Hutní materiály pro stavební a výrobní společnosti i malé odběratele. Betonářská výztuž, pletiva, trubky, plechy, nosníky, kotvy, sítě, kované polotovary, závitové tyče a mnoho dalšího. Veškeré hutní materiály splňují přísné normy a disponují certifikací.

Reklamná činnosť Spracovanie betonárskej ocele Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených ...

Výroba a spracovanie drôtu Výroba a spracovanie betonárskej ocele Výroba oceľových konštrukcií a ich častí Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Reklamná činnosť Výroba kovových obalov Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Výroba ostatného kovového tovaru Výroba železa, ocele a ferozliatin Podnikatelské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi Veľkoobchod a maloobchod v ...

Prevíjanie drôtov Zámočnícke práce Výroba kovových tkanín Výroba drôteného pletiva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Výroba plastifikovaných a rovnaných drôtov Výroba ťahaných drôtov a výrobkov z drôtu Výroba rabicových a krepovaných kovových tkanín Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Ubytovacie ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prenájom vozidiel Tvarovanie za studena Prenájom nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Výroba ostat.kov.tovaru-lisovanie náhrad.dielov do automob. Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá - ťažné zariadenia Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ Kúpa tovaru za účelom ...

Zámočnícke práce Pomocné stavebné práce Maliarske a natieračské práce Výroba a montáž zámočníckych a kováčskych výrobkov a oceľových konštrukcií Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Potrubárske práce Zváračské práce Zámočnícke práce Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu platného oprávnenia

Autoopravárenská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Zámočnícke a zváračské práce Výroba kovových a nekovových súčiastok trieskovým obrábaním Výroba kovového tovaru - rezaním laserovým lúčom nekovových a kovových materiálov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ Kúpa tovaru za ...

Tlač iná Výroba nápojov Reklamné činnosti Zásielkový predaj Iné kultúrne činnosti Výroba obalov z plastov Výroba športového tovaru Iné vydávateľské činnosti Výroba iného tovaru z plastov Výroba ostatného kovového tovaru Činnosti v oblasti nehnuteľností Iné služby polygrafického priemyslu Výroba hotových jedál a polotovarov Výroba skla ...

Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Maloobchod mimo predajne-žel.tovar,drogéria,potraviny,ovocie Kovanie,lisov.,razenie a valcovanie kovov,prášková metalurg. Veľkoobchod s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu Výr.ost.strojov pre všeob. účely /vážiacich zariad., a ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Verejné stravovanie Ohodnocovanie zbraní Vývoj, výroba streliva Znehodnocovanie streliva Výroba zmrzliny z prášku Nákup, predaj, preprava streliva Sprostredkovanie obchodu a služieb Vykonávanie ohňostrojových prác Čistenie jazier, bazénov, rybníkov Zriaďovanie a prevádzkovanie ...

Spracovanie údajov Administratívne práce Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Tvarovanie železa a ocele za studena Výroba stavebných prvkov z betónu, zo sádry a cementu Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy ...

Skladovanie Výroba a ťahanie drôtov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod

Kovoobrábanie Reklamná a propagačná činnosť Spracovanie hliníka, jeho zliatin a zlúčenín Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Výroba a predaj priemyselných výrobkov vyrobených z hliníka a jeho zliatin Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Prenájom hnuteľných vecí Pozemné a inžinierske stavby Práce stavebnými mechanizmami Výkon činnosti stavbyvedúceho Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Výroba iných produktov z betónu a cementu Výroba kovových konštrukcií a ich častí Výroba stavebno - stolárska ...

Vodárske a inžinierske siete, kanalizácie, vodovody Výroba stavebno - stolárska a tesárska - Stolárstvo Prenájom staveb.a demoliz.strojov a zariad.s obsluh.personál Architektonické a inžinierske služby /vrátane projektovania/ Inštalácie elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Sprostredkovanie obchodu s potravinárským tovarom ...

Razenie medailí Zlatníctvo a klenotníctvo Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu Výroba chemických zlúčenín /mimo jedov a žieravín/ Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Výskum,vývoj a výroba technol.zar.pre chemický priemysel Chemickotech.výr.kovov,vrát.drahých - elektrolýza,rafinácia Maloobchod, okrem motorových vozidel; ...

Tvarovanie za studena Výroba ostatného kovového tovaru Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

Sprostr.obchodu so stroj.výrobk. a priem. tovarom Mechanické úpravy antikorových a mosadzných výrobkov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností Spracovanie údajov na počítači v rozsahu voľných živností Mechanické ...