Výroba a montáž výplní stavebných otvorov z ocele, hliníka Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovaných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovaných živností

Nákup a predaj palív a mazív Prevádzkovanie čerpacích staníc Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností Nákup tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živností - ...