Vaňkát CZ, s.r.o., diamantové nástroje

Vaňkát CZ, s.r.o., diamantové nástroje

Energetika se stará o výrobu a distribuci energií, jako je plyn, elektrická energie a voda. Od toho se odvíjí prodej různých surovin, které mohou být přírodní anebo druhotné. Využijte i prodej polotovarů pro chemický, stavební nebo strojírenských průmysl.

Stolárstvo Pílenie dreva Pohostinská činnosť Výroba drevených obalov Maliarstvo - natieračstvo Murárstvo - obkladačstvo Sprostredkovateľská činnosť Výroba zdravotníckych pomôcok Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Imregnácia, konzervovanie a sušenie dreva Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Vykonávanie stavebných prác vo ...

Prieskum trhu Faktoring a forfaiting Výroba výrobkov z dreva Výroba kovových výrobkov Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v strojárstve Prenájom strojov, zariadení a nástrojov Prenájom železničných koľajových vozidiel Výskum a vývoj v oblasti železničnej dopravy Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Kovoobrábanie Odlievanie kovov /zlievárenstvo/ Sprostredkovanie obchodu s odliatkami Poradenské služby v oblasti zlievarenstva a kovovýroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Prenájom hnuteľných vecí Služby stavebnými mechanizmami Prenájom stavebných strojov a zariadení Poradenská činnosť v odbore lesníctva a pestovateľstva Spracovanie surového dreva, výroba drevárskych výrobkov Služby v rámci lesníctva - výsadba zelene, ťažba dreva Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Zemné práce, demolačné ...

Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba ...

Sprostredkovateľská činnosť Výroba kovových výrobkov, kovoobrábanie a zámočnícke práce vrátane úpravy povrchov nanášaním farieb a to pre konštrukcie pohyblivých schodov a chodníkov a zvárané konštrukcie Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti, vrátane kúpy tovaru pre potreby vlastnej výroby

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba minerálnych olejov, mazív, palív, pohonných hmôt Výroba ekologických palív, pohonných hmôt a čistiacich prostriedkov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej ...

Dizajnérska činnosť Sprostredkovanie dopravy Prenájom hnuteľných vecí Prenájom priemyselného tovaru Reklamná a propagačná činnosť Inžinierska činnosť v stavebníctve Činnosti v oblasti nehnuteľností - realitná agentúra Činnosť organizačného poradcu v oblasti stavebníctva Činnosť organizačného poradcu v oblasti poľnohospodárstva Návrhy, ...

Zámočníctvo Vykonávanie trhacích prác Činnosť vykonávaná banským spôsobom Výroba kovových predmetov z jemných plechov Opravy strojov a prístrojov s mechanickým pohonom Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa ...

Rezanie dreva Spracovanie údajov Výroba, montáž a servis strojov a zariadení Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba drevárskych polotovarov a ich opracovanie Nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a reprodukčnej techniky Montáž a opravy výpočtovej, kancelárskej a reprodukčnej techniky Poskytovanie software - predaj hotových ...

Technik požiarnej ochrany Brúsenie a leštenie kovov Výroba učebných pomôcok Overovanie určených meradiel Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Vykonávanie energetických auditov Projektovanie elektrických zariadení Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby Vykonávanie meraní elektrických veličín Revízia vyhradených ...

Výroba a odbyt žieravých látok a prípravkov Výroba a odbyt veľmi jedovatých látok a prípravkov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s ...

Výroba paliet Výroba píliarska Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti ...

Upratovacie služby; Prenájom hnuteľných vecí; Reklamná a propagačná činnosť; Výroba jednoduchých výrobkov z kovu; Požičiavanie strojov, prístrojov a zariadení; Prenájom motorových vozidiel a ich príslušenstva; Prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazadlami; Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti; Prenájom ...

Sprostredkovateľská činnosť Výroba fóliových tašiek a šitie fóliových plachiet Výroba polyetylénovej fólie /výroba LDPE/, zváranie fólie Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ alebo konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/

Výroba drevených obalov Výroba výrobkov z plastu Spracovanie drevenej triesky a pilín Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba jednoduchých drevených výrobkov - násady, kolíky, laty a brvná Mechanická úprava kovov a plechov - ohýbanie, rezanie a strihanie na mieru Zhotovovanie ...

Pneuservis Údržba zelene Reklamná činnosť Prevádzkovanie píly Demolácie a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Prenájom malej mechanizácie Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Obkladačské a podlahárske práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Čistenie budov a upratovacie práce Jednoduché a podvojné ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavenie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ...

Výroba surového oleja a tukov Výroba hotového krmiva pre domáce zvieratá Hubenie škodlivých živočíchov - dezinsekcia Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá Veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami Hubenie škodlivých živočíchov - deratizácia, dezinfekcia Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t ...

Výroba biomasy; Baliace činnosti; Poskytovanie služieb mechanizmami; Prenájom dopravných prostriedkov; Výroba drevnej štiepky a drevného odpadu; Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín; Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu; Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu; Skladovanie, prekladištia nákladov ...

Maliarske práce Upratovacie práce Spracovanie údajov Vodoinštalatérstvo Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Pranie bielizne a textílií Sprostredkovateľská činnosť Poskytovanie celodennej starostlivosti o deti Nepravidelná,neverejná,osobná cestná doprava Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie záujmovej ...

Výroba a predaj stavebných hmôt a dielcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poradenstvo v oblasti výroby ...

Prieskum trhu Inžinierska činnosť Činnosť účtovného poradcu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Obchodné a podnikateľské poradenstvo Samostatné konštruktérstvo v strojárstve Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Činnosť organizačného a ekonomického poradcu Projektovanie zariadení meracej a regulačnej techniky Montáž a opravy ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Montáž vodomerov Výroba a dodávka pitnej a úžitkovej vody Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí Montáž technológie vodárenských diel a zariadení Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd Prenájom strojov, prístrojov a zariadení i s ...