Hutní materiály pro stavební a výrobní společnosti i malé odběratele. Betonářská výztuž, pletiva, trubky, plechy, nosníky, kotvy, sítě, kované polotovary, závitové tyče a mnoho dalšího. Veškeré hutní materiály splňují přísné normy a disponují certifikací.

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Leasingová činnosť Poradenstvo v oblasti obchodu Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Výroba vzduchotechnických prvkov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Vykonávanie tepelných, protizvukových a ...

Skladovanie Prenájom motorových vozidiel Výroba a hutnícke spracovanie kovov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Potápačské práce Inžinierska činnosť Počítačové služby Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Montáž určených meradiel Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Výroba jednoduchých ...

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba bytových doplnkov z kovu v rozsahu voľnej živnosti Výroba bytových doplnkov z dreva v rozsahu voľnej živnosti Stolárstvo

Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie výstav, trhov a kongresov Prevádzkovanie kultúrno-výchovných zariadení Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Zabezpečovanie a organizovanie školení a seminárov Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Zlievanie železných a neželezných obyčajných ...

Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií okrem polygrafickej výroby Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, jazykových kurzov a školení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Váženie Výskum trhu Reklamná činnosť Prečerpávanie vody Vodoinštalatérstvo Čistenie komunikácií Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Automatizované spracovanie dát Výroba a predaj umelého kameňa Technické testovanie, meranie a analýzy Sprostredkovanie cestnej motorovej dopravy Výroba a predaj oxidov neželezných ...

Kovovýroba spracovanie plastov a zinkozliatin Obchodná a sprostredkovateľská činnosť Galvanické pokovovanie a práce s tým spojené Spracovanie tabaku, výroba tabakových výrobkov prenájom nehnuteľnosti a základných prostriedkov zahranično-obchodná činnosť súvisiaca s činn. družstva

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Finančný leasing Galvanizácia kovov Sťahovacie služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Výroba a hutnícke ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt Skladovanie Finančný leasing Faktoring a forfaiting Administratívne služby Prenájom ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Reklamná činnosť Výroba tovaru z kovu Výroba tovaru z plastov Požičovňa športových potrieb Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti výroba upomienkových a úžitkových predmetov dennej potreby Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselnevyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov Predaj na priamu konzumáciu ...

Vývoj a výroba stavebných prvkov z ocele Obchod so stavebnými prvkami z ocele a iným stavebným príslušenstvom Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba radiátorov a ...

Zámočníctvo Prenájom strojov Prenájom automobilov Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Služby verejných nosičov a poslov Poradenská činnosť v predmetoch podnikania Nepravidelná neverejná cestná osobná doprava Činnoť organizačných a ...

Poradenstvo v oblasti managementu a marketingu Sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek Reklamná,propagačná činnosť,technické zabezpečenie výstav Kúpa a predaj všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti Vývoj,konštrukcia,výroba,servis a montáž výrobkov na báze železa,farebných kovov,platov