Hutní materiály pro stavební a výrobní společnosti i malé odběratele. Betonářská výztuž, pletiva, trubky, plechy, nosníky, kotvy, sítě, kované polotovary, závitové tyče a mnoho dalšího. Veškeré hutní materiály splňují přísné normy a disponují certifikací.

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Vedenie účtovníctva Administratívne práce Podnikateľské poradenstvo Prenájom nebytových priestorov Výroba kovových konštrukcií a ich častí Výroba modelových zariadení z dreva a kovu Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Konzultačné služby v ...

Výroba a opravy modelových zariadení výroba a predaj iných výrobkov z dreva vývoj,výroba a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

Reklamné činnosti Výroba drevených obalov Výroba kovových konštrukcií Pílenie, hobľovanie a impregnácia dreva Výroba a montáž plastových okien a dverí Výroba a montáž hliníkových okien a dverí Podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb Kúpa tovaru na ...

Veľkoobchod s valcovaným materiálom Výroba a predaj hydraulických hadíc Zámočnícko - údržbárska činnosť Výroba a montáž oceľových konštrukcií Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Konzultačné a a podnikateľské ...

Kovoobrábanie Pílenie dreva Zámočníctvo Nástrojárstvo Leasingová činnosť Prenájom nehnuteľností Výroba valcovaných profilov Sprostredkovanie obchodu a služieb Sprostredkovanie predaja nehnuteľností Delenie a ohýbanie kovových materiálov Faktoring - odkupovanie pohľadávok a inkaso faktúr Prevádzkovanie neverejného skladu - preklad ...

Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu Výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Činnosť spravodajských tlačových kancelárií Stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom Veľkoobchod a ...

Skladovanie Reklamné činnosti Fotografické služby Prenájom nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii ...

Administratívne služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely ...

Inžinierska činnosť v strojárstve Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: Výchova a vzdelávanie viazačov bremien Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích Opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: Opravy a údržba Rekonštrukcia Montáž do funkčného celku na mieste budúcej ...

Finančný lízing Neverejné skladovanie Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť Valcovanie za studena úzkych pásov Prenájom osobných motorových vozidiel Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Doprava v súvislosti s predmetom podnikania Výroba pásky delením plochých hutníckych výrobkov Obchodná činnosť v súvislosti s predmetom ...

Murárske práce Baliace činnosti Zváračské práce Natieračské práce Faktoring a forfaiting Skladovanie - neverejné Prenájom nehnuteľností Demolácie a zemné práce Upratovacie čistiace práce Prenájom motorových vozidiel Nákup a predaj nehnuteľností Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Výroba cementu, vápna a ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodu Odlievanie kovov - zlievárenstvo Výroba modelov a iných výrobkov z dreva Výroba kovových konštrukcií a ich častí Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Veľkoobchod a maloobchod v odbore : elektrospotrebiče a spotrebná ...

Baliace činnosti Upratovacie práce Donášková služba Faktoring a forfaiting Skladovanie neverejné Vydavateľská činnosť Výroba drôtených výrobkov Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Prieskum trhu a verejnej mienky Leasing spojený s financovaním Maliarske a natieračské práce Výroba jednoduchých výrobkov z ...

Predaj plechov Úprava povrchu valcov Chrómovanie oceľových valcov Údržba technologických zariadení Poskytovanie manažerských a marketingových služieb Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia

Zváračské práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Výroba a montáž sadrokartónu Leasingová a akvizičná činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Maliarske, natieračské a sklenárske práce Montáž a demontáž strojov a strojných zariadení Inžinierske činnosti a súvisiace technické ...

Odlievanie kovov Baliace činnosti Lisovanie výrobkov Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod a veľkoobchod so vzduchotechnickými zariadeniami Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania Montáž a servis vzduchotechnických zariadení (mimo elektroinštalácie) Maloobchod a veľkoobchod: - so stavebným materiálom - ...

Odlievanie ocele Výroba hliníka Odlievanie železa Ťahanie za studena Tvarovanie za studena Odlievanie ľahkých kovov Výroba motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Povrchová úprava kovov a zvarovanie kovov Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Hutnícke spracovanie surového železa a ...

Zámočníctvo Ťahanie drôtov Výroba cestovín Ťahanie za studena Veľkoobchod s papierom Veľkoobchod s textilom Výroba hier a hračiek Výroba dreveného uhlia Výroba hotových krmív Výroba obalov z plastov Výroba pecí a horákov Razenie mincí a medailí Výroba drevených obalov Výroba lepidiel a želatiny Výroba pančuchového tovaru Veľkoobchod ...

Zemné práce Čistiace práce Natieračské práce Sprostredkovanie predaja Nákup, predaj a plnenie destilovanej vody Veľkoobchodná činnosť - potravinársky tovar Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Spracovanie, nákup a predaj hutníckych výrobkov Veľkoobchodná činnosť - spotrebná elektronika Veľkoobchodná činnosť - kozmetika, čistiace a ...

Kúrenárske práce Výroba rúr na bezkanálové tepelné vedenia Výstavby a rekonštrukcia občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu platného oprávnenia Veľkoobchod a maloobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami Montáž, oprava a revízie vyhradených ...

Maloobchod s odevami a doplnkami Výroba drobného kovového tovaru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Výroba predvalkov, plechu, drôtu, profilov Výroba dámskych, pánskych a detských odevov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Obchodná činnosť - sprostredkovanie, nákup a predaj ...

Podlahárstvo Pokrývačstvo Klampiarske práce Zváračské práce Zámočnícke práce Výroba kovového tovaru Demolácia a zemné práce Tvarovanie kovov za studena Prípravné práce pre stavbu Triedenie hutného materiálu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Pílenie, hobľovanie, brúsenie, frézovanie, drážkovanie a impregnácia dreva Výroba bicyklov, vozíkov pre invalidov a nemotorových dopravných prostriedkov Veľkoobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností Výroba a montáž elektrických zariadení mimo vyhradených elektrických zariadení Vypracovanie dokumentácie a projektu ...

Spracovanie a povrchová úprava kovov Prekladateľské a tlmočnícke služby Tvarovanie a spracovanie plochého skla Činnosti týkajúce sa telesnej pohody Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Technické testovanie, meranie a analýzy Činnosti zábavných parkov a lunaparkov Oprava obuvi a iných kožených výrobkov Pílenie, hobľovanie a ...

Reklamná činnosť Fotografické služby Natáčanie videozáznamov Vodoinštalatérske práce Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod mimo riadnej predajne Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Čistenie nádrží po ropných produktoch Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Staviteľ - vykonávanie ...