Odlitky, vyráběné ve slévárnách pomocí slévání, mají uplatnění v metalurgii a strojírenském průmyslu. Odlitky se slévají z šedé, tvárné a hematitové litiny. Díky použití žáruvzdorných, otěruvzdorných a legovaných materiálů jsou odlitky chemicky stálé.

Zámočníctvo Ubytovacie služby Závodné stravovanie Výroba obrábacích strojov Pohostinská činnosť - bufet Sprostredkovateľská činnosť Kovoobrábanie, výroba nástrojov Reklamná a propagačná činnosť Obchodná činnosť-spotrebný tovar Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Uprava, spracovanie a skladovanie dreva Veľkoobchod v rozsahu voľnej ...

Kovoobrábanie Nástrojárstvo Inžinierska činnosť Výroba tovaru z plastov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba strojov na obrábanie kovov a dreva Predaj nehnuteľnosti a sprostredkovanie ich predaja Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Zlievanie železných a neželezných obyčajných ...

Výroba kovových konštrukcií,ich častí a kovových prefabrikátov Zapožičiavanie dopravných prostriedkov, vysoko zdvižných vozíkov Brúsenie a leštenie nástrojov , výroba nástrojov a iného kovového tovaru Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky do 1000 V Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a ...

Smaltovanie Výroba kovov Odlievanie ocele Odlievanie železa Leasingové služby Galvanizovanie kovov Opravy a stavba budov Zušľachťovanie kovov Sprostredkovanie obchodu Výroba kovového tovaru Mechanická úprava kovov Výroba zámkov a kovaní Brúsenie, leštenie kovov Odlievanie ľahkých kovov Opravy pracovných strojov Predaj motorových ...

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba a spracovanie kovov a kovových výrobkov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy a výroby

Výroba výrobkov z plastov Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba, oprava a úprava kovového náradia Výroba kovového tovaru v rozsahu voľných živností Zlievanie železných a neželezných kovov (okrem drahých kovov)

Smaltovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Galvanizácia kovov Reklamná činnosť Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovanie obchodu a služieb, faktoring Marketingové služby v rozsahu voľných živností Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v ...

Natieračské práce Výroba výrobkov z plastov Maliarske a natieračské práce Liatie ľahkých kovov pod tlakom Sprostredkovanie obchodu a služieb Montáž,opravy elektrických mostových žeriavov do nosnosti 20 t, žeriavových dráh vrátane elektrických zariadení žeriavov. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských ...

Maliarstvo Zámočníctvo Zváračské práce Vodoinštalatérstvo Nákup a predaj obuvi Plynoinštalatérstvo Nákup a predaj odevov Nákup a predaj palív Nákup a predaj textilu Nákup a predaj nábytku Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Nákup a predaj kozmetiky Nákup a predaj potravín Pomocné stavebné práce Nákup a predaj ...

Zámočníctvo Nástrojárstvo Upratovacie práce Reklamné činnosti Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Výroba tovaru z plastov Spracovanie čaju a kávy Výroba drevených obalov Odlievanie ľahkých kovov Podnikateľské poradenstvo Výroba éterických olejov Skladovanie a uskladňovanie Výroba účelových strojov Výroba oceľových nádrží Výroba ...

Sprostredkovanie obchodu Maloobchod v rozsahu voľných živností Navrhovanie a výroba nástrojov a foriem Navrhovanie a výroba plastových výrobkov Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba tovaru z papiera, lepenky a plastov Zlievanie železných a neželezných kovov Zber a výkup odpadov: železný šrot vrátane dopravných prostriedkov a ...

Faktoring Smaltovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Galvanizácia kovov Reklamné činnosti Výroba tovaru z plastov Prenájom nehnuteľností Výroba tovaru z papiera a lepenky Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom elektronických výrobkov a ...

Zváračské práce Marketingová činnosť Výroba drevených obalov Prenájom strojov a zariadení Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba výrobkov z plastov a papiera Sprostredkovanie služieb v stavebníctve Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...