Odlitky, vyráběné ve slévárnách pomocí slévání, mají uplatnění v metalurgii a strojírenském průmyslu. Odlitky se slévají z šedé, tvárné a hematitové litiny. Díky použití žáruvzdorných, otěruvzdorných a legovaných materiálů jsou odlitky chemicky stálé.

Sprostredkovanie obchodu Zlievanie železných a neželezných kovov Maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo - výber podnikateľských aktivít v oblasti taktiky a stratégie a podnikania Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi v rozsahu: nákup, predaj a ...

Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Predaj nealkonápojov a flaškového piva na verejných priestranstvách Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Výčap Oprava odevov Baliace činnosti Výroba cestovín Výroba saponátov Výroba bižutérie Výroba čaju a ...

Upratovacie práce Sprostredkovanie obchodu, prác a služieb Opracovanie odliatkov z hliníka a jeho zliatin Galvanizácia - elektrochemická povrchová úprava kovov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Výroba a predaj odliatkov zo zliatin hliníka a medi Mechanické opracovanie a montáž kokilových odliatkov z neželezných kovov Maloobchod s výrobkami z neželezných kovov a príslušenstvom rovnakého typu Veľkoobchod s výrobkami z neželezných kovov a príslušenstvom rovnakého typu

Kovovýroba Výkup paliet Brúsenie kovov Leštenie kovov Vedenie účtovníctva Prenájom nehnuteľností Tlakové liatie zinkozliatín Prenájom strojov a zariadení Činnosť ekonomických poradcov Poradenská činnosť v rozshu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Zváračské práce Sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Maloobchod s výpočtovou technikou Spracovanie a povrchová úprava kovov Odlievanie železa, ocele a ľahkých kovov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Ubytovacie ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Zlievarenská výroba farebných kovov Zámočníctvo a zámočnícka výroba Veľkoobchod mimo koncesovaných živností Výroba a montáž oceľových konštrukcií Maloobchodná činosť mimo koncesovaných živností Výroba ...

Reklamné a marketingové služby Opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: - oprava a údržba V rozsahu: E4.3 elektrické zariadenia do 1000 V pre kompresorové zariadenia, dopravníky a striekacie linky Trieda objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu Výroba jednoduchých výrobkov z ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Prenájom strojov a zariadení Výroba kovových konštrukcií Reklamné a propagačné činnosti Kancelárske a sekretárske služby Výroba izolovaných drôtov a káblov Podnikateľské poradenstvo v oblasti účtovníctva Výroba odliatkov zo železa, ocele, neželezných ...

Opracovanie odliatkov z hliníka a jeho zliatin Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Kachliarstvo Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Natieračské práce Výroba výrobkov z plastov Maliarske a natieračské práce Liatie ľahkých kovov pod tlakom Sprostredkovanie obchodu a služieb Montáž,opravy elektrických mostových žeriavov do nosnosti 20 t, žeriavových dráh vrátane elektrických zariadení žeriavov. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských ...

Sprostredkovanie obchodu Prenájom motorových vozidiel Odlievanie kovov /zlievárenstvo/ Výroba výrobkov z dreva neremeselná Výroba kovového tovaru - formy,modely Veľkoobchod /okrem koncesných živností/ Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Prenájom bytových a ...

Odlievanie kovov Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Marketing a management Vedenie účtovníctva Balenie a viazanie plechov Prenájom hnuteľného majetku Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie neverejného skladu Organizovanie kurzov, ...

Sprostredkovanie obchodu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poradenstvo v oblasti hutníctva neželezných kovov Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov

Odlievanie ľahkých kovov Výroba nábytku neremeselná Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba výrobkov z dreva neremeselná Výroba kovového tovaru - formy,modely Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov

Gravírovanie Sprostredkovanie obchodu Tepelné spracovanie kovov Výroba ozdobných predmetov a bytových doplnkov. Maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Maloobchod mimo predajne v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Výroba odliatkov zo železných a neželezných obyčajných kovov metódou stateného ...

Maliarstvo Zámočníctvo Zváračské práce Vodoinštalatérstvo Nákup a predaj obuvi Plynoinštalatérstvo Nákup a predaj odevov Nákup a predaj palív Nákup a predaj textilu Nákup a predaj nábytku Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Nákup a predaj kozmetiky Nákup a predaj potravín Pomocné stavebné práce Nákup a predaj ...

Zámočníctvo Odlievanie ocele, odliatkov Sprostr.obchodu s kovovými výrobkami Veľkoobchod so železiar. tovarom, odliatkami a výkovkami Podnikatelské poradenstvo v oblasti výroby stroj. výrobkov

Zámočníctvo Nástrojárstvo Upratovacie práce Reklamné činnosti Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Výroba tovaru z plastov Spracovanie čaju a kávy Výroba drevených obalov Odlievanie ľahkých kovov Podnikateľské poradenstvo Výroba éterických olejov Skladovanie a uskladňovanie Výroba účelových strojov Výroba oceľových nádrží Výroba ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Zlievanie železných a neželezných kovov Obchod s tovarom všetkého druhu, okrem obchodných živností viazaných Obchod s tovarom všetkého druhu, okrem obchodných živností koncesovaných

Kovoobrábanie Zámočníctvo Zváračské práce Odlievanie ocele a železa Odlievanie ľahkých kovov Podnikateľské poradenstvo Spracovanie a povrchová úprava kovov Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výskum a vývoj v oblasti ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba odliatkov z neželezných kovov Poradensko-technická činnosť vo výrobe odliatkov z neželezných kovov

Čalúnnictvo Výroba nábytku Omietkárske práce Zámočníctvo - výroba Odlievanie ľahkých kovov Spracovanie a povrchová úprava kovov Tvarovanie a spracovanie plochého skla Odlievanie ostatných neželezných kovov Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu Maliarske, natieračské a sklenárske práce Zámočníctvo - služby stavebného ...

Odlievanie železa a ocele Prevádzkovanie práčovne Reklamná a propagačná činnosť Turistické nocľahárne a chaty po triedu * * * Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Staveb.činnosť, služby: izolatérske, maliarske, natier., ...