Odlitky, vyráběné ve slévárnách pomocí slévání, mají uplatnění v metalurgii a strojírenském průmyslu. Odlitky se slévají z šedé, tvárné a hematitové litiny. Díky použití žáruvzdorných, otěruvzdorných a legovaných materiálů jsou odlitky chemicky stálé.

Působení ve slévárenském a ocelárenském průmyslu. Pronájem atraktivních obchodních a kancelářských prostor ve vlastních nemovitostech. Sídlo společnosti: - Václavská 2027/11, Ostrava - Mariánské Hory.

Výroba, prodej: -odlitky ze šedé litiny -odlitky z litiny tvárné -zakázková výroba modelových zařízení.

Slévárenství. Výroba : - odlitky ze šedé a tvárné litiny

Výroba: -odlitky (šedá litina, ocelolitina, tvárná litina) -modely pro odlitky, modelárna, rapid prototyping -kovářské práce. Výroba a dodávky dekorativních slévárenských výrobků: -lavičky, stoly, židle, mobiliář, odpadkové koše, stojany na kola, kašny a pítka -rekonstrukce památníků z kovů -litinová schodiště a umyvadla -sloupky pro ...

Slévárna. Výroba: -odlitky z šedé, tvárné litiny. -slévárenské modely, jaderníky (dřevo, litá pryskyřice, polystyren) -hliníkové, ocelové odlitky. -opracování odlitků.

Výroba, prodej: - hliníkové radiátory Armat plus. - hliníkové odlitky - tlakové lití a lití do písku - mosazné a bronzové odlitky. Zpracování, prodej: Vývoj a malosériová výroba: - odlitky z tvárné litiny a oceli. Řemeslo, práce, montáž: servis plynových kotlů Zn. Hermann, Thermona, Brotje, Dakon.

Slévárna šedé a tvárné litiny - výroba odlitků.

Výroba: - odlitky ze slitin hliníku, mědi, olova

Středisko zušlechťování kovů: - vakuové cementování, kalení - indukční povrchové kalení - žíhání - popouštění - zušlechťování - tvrdokovové navářování - nitridování.

Kovovýroba, prodej: - výrobky - nerez, hliník, ocel - svářování - hliník - obrábění - lisování - hliníkové lodě a stroje pro produkci a zpracování sladkovodních ryb.

Slévárna Strojírna Modelárna Nástrojárna

Vakuová kalírna: -metalografie příprava metalografických vzorců, odebrání vzorku metalografickou pilou moderní koncepce, metalografická leštička, fixace vzorku do termosetu a pryskyřic jednoúčelovým lisem, vyhodnocení na mikroskopu, zhotovení dokumentace s fotografiemi z černobílého a barevného videoprinteru ...

Tepelné zpracování kovů - tepelné a chemicko-tepelné zpracování ocelí a dalších kovů - zušlechťování, kalení do různých kalicích médií vč. vakuového kalení

Výroba: - odlitky ze slitin železa (ocel, šedá a tvárná litina) a slitin hliníku. Lakování a opracování odlitků, konstrukcí. Výroba: - modely - jaderníky - kokily z kovu, dřeva, pryskyřic a kombinace těchto materiálů. Zkoušky ve vlastních laboratořích (mechanické, radiografické, metalografické zkoušky a spektrální analýzy).

Výroba: - licí nástroje - tlakové odlitky ze slitin hliníku

Slévárenství, modelářství

Slévárna přesného lití CIREX CZ s.r.o (původní název TATRAREX Precision Castings s.r.o.) vznikla v roce 1992, 100% vlastník je společnost CIREX Holding B.V. Technologie výroby je založena na principu vytavitelného voskového modelu. Slévárenství, slévárna. Výroba: - odlitků - odlitky přesného lití. Specifikace, charakteristika ...

Práce: -slévárenské -truhlářské -nástrojářské. Výroba: -sklářské formy pro všechny druhy sklářských strojů

Slévárenství, slévárna. Výrobky: -odstředivě lité dvouvrstvé litinové válce pro válcování plechů za tepla i studena -válce pro válcování profilů, tlustých plechů a trub za tepla -tvarové odlitky surové i opracované pro strojírenství, hutnictví a důlní a stavební průmysl, odlitky pro lodní díly, sací bagry, lodní motory, navíjecí a ...

Slévárna. Výroba: -odlitky ze šedé a tvárné litiny včetně modelového zařízení -všechny druhy odlitků dle požadavku zákazníka Ruční a strojní formování. Kanalizační litina.

Slévárna: -výroba hliníkových odlitků s pískovými jádry a bez pískových jader -konstrukce kokil, kontrolních a obráběcích přípravků -výroba licích zařízení, kontrolních a obráběcích přípravků -obrábění.

Umělecká slévárna - individuální zakázky -komplexní služby

Slévárna neželezných kovů, kovy se zaměřením na kusovou a malosériovou výrobu. Odléváme měď, bronzy, slitiny hliníku. Zajištění obrábění odlitků a dopravu k zákazníkům. Dodavatelé materiálu jak pro koncerny, tak i pro živnostníky. Chemické analýzy a zkoušky mechanických vlastností. Obrábění našich odlitků dle výkresů zákazníků. Výroba ...