Hutní materiály pro stavební a výrobní společnosti i malé odběratele. Betonářská výztuž, pletiva, trubky, plechy, nosníky, kotvy, sítě, kované polotovary, závitové tyče a mnoho dalšího. Veškeré hutní materiály splňují přísné normy a disponují certifikací.

Opravy motorových vozidiel. Obchodná činnosť s osobnými a úžitkovými vozidlami. Obchodná činnosť s autosúčiastkami a príslušenstvom. Kovoobrábanie a zlievanie železných a neželezných ob.kovov.

Zabezpečenie údržby a opravy koľajových vozidiel, železničného spodku a zvršku Prevádzkovanie špeciálnych mechanizmov - zemných strojov (buldozéry, bágre, nakladače) Zabezpečovanie odborných školení a kurzov pre R a THP /zváračský, žeriavnický, vodičov motorových vozíkov/ Vedenie účtovníctva Údržba ciest a zelene Sprostredkovanie ...

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Výroba kovového tovaru v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla.

Zámočníctvo Ubytovacie služby Upratovacie práce Zváračské práce Prenájom hnuteľných vecí Maliarske a natieračské práce Pilčícke a povoznícke služby Reklamná a propagačná činnosť Vedenie cudzieho motorového vozidla Zemné, búračské, výkopové práce Výroba a montáž armatúry - betonárskej ocele Skladovanie tovarov s výnimkou verejných ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Organizovanie obchodných rokovaní, športových a kultúrnych podujatí Kúpa tovaru na účely jeho ...

Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Výroba hliníka z oxidu hlinitého a ostatných surovín Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb Nákup surovín na výrobu hliníka, zliatín hliníka a vopred ...

Upratovacie práce. Prenájom nehnuteľností. Výroba drevených peliet. Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností. Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými ...

Výroba, montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení v rozsahu - montáž, oprava a údržba- objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V a bleskozvody Kovoobrábanie Nástrojárstvo Manipulácia so žieravinami Výroba - rozvádzače nízkeho napätia Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom Spracovanie hliníka, jeho ...

Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie služieb Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení Požičiavanie priemyselného tovaru, mechanizmov a náradia Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným ...

Pohostinská činnosť Výroba výrobkov z hliníka Odlievanie neželezných kovov Prevádzkovanie nevýherných automatov Prevádzkovanie športových a regeneračných zariadení Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských ...

Výroba výrobkov z hliníka 0dlievanie neželezných kovov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru ...

Pokrývačstvo Počítačové služby Manipulácia s nákladom Administratívna činnosť Reklamná činnosť a marketing Prevádzkovanie neverejného skladu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Príprava a vypracovanie technických návrhov Ubytovacie služby v rozsahu voľnej ...

Klampiarstvo. Podlahárstvo. Kovoobrábanie. Pokrývačstvo. Zámočníctvo. Valcovanie plechu. Lešenárske práce. Reklamná činnosť. Výroba strešných krytín. Požičiavanie motorových vozidiel. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Montáž strešných konštrukciií a ...

Upratovacie práce Sprostredkovanie obchodu, prác a služieb Opracovanie odliatkov z hliníka a jeho zliatin Galvanizácia - elektrochemická povrchová úprava kovov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Pohostinská činnosť. Výroba káblov a vodičov. Prevádzkovanie telovýchovných zariadení. Prepracovanie medi - pretláčanie,preťahovanie. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v ...

Plynárenské práce. Zámočnícke a vodárenské práce. Montáž, inštalácia a opravy elekrických strojov a prístrojov. Výroba a predaj drobných bytových doplnkov mimo riadnej prevádzky. Obchodná činnosť mimo riadnej predajne/ovocie,alkoholické a nealkoholické nápoje.

Výroba železa a ferozliatin Prenájom motorových vozidiel Reklamné a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba medi vrátane hutníckych výrobkov Sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami Výroba hliníka vrátane hutníckych výrobkov Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Výroba drahých kovov vrátane ich ...

Zámočníctvo Oprava karosérií Zváračské práce Opravy pracovných strojov Sprostredkovateľská činnosť Opravy cestných motorových vozidiel Opracovanie odliatkov z hliníka a jeho zliatin Trieskové obrábanie kovov a iných technických materiálov Inštalovanie, opravy a údržba elektrických rozvodov na bezpečné napätie / do 50 V / Kúpa tovaru za ...

Konštrukčná činnosť Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Zušľachtenie a kalenie ocelí Zámočnícke a údržbárske práce Výroba a predaj výrobkov z hliníka Nepravidelná neverejná osobná cestná doprava Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výroba a ...

Upratovacie práce Ekonomické poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Prenájom nehnuteľností vrátane doplnkovej činnosti: upratovacie ...

Reklamná činnosť Spracovanie hliníka, jeho zliatin a zlúčenín Povrchová ochrana výrobkov lakmi, tmelmi, nátermi Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Upratovacie práce. Prenájom nehnuteľností. Oprava motorových vozidiel. Prenájom motorových vozidiel. Reklamná a propagačná činnosť. Požičiavanie motorových vozidiel. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Výroba hliníka, polotovarov a výrobkov z hliníka. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Zlievanie železných a neželezných ...

Sprostredkovateľská činnosť Výskum, vývoj, výroba a odbyt výrobkov a zariadení v oblasti elektrotechnického priemyslu Obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie Výskum, vývoj, výroba a odbyt výrobkov a zariadení v oblasti hutníckeho a strojníckeho priemyslu Výskum, vývoj, výroba a odbyt výrobkov a ...

Sprostredkovanie obchodu Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Technická, poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Opravy a rekonštrukcie strojných a modelárskych súčiastok a dielov Vývoj, výroba, distribúcia a export odliatkov zo zliatin neželezných kovov, vzorov a foriem pre zlievárenskú výrobu Cestná motorová doprava - ...

Kovoobrábanie Závodné stravovanie Pohostinská činnosť Výroba kŕmnych zmesí Sprostredkovanie obchodu a služieb Prevádzkovanie športových zariadení Výroba kovových výrobkov - zámočníctvo Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Podnikanie ...