Hutní materiály pro stavební a výrobní společnosti i malé odběratele. Betonářská výztuž, pletiva, trubky, plechy, nosníky, kotvy, sítě, kované polotovary, závitové tyče a mnoho dalšího. Veškeré hutní materiály splňují přísné normy a disponují certifikací.

Dodávka, e-shop: - podlahové rošty (ocelové, nerezové, hliníkové, plastové) - schodiště - děrované plechy - oplocení, plotové dílce Výroba, dodávka: - spojovací a kotevní materiál na upevnění roštů k nosným konstrukcím.

MAĽOVANIE, LAKOVANIE A SKLENÁRSKE PRÁCE Veľkoobchod - hračky, drevené výrobky, VÝROBA KOŠOV A PRÚTENÉHO NÁBYTKU, KOŠIKÁRSKA VÝROBA veľkoobchod - priemyselný a spotrebný tovar, stavebný mater. MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN, DVERÍ A ZIMNÝCH ZÁHRAD, SADROKARTÓNU SPRACOVANIE, KONZERVOVANIE A SUŠENIE OVOCIA A ZELENINY, SPRACOVANIE ...

Vedenie účtovníctva Kovoobrábačské práce Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Výroba výliskov z kovov a plastov Opravy cestných motorových vozidiel Konštruktérske a kresličské práce Výroba a montáž oceľových výstuží do betónu Výroba manipulačných zariadení /mechanické časti/ Výroba a ...

Murárstvo Stolárstvo Zámočníctvo Výroba roštov Výroba šperkov Baliace činnosti Reklamná činnosť Zásielkový predaj Realitná kancelária Skladovacia činnosť Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Prenájom nehnuteľností Natáčanie videozáznamov Mechanické úpravy plechov Poskytovanie služieb koňmi Maloobchod s uvedenými ...

Staviteľ Murárstvo Vzdelávanie dospelých v oblasti spracovania plastov, výroby kovových výrobkov, výroby jednoúčelových zariadení, ručnej montáže káblov a káblových zväzkov, spracovania piezokeramických materiálov a montáže elektrických a elektronických zariadení Natieračské práce Výroba a rozvod vody Technik požiarnej ochrany Podnikateľské ...

Opravy vyhradených plynových zariadení v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h g rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom ...

Klampiarstvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Upratovacie práce Reklamné činnosti Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Výroba kovových konštrukcií Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov Výroba skrutiek, ...

Lakovanie Lisovanie plastov Veľkoobchod a maloobchod s byicyklami a príslušenstvom k nim, jednostopovými a dvojstopovými motorovými vozidlami, výrobkami z kovu, plastu, skla a dreva, stavebným, hutníckym a valcovaným materiálom, strojárenskými výrobkami, strojmi a strojnými zariadeniami Povrchová úprava kovov Potlač neželezných kovov Nákup a ...

Čalúnnictvo Zámočníctvo Pilčícke práce Lakovnícke práce Odťahová služba Oprava karosérií Prenájom parkoviska Vodoinštalatérstvo Prevádzkovanie parkoviska Výroba výrobkov z plastov Výroba a rozvod kanalizácie Obchodná činnosť s textilom Obchodná činnosť s hračkami Obchodná činnosť s nábytkom Sprostredkovanie obchodu a ...

Skladovanie Zváračské práce Výroba a montáž strojov a zariadení Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností

Kovoobrábanie Galvanizácia kovov Výroba výrobkov z plastov Výroba športového tovaru Výroba drevených výrobkov Výroba prívesov a návesov Prípravné práce pre stavbu Prenájom strojov a prístrojov Výroba kovových konštrukcií Výroba nábytku (neremeselná) Sprostredkovanie obchodu a služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v ...

Montáž kovových regálov a paliet Výroba, nákup a predaj drevených výrobkov Ambulantne nákup a predaj PE sáčkov, priemys.tovar Ambulantne nákup a predaj stav.mater.,kovy,plechy,sklo Ambulantne nákup a predaj motor.vozidiel, autosúčiastok Ambulantne nákup a predaj alk.a nealk.nápoj.,tabaku,potravín Sprostredkovateľská činnosť v uvedených ...

Smaltovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Galvanizácia kovov Reklamná činnosť Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovanie obchodu a služieb, faktoring Marketingové služby v rozsahu voľných živností Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v ...

Kováčstvo Zámočníctvo Odťahová služba Zváračské práce Pomocné stavebné práce Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti

Kovoobrábanie Zámočníctvo Upratovacie služby Zváračské práce Odťahovacia služba Reprografické služby Konštruktérska činnosť Prevádzkovanie parkovísk Podnikateľské poradenstvo Vedenie účtovnej evidencie Prípravné práce pre stavbu Prenájom hnuteľného majetku Prenájom motorových vozidiel Grafické práce na počítači Automatizované ...

Zámočnícke, paličské a zvaračské práce Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Nákup, predaj, sprostredkovanie spotrebného tovaru a drevárskych výrobkov

Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane - prípojky z nekovových materiálov - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW Poznámka: Médium ...

Kovoobrábanie Nástrojárstvo Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Výroba odliatkov - zlievanie Upratovacie a čistiace práce Reklamná a propagačná činnosť Spracovanie technickej dokumentácie náradia Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody z ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba kovového tovaru výroba drôteného tovaru Podnikateľské poradenstvo Výroba drobných kovových obalov Sprostredkovanie obchodu a služieb Stavba strojov s mechanickým pohonom Výroba kovových konštrukcií a ich časti Výskum a vývoj v strojárstve a stavebníctve Predaj sučiastok a prísluš. motorových ...

Búracie práce Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Propagačná činnosť Výroba výrobkov z betónu Prípravné práce pre stavbu Jednoduchá drevárska výroba Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Výroba cementu, vápna a sádry Maliarske, natieračské a sklenárske práce Organizovanie školení, seminárov a výstav Prenájom ...

Baliace činnosti Zváračské práce Tvarovanie za studena Výroba obrábacích strojov Grafické práce na počítači Delenie kovových a nekovových materiálov Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy Reklamná činnosť a propagačná činnosť Vydávanie nahraných nosičov záznamu pre počítače Reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre ...

Kovoobrábanie Výroba súčiastok plošným tvárnením Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov Výroba výliskov termoplastov a termosetov Výroba a predaj náradia pre plošné tvárnenie Nekonvenčné druhy obrábania kovov /elektroerozívne/ Výroba výrobkov z odpadových plastov a výrobkov z plastov Výroba a predaj náradia pre lisovanie termosetov, ...

Prenájom hnuteľných vecí Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s ...