Plastové polotovary najdou uplatnění při výrobě různých specifických výrobků, jako jsou PET láhve, tvarové profily, nádoby nebo produkty vyfukování plastů. Plastové polotovary je možné zakoupit v podobě desek, tyčí, trubek anebo drátů ke sváření.

PAJR s.r.o., výlisky pro automobilový průmysl
Společnost PAJR s.r.o. se zaměřuje na výrobu plastových dílů pro automobilový průmysl. Pro vozy značky Škoda dodáváme prahové lišty, dekorativní prahy s nerez vložkou, lišty zadních nárazníků. Díly pro automobilový průmysl vyrábíme od vývoje po hotový výrobek.
iPARAPETY.SK
PARAPETY - výroba, predaj, distribúcia, montáž a predaj okenných parapetov cez eshop. Okenné parapety: - vonkajšie parapety ohýbané pozinkované, pokryté polyesterovou farbou, o hrúbke 0, 75 mm a výškou prednej hrany 25 mm alebo 40 mm -Vonkajšie parapety valcované (ohýbané) hliníkové, o hrúbke 0, 8 mm, 1 mm, 1, 2 mm a NOVINKA hrúbka 1, 4 mm s ...
Maliarske práce Reklamná a propagačná činnosť Výroba plastov v primárnej forme Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami ...

Výroba a hutnícke spracovanie kovov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prieskum trhu Marketingová činnosť Výroba a predaj obalových materiálov na báze polyetylénu Poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) Kúpa tovaru na ...

Prieskum trhu Sprostredkovateľská činnosť Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Výroba výrobkov z plastických látok /polyetylénová hmota/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov ...

Skladovanie Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru ...

Výrova panelov a dosiek Predaj motorových vozidiel Spracovanie dreva a guľatiny Výkon činnosti stavbyvedúceho Výroba organických chemikálií Výroba plastov v primárnej forme Poradenská činnosť v elektronike Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov Podnikanie v oblasti ...

Lepenie skiel Prieskum trhu Výroba a spracovanie plastov Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Personálne poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Vedenie personálnej agendy v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov Poradenstvo v oblasti marketingu v rozsahu voľnej ...

Výskum a vývoj v oblasti plastických látok Výroba výrobkov z plastov aj pre potravinárske účely Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Manipulácia s tovarom Vedenie účtovníctva Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba, vývoj a odbyt energetických káblov, ...

Prieskum trhu Výroba plastov Výroba plastov a fólií Stáčanie prírodnej vody Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba hroznových a ovocných vín Výroba výrobkov z plastov a fólií Výroba nealkoholických nápojov a sirupov Prenájom strojov a technologických ...

Výroba výrobkov z plastov Prenájom a leasing nehnuteľností Zriaďovanie a prevádzka konsignačných skladov Poradenská činnosť v oblasti obchodu a marketing Prenájom,leasing a požičiavanie priemeyselného tovaru Výroba chemických výrobkov v rozsahu voľnej živnosti Nákup,predaj a sprostredkov.tovaru v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti ...

Sprostredkovanie v oblasti obchodu Nákup a predaj plastov a výrobkov z plastov Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj polyetýlénových hadíc, fólií a výrobkov z nich Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Výroba a predaj polyetylénových hadíc, fólií a výrobkov z nich Kúpa tovaru na účely jeho ...

Sprostredkovanie v oblasti obchodu Spracovanie a výroba materiálov z umelých hmôt Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem nebeype4n7ch odpadov Realitná agentúra - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba tovaru z plastov Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská ...

Počítačové služby Výroba plastov v primárnej forme Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Výroba izolačných materiálov pre stavebný priemysel Spracovanie odpadového polystyrénu a výroba polystyrénu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Výroba výrobkov z plastov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a ...

Vodoinštalatérstvo Prevádzkovanie práčovne Údržba a výsadba zelene Čistiace a upratovacie práce Prenájom priemyselného tovaru Výroba a stavba strojov s mechanickým pohonom Nákup a predaj saun, bazénov, a príslušenstva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Montáž ...

Upratovacie služby Počítačové služby Vedenie mzdovej agendy Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Výroba a predaj produktov z polyuretánovej peny Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa ...

Výroba chemických vlákien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Skladovanie. Výroba výrobkov z plastu. Prieskum trhu a verejnej mienky. Výroba plastov v primárnej forme. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Činnosť podnikateľských, ...

Zasielateľstvo Špedičná činnosť Vedenie účtovníctva Výroba betónových výrobkov Výroba trubiek, rúr a potrubí Výroba omietkových zmesí a ich zložiek Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc Výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Výroba výrobkov z papiera Výroba technických plynov Výroba kaučuku Prípravné práce k realizácii stavby Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Donášková služba Faktoring a forfaiting Počítačové služby Výroba výrobkov z papiera Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Výroba plastov v primárnej forme Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...