V sortimentu technických plynů najdete velmi různorodé produkty, jako jsou plyny pro svařování plamenem, a to acetylen a kyslík, dále pak čpavek pro výrobu ledu, vodík jako redukční činidlo, helium pro plnění nafukovacích balónků anebo třeba argon a jiné.

Výroba, prodej a distribuce: - propan-butan.

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

-Reklamní a propagační činnost Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny -Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedené v příloze 1-3 zák. č. 455/91 Sb., o živnosteském podnikání -Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení ...

-Zprostředkovatelská činnnost vyjma činností uvedených v § 3 zák. č.455/91Sb., ve znění pozdějších předpisů Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny