V sortimentu technických plynů najdete velmi různorodé produkty, jako jsou plyny pro svařování plamenem, a to acetylen a kyslík, dále pak čpavek pro výrobu ledu, vodík jako redukční činidlo, helium pro plnění nafukovacích balónků anebo třeba argon a jiné.

Společnost SIAD nabízí kompletní sortiment speciálních plynů. Zabýváme se výrobou technických, medicinálních, kapalných, laserových plynů. Naše produkty a služby: - technické plyny - plyny pro potravinářský průmysl - speciální čisté plyny - svařovací technika - instalace zásobníků - technologie a aplikace - plyny pro ...

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a ...

-Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv -Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků -Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -Výroba strojů a zařízení -Zprostředkování obchodu a služeb -Údržba motorových vozidel a jejich ...

Air Products Česká republika je součást mezinárodního koncernu se sídlem v USA. Dovoz, import, distribuce, dodávka, prodej, plnění 300 bar + Integra: - technické plyny pro průmyslová odvětví: - metalurgický - kovozpracovatelský - chemický

Společnost Air Liquide je největším světovým producentem a distributorem technických a medicinálních plynů..

Služby: - distribuce propanu a propan-butanu do zásobníků po celé ČR - distribuce propan-butanu do čerpacích stanic autoplynu v ČR a vnitropodnikových čerpacích stanic.

Distribuce vysoce čistých vzácných plynů, jejich směsí.

Messer Technogas s.r.o. je členem skupiny Messer Group, nadnárodního uskupení firem se sídlem v Sulzbachu v Německu.

Velkoobchod s pevnými, tekutými a plyn. palivy a příbuznými výrobky.

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Ubytovací služby -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a ...

-Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků -Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků -Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení -Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy ...

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny -koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Zámečnictví, nástrojářství Obráběčství -Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů -Zprostředkování obchodu -Velkoobchod -Specializovaný maloobchod

-Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků -Výroba strojů a zařízení -Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií -Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -Velkoobchod a maloobchod Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

-Výroba plastových a pryžových výrobků -Výroba strojů a zařízení -Výroba zdravotnických prostředků -Velkoobchod a maloobchod -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků -Zprostředkování obchodu a služeb

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické -Specializovaný maloobchod -Velkoobchod -Výroba potřeb pro kutily a domácnost

-Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků -Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí -Zprostředkování obchodu a služeb -Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce -Výzkum a ...

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny -Velkoobchod a maloobchod -Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -Pronájem a půjčování věcí movitých

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny Vodoinstalatérství, topenářství

-Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení -Výroba a opravy větrání -Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel -Inženýrská činnost v investiční výstavbě -Jednoduché stavební práce bez požadavku odbornosti s vyjímkou ...

-Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Ubytovací služby