Hutní materiály pro stavební a výrobní společnosti i malé odběratele. Betonářská výztuž, pletiva, trubky, plechy, nosníky, kotvy, sítě, kované polotovary, závitové tyče a mnoho dalšího. Veškeré hutní materiály splňují přísné normy a disponují certifikací.

Sprostredkovateľská činnosť Výroba kovových výrobkov, kovoobrábanie a zámočnícke práce vrátane úpravy povrchov nanášaním farieb a to pre konštrukcie pohyblivých schodov a chodníkov a zvárané konštrukcie Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti, vrátane kúpy tovaru pre potreby vlastnej výroby

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov Prieskum trhu a verejnej mienky Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Opracovanie kovu jednoduchým ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Výroba a montáž výplní stavebných otvorov a zimných záhrad na báze hliníka, v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Sprostredkovateľská činnosť;

Výroba automobilových súčiastok; Výroba elektronických súčiastok; Výroba a hutné spracovanie neželezných kovov a ich spracovania; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;

Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok Prevádzkovanie výdajne stravy Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Výroba a hutnícke spracovanie kovov; Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb; Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom; Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied; Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom; Priemyselný výskum a experimentálny vývoj v oblasti priemyslu; Kúpa rozličného tovaru ...

Reklamná činnosť Výroba a dierovanie sít Prenájom strojov a zariadení Automatizované spracovanie údajov Výroba a montáž štrbinových sít Výroba a opravy dierovacích nástrojov Prevádzkovanie skladu a prekladiska tovaru Spracovanie plechov dierovaním a valcovaním Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Poradenská služba a ...

Kováčstvo Klampiarstvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Zváračské práce Vedenie účtovníctva Tvarovanie kovov za studena Podnikateľské a obchodné poradenstvo Mechanická montáž kovových konštrukcií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Prieskum trhu; Ťahanie drôtov; Faktoring a forfaiting; Výroba kŕmnych zmesí; Tvarovanie kovov za studena; Výroba drôtených výrobkov; Čistiace a upratovacie práce; Reklamná a propagačná činnosť; Výroba jednoduchých výrobkov z kovu; Organizovanie prednášok, seminárov a školení; Vydávanie periodických a neperiodických ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba ohradového pletiva Kovovýroba-spletanie pletiva Ťahanie drôtov a ich spracovanie Výroba klincov, skrutiek, reťazí a pružín Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Obchodná činnosť v tejto oblasti Výroba strojov a zariadení pre všeobecné použitie s technológiami strojárenstva a elektriky

Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ...

Spracovanie a povrchová úprava kovov; Výroba neželezných kovov a ich zliatin; Výroba kovových konštrukcií a ich častí; Hutnícke spracovanie surového železa a ocele; Hutnícke spracovanie neželezných kovov a ich zliatin; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Zváračské práce Tvarovanie za studena Marketing a prieskum trhu Prenájom strojov a zariadení Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prenájom osobných motorových vozidiel a motocyklov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ...