V sortimentu technických plynů najdete velmi různorodé produkty, jako jsou plyny pro svařování plamenem, a to acetylen a kyslík, dále pak čpavek pro výrobu ledu, vodík jako redukční činidlo, helium pro plnění nafukovacích balónků anebo třeba argon a jiné.

Opravy: - stavební stroje a dopravní mechanizmy - hydraulické systémy - hydraulické válce - práce pojízdnou dílnou - servisní práce osobních automobilů - opravy nákladních vozidel. Obrábění kovů: - soustružnické a frézařské práce - práce na horizontální vyvrtávačce. Výroba, montáž: - biologické čistírny odpadních vod (ČOV*) ...

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení -Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy -Činnost organizačních a ekonomických poradců -Výroba, opravy, rekonstrukce a zkoušky snímatelných a nesnímatelných cisteren a cisternových kontejnerů pro přepravu nebezpečných věcí dle ...