Odlitky, vyráběné ve slévárnách pomocí slévání, mají uplatnění v metalurgii a strojírenském průmyslu. Odlitky se slévají z šedé, tvárné a hematitové litiny. Díky použití žáruvzdorných, otěruvzdorných a legovaných materiálů jsou odlitky chemicky stálé.

Zabezpečenie údržby a opravy koľajových vozidiel, železničného spodku a zvršku Prevádzkovanie špeciálnych mechanizmov - zemných strojov (buldozéry, bágre, nakladače) Zabezpečovanie odborných školení a kurzov pre R a THP /zváračský, žeriavnický, vodičov motorových vozíkov/ Vedenie účtovníctva Údržba ciest a zelene Sprostredkovanie ...

Zámočníctvo Sprostredkovateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Výroba nástrojov, kovoobrábanie Výroba kovov a kovových výrobkov Úprava, spracovanie a skladovanie dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Zlievanie železných a neželezných kovov Oprava strojov a zariadení /mechanické ...

Výroba a predaj odliatkov Výroba a predaj zlievarenského náradia Sprostredkovanie obchodu, výroby a predaj výrobkov z neželezných kovov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Výroba obalov z kovu v rozsahu voľnej živnosti Výroba obalov z plastov v rozsahu voľnej živnosti Výroba obalov z hliníka v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľov (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Výroba a odbyt hliníkových a laminátových obalov - túb Požičiavanie zariadení, strojov a dopravnej manipulačnej techniky Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Montáž, rekonštrukcia, ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Sklenárske práce Výroba a montáž kovových konštrukcií Spracovanie technickej dokumentácie v strojárstve Kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením Technické poradenstvo v oblasti strojárstva a stavebníctva Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Výroba drobných dekoratívnych a ...

Stolárstvo Výroba zlievarenských modelov, foriem a makiet Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Organizovanie obchodných rokovaní, športových a kultúrnych podujatí Kúpa tovaru na účely jeho ...

Upratovacie práce. Prenájom nehnuteľností. Výroba drevených peliet. Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností. Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými ...

Sprostredkovanie obchodu Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Vývoj, výroba, distribúcia a export zlievárenských výrobkov vyrobených ...

Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Pohostinská činnosť Výroba výrobkov z hliníka Odlievanie neželezných kovov Prevádzkovanie nevýherných automatov Prevádzkovanie športových a regeneračných zariadení Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských ...

Výroba výrobkov z hliníka 0dlievanie neželezných kovov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru ...

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Zlievarenská činnosť - zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Upratovacie práce Sprostredkovanie obchodu, prác a služieb Opracovanie odliatkov z hliníka a jeho zliatin Galvanizácia - elektrochemická povrchová úprava kovov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Opracovanie odliatkov z hliníka a jeho zliatin Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Zlievanie železných a neželezných kovov Obchod s tovarom všetkého druhu, okrem obchodných živností viazaných Obchod s tovarom všetkého druhu, okrem obchodných živností koncesovaných

Sprostredkovanie obchodu Výroba odliatkov z neželezných kovov Poradensko-technická činnosť vo výrobe odliatkov z neželezných kovov

Sprostredkovanie obchodu. Výroba hutníckych materiálov. Kompletizácia kovových odliatkov. Zlievanie železných a neželezných kovov. Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Vnútroštátna nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Prenájom hnuteľných vecí.

Odlievanie železa a ocele Prevádzkovanie práčovne Reklamná a propagačná činnosť Turistické nocľahárne a chaty po triedu * * * Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Staveb.činnosť, služby: izolatérske, maliarske, natier., ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Konštrukcia a výroba kokíl Reklamné a marketingové služby Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba a hutnícke spracovanie železa a ocele Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných ...

Zlievárenstvo neželezných kovov Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Obchodné a sprostredkovateľské služby v tovare v rozsahu voľnej živnost Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v tovare v rozsahu voľnej živnosti mimo potravinárskeho tovaru - kúpa tovaru za účelom ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Výroba a hutnícke spracovanie kovov Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Výskum a vývoj v oblasti prírodných a ...

Sprostredkovateľská činnosť Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností Veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Konštrukčná činnosť Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Zušľachtenie a kalenie ocelí Zámočnícke a údržbárske práce Výroba a predaj výrobkov z hliníka Nepravidelná neverejná osobná cestná doprava Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výroba a ...