Plastové polotovary najdou uplatnění při výrobě různých specifických výrobků, jako jsou PET láhve, tvarové profily, nádoby nebo produkty vyfukování plastů. Plastové polotovary je možné zakoupit v podobě desek, tyčí, trubek anebo drátů ke sváření.

Prieskum trhu Výroba polystyrénu Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Výroba plastových obalov Prevádzkovanie neverejného skladu Správa bytového a nebytového fondu Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom Organizovanie školení, kurzov, seminárov a ...

Reklamné činnosti Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Výroba drevených obalov Výroba prívesov a návesov Výskum trhu a verejnej mienky Leasing spojený s financovaním Veľkobochod s uvedenými tovarmi Výroba drobných kovových obalov Výroba plastov v primárnej forme Výroba tovaru z papiera a lepenky Prekladištia nákladov, ...