Plastové polotovary najdou uplatnění při výrobě různých specifických výrobků, jako jsou PET láhve, tvarové profily, nádoby nebo produkty vyfukování plastů. Plastové polotovary je možné zakoupit v podobě desek, tyčí, trubek anebo drátů ke sváření.

PAJR s.r.o., výlisky pro automobilový průmysl
Společnost PAJR s.r.o. se zaměřuje na výrobu plastových dílů pro automobilový průmysl. Pro vozy značky Škoda dodáváme prahové lišty, dekorativní prahy s nerez vložkou, lišty zadních nárazníků. Díly pro automobilový průmysl vyrábíme od vývoje po hotový výrobek.
Sprostredkovateľská činnosť Výroba fóliových tašiek a šitie fóliových plachiet Výroba polyetylénovej fólie /výroba LDPE/, zváranie fólie Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ alebo konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/

Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Výroba gumených výrobkov a výrobkov z plastu Personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Skladovanie Baliace činnosti Finančný leasing Faktoring a forfaiting Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Výroba plastov v primárnej forme Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v ...

Vákuové tvárnenie plastov Výroba a spracovanie fólií Výroba plastových výliskov Výroba obalov a obalov z plastov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v ...

Výroba výrobkov z plastu a polystyrénu; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod); Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); Zhotovovanie foriem pre spracovanie plastov

Vývoj, výroba a montáž plastových potrubných systémov Výroba, spracovanie a predaj výrobkov z plastových materiálov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Zasielateľstvo Povrchová úprava kovov práškovými farbami Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba, spracovanie a použitie plastových profilov Výroba jednoduchých výrobkov z ocele, ľahkých kovov a plastov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Skladovanie; Vedenie účtovníctva; Administratívne služby; Prenájom hnuteľných vecí; Čistiace a upratovacie služby; Reklamné a marketingové služby; Výroba plastov v primárnej forme; Baliace činnosti, manipulácia s tovarom; Výroba strojov pre hospodárske odvetvia; Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov; Sprostredkovateľská činnosť v ...

Výroba umelohmotných výliskov na vstrekovacích strojov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Spracovanie druhotných surovín v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu ...

Lakovanie plastov Povrchová úprava plastov Výroba výrobkov z plastov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba práškovej farby pre povrchovú úpravu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba plastového prachu pre povrchovú úpravu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prieskum trhu Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Poskytovanie služieb v rybárstve Reklamná a propagačná činnosť Výroba plastov v primárnej forme Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Výroba športových a rybárskych ...

Úprava a rezanie fólií Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Búracie práce; Reklamná činnosť; Ručné výkopové práce; Výskum trhu a verejnej mienky; Sprostredkovateľská činnosť; Maliarske, natieračské a sklenárske práce; Výroba výrobkov, tovarov a výliskov z plastov; Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti; Prenájom strojov, nástrojov, prístrojov bez obsluhujúceho personálu; Kúpa tovaru ...

Výroba tovaru z plastov; Výroba profilov z plastov; Sprostredkovateľská činnosť; Výroba kovových prefabrikátov pre stavby; Výroba kovových konštrukcií a ich častí; Výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Sprostredkovateľská činnosť; Výroba plastových výplní otvorov; Montáž nábytku a bytových doplnkov; Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb; Výkon činnosti stavebného dozoru a stavbyvedúceho; Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom;

Výroba farieb, lakov a náterov Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Odevná výroba Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava ...

Inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávanie prác a dodávok prostredníctvom oprávnenej organizácie; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Výroba, montáž a opravy technologických zariadení s výnimkou vyhradených zariadení v rozsahu voľnej živnosti; Administratívne ...

Kovoobrábanie Skladovacie služby Administratívne práce Čistiace a upratovacie služby Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Výroba hadíc a iných výrobkov z gumy a plastov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prenájom hnuteľných vecí - leasing Výroba, predaj a distribúcia baliaceho materiálu a obalov Usporadúvanie seminárov, vzdelávacích podujatí a školení Výroba, predaj a distribúcia plastov a plastových materiálov Výroba priemyselných strojov ...

Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Poradenská činnosť v oblasti chémie Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Gumárenská výroba a vývoj vrátane laboratórnych rozborov kvality Plastikárska výroba a vývoj vrátane laboratórnych rozborov kvality Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru za účelom ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení, seminárov, konferencií, prednášok a výstav Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než ...

Reklamná a propagačná činnosť Marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Predaj polymérov, ich zložiek, prísad a farbív pre polyméry Výroba polymérov, ich zložiek, prísad a farbív pre polyméry Reklamná činnosť v oblasti polymérov, ich zložiek, prísad a farbív pre ...

Spracovanie údajov; Čalúnické služby; Vedenie účtovníctva; Grafické práce na počítači; Prieskum trhu a verejnej mienky; Výroba polyetylénových hadíc; Reklamná a propagačná činnosť; Výroba a predaj kefárskych výrobkov Sprostredkovateľská činnosť v doprave; Činnosť organizačných a ekonomických poradcov; Podnikateľské poradenstvo v rozsahu ...