Provoz strojů a zařízení, stejně jako vytápění různých objektů a domácností je možný díky palivům. Fosilní paliva, jako je uhlí, koks nebo ropa, plynná paliva typu LPG nebo CNG, vodík či biopaliva je možné zakoupit u tuzemských i mezinárodních dodavatelů.

Prenájom lietadiel Kúpa a predaj leteckých a automobilových pohonných hmôt a mazadiel Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Ubytovanie Zámočnícke práce Fotografické služby Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Kladenie podlahových krytín Prenájom motorových vozidiel Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Neverejná cestná osobná doprava Poskytovanie služieb cez internet Reklamná a propagačná činnosť Upratovacie ...

Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu Výroba lustrov a svietidiel Činnosť realitnej kancelárie Maliarske a natieračské práce Veľkoobchod v rozsahu maloobchodu Reštauračné a ubytovacie služby Maloobchodný predaj pohonných hmôt, prevádzkovanie čerpacích staníc Maloobchod - potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, ...

Sprostredkovateľská činnosť Predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Výroba a predaj kartónových obalov a etikiet Obchodná činnosť s kovmi a kovovými výrobkami Výroba, predaj ochranných pomôcok, odevov, konfekcie Obchodná činnosť s motorovými olejmi, pohonnými hmotami Obchodná činnosť so stavebnými materiálmi, nábytkom a stolárskymi ...

Kovoobrábanie Upratovacie práce Sekretárske služby Zámočnícke práce Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prenájom strojov a zariadení Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosti v rozsahu podnikania Maliarske, natieračské a sklenárske práce Podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom Konzultačná činnosť v rozsahu ...

Porez drevnej hmoty Prevádzkovanie výdajne stravy Poskytovanie služieb v rybárstve Maloobchodný predaj pohonných hmôt Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Výroba, nákup a predaj drevených výrobkov Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Prevádzkovanie zariadení určených na ...

Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Automatizované spracovanie údajov Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Obchodná činnosť - pohonné hmoty, mazivá a oleje Odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných

Reklamné činnosti Plynoinštalatérstvo Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Predaj nápojov na priamu konzumáciu Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Predaj P-B /propan-butanu/ pre motorové vozidla Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Predaj poľnohospodárskych výrobkov a živých ...

Sprostredkovanie obchodu oprava motorových vozidiel a traktorov obchodná č. - drogériový tovar, hračky obchodná č. - pohonné hmoty, mazadlá, pneumatiky obchodná č. - potraviny, ovocie, zelenina, nápoje obchodná č. - textil, odevy, obuv, tabakové výrobky obchodná č. - elektronika, elektromateriál,železiarsky tovar obchodná č. - motorové ...

Reklamné činnosti Upratovacie služby Služby osobného charakteru Sprostredkovanie obchodu a služieb Kopírovacie a sekretárske činnosti Maloobchodný predaj pohonných hmôt Pneuservis Prekladateľské a tlmočnícke služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Pohostinské činnosti v rozsahu voľných ...